Hjälp

Nya Levande Bibeln

De religiösa ledarna vill se ett tecken från Gud

1 Fariseerna och saddukeerna1 kom fram till Jesus, och de krävde att han skulle ge dem ett tecken från Gud som bevis på vem han var.
2-3 Men han svarade: ”Ni har lätt för att avläsa de tecken ni ser på himlen: Om himlen är röd på kvällen, vet ni att det blir vackert på morgonen, och om himlen är röd och mulen på morgonen, vet ni att det snart blir oväder. Nu vill ni att himlens Gud ska visa er tecken, men det är för att ni inte förstår de händelser som utspelas mitt framför era egna ögon.
4 Detta onda och gudlösa släkte vill se ett tecken från Gud, men det enda tecken de ska få se är det som hände med Jona.2” Sedan lämnade Jesus dem och gick därifrån.

Jesus varnar för falsk undervisning

5 När de var på väg över till andra sidan sjön upptäckte Jesus efterföljare att de hade glömt att ta med sig bröd.
6 ”Jesus sa då till dem: ”Akta er noga för fariseernas och saddukeernas3 jäst.”
7 ”Vad menar han?” frågade hans efterföljare varandra. Men de antog att han sa detta därför att de hade glömt att ta med sig bröd.
8 När Jesus hörde dem diskutera sa han till dem: ”Vilken svag tro ni har! Varför är ni så oroliga för att ni inte har något bröd?
9 Förstår ni fortfarande ingenting? Kommer ni inte ihåg hur jag mättade mer än 5 000 personer med fem bröd, och hur många korgar ni fick över då?
10 Och minns ni inte hur jag mättade mer än 4 000 personer med sju bröd, och hur många korgar ni fick över då?
11 Hur kan ni tro att jag talade om bröd? Men jag säger till er igen: akta er för fariseernas och saddukeernas jäst.”
12 Då förstod de äntligen att han med ”jäst” menade fariseernas och saddukeernas falska undervisning, och att det var den han varnade dem för.

Petrus kallar Jesus för Messias, den utlovade kungen

13 När Jesus kom till området kring Caesarea Filippi4 frågade han sina efterföljare: ”Vem säger folk att jag, Människosonen, är?”
14 De svarade: ”Somliga säger Johannes döparen, några säger Elia och andra Jeremia eller någon annan av profeterna som förr i tiden framförde Guds budskap.5
15 Då frågade han dem: ”Vem tror ni att jag är?”
16 Simon Petrus svarade: ”Du är Messias, den utlovade kungen, Son till den Gud som lever.”
17 ”Du kan verkligen känna dig lycklig, Simon, Jonas son”, sa Jesus, ”för min Far i himlen har själv visat detta för dig. Ingen kommer till insikt om det här på egen hand.
18 Du är Petrus6, en klippa, och på den klippan ska jag bygga min församling. Inte ens helvetets makter ska kunna besegra den.
19 Jag ska ge dig nycklarna in till Guds nya värld7. Du ska få i uppdrag att tala om för människor att Gud har förklarat dem skyldiga, men också att tala om när de har blivit fria från skuld.”
20 Sedan förbjöd han sina efterföljare att berätta för andra att han var Messias, den utlovade kungen.

Jesus förutsäger för första gången att han ska dö

21 Efter det började Jesus tala öppet med sina efterföljare om att han måste gå till Jerusalem, och om allt som skulle hända där. Han förklarade att folkets ledare och översteprästerna och laglärarna8 skulle se till att han fick lida mycket och blev dödad, men att han på den tredje dagen skulle uppstå från de döda igen.
22 Petrus tog honom då åt sidan och protesterade och sa: ”Gud kommer att ta hand om dig, Herre! Det här ska aldrig hända dig!”
23 Men Jesus vände sig om och sa till Petrus: ”Gå bort ifrån mig, Satan! Du försöker få mig att synda, för det du tänker är människotankar och kommer inte från Gud.”
24 Sedan sa Jesus till sina efterföljare: ”Om någon vill bli min efterföljare, så kan han inte längre tänka på sig själv, utan måste följa mitt exempel och vara beredd att dö.
25 Ja, den som klamrar sig fast vid livet kommer till sist att förlora det, men den som förlorar sitt liv för min skull kommer att finna det.
26 Vad vinner en människa om hela världen blir hennes, om hon samtidigt förlorar det eviga livet? Inga pengar i världen kan hjälpa henne att få det tillbaka.
27 Jag, Människosonen9, ska ju komma i min Fars härlighet med mina änglar och döma varje människa för vad hon har gjort.
28 Men tro mig: några av er som står här just nu ska inte dö förrän de har sett mig, Människosonen, komma med kunglig makt.10
1 16:1 Fariseer och saddukeer var två religiösa partier bland judarna.
2 16:4 Jona låg i fisken i tre dygn. Lika länge skulle Jesus ligga i graven. Jämför 12:39-41. Jämför också Jona bok i Bibelns första del, den som kallas Gamla testamentet.
3 16:6 Fariseer och saddukeer var två religiösa partier bland judarna.
4 16:13 ”Människoson” är ett hebreiskt sätt att säga ”av människa”. Det var en titel på Messias, den utlovade kungen, hämtad från Daniel 7:13-14.
5 16:14 Profeternas budskap finns nedskrivna i Bibelns första del, den som kallas Gamla testamentet. Elia kan man läsa om i Första och Andra Kungaboken, och Jeremia har en egen bok.
6 16:18 Namnet Petrus kommer av det grekiska ordet ”petra” som betyder ”klippa”.
7 16:19 Petrus uppdrag var att tala om för människorna, att den som accepterar den räddning Jesus ger, får förlåtelse för sina synder, medan de övriga inte blir förlåtna.
8 16:21 I grekiskan, och på många andra språk, räknar man den dag något inträffar som dag nummer ett. Jesus dog på en fredag och uppstod på söndagen.
9 16:27 ”Människoson” är ett hebreiskt sätt att säga ”av människa”. Det var en titel på Messias, den utlovade kungen, hämtad från Daniel 7:13-14.
10 16:28På grekiska: komma i mitt rike. I kap.17 visar Jesus sin kungliga makt för Petrus, Jakob och Johannes.
© 2018 ERF Medien