Hjälp

Nya Levande Bibeln

Guds bud och människors regler

1 Sedan kom några fariseer1 och en del laglärare från Jerusalem för att diskutera med Jesus.
2 ”Varför bryter dina efterföljare mot de gamla judiska reglerna?” frågade de. ”De tvättar ju inte händerna innan de äter.”
3 Han svarade: ”Varför bryter ni själva mot Guds bud genom att följa era regler?
4 Gud säger till exempel: ’Visa respekt för dina föräldrar’, och: ’Den som förbannar sina föräldrar ska dömas till döden.’2
5-6 Men ni påstår att man inte alls behöver respektera sina föräldrar eller ta hand om dem när de blir gamla, om man bara ger pengarna som en gåva till templet istället. Så ogiltigförklarar ni Guds direkta befallning genom att följa era egna regler.
7 Ni falska människor som bara låtsas lyda Gud! Profeten Jesaja hade rätt när han framförde Guds budskap om er och sa:
8 ’Det här folket ärar mig med sina ord, men de vägrar att lyda mig.
9 Deras tillbedjan är värdelös, för de bud de lär ut är människors lagar och inte Guds bud.3’ ”
10 Sedan kallade Jesus till sig allt folket och sa: ”Lyssna till vad jag säger och försök att förstå:
11 Ni blir inte ovärdiga att komma inför Gud på grund av det ni äter och stoppar i munnen!4 Det är det ni säger, det som kommer ut ur munnen, som gör er ovärdiga!”
12 Då gick hans efterföljare fram till honom och sa: ”Vet du att du retade fariseerna genom det du sa?”
13 Jesus svarade: ”Varje planta, som inte har planterats av min Far i himlen, ska ryckas upp med roten,
14 så bry er inte om fariseerna. De är blinda ledare som leder andra blinda, och om en blind leder en blind, så faller båda i samma grop.”
15 Då bad Petrus att Jesus skulle förklara för dem vad han menade när han sa att människor inte blir ovärdiga att komma inför Gud på grund av det de äter.
16 ”Förstår inte ni heller vad jag menar?” frågade Jesus.
17 ”Inser ni inte att det man äter bara passerar genom magen och kommer ut igen?
18 Men det man säger kommer från hjärtat, och det är det som gör människan ovärdig att komma inför Gud.
19 Ifrån hjärtat kommer ju onda tankar, mord, otrohet i äktenskapet, sexuell lössläppthet, stöld, lögn och förtal ,
20 och det är sådant som gör människan ovärdig. Men ingen blir ovärdig att komma inför Gud genom att äta utan att först ha tvättat händerna.”

En icke-judisk kvinnas tro

21 Jesus lämnade sedan Galileen och drog sig undan till området kring städerna Tyros och Sidon.5
22 En kanaaneisk kvinna från trakten kom då till honom och ropade: ”Herre, du som ska ärva kung Davids tron,6 ha medlidande med mig. Min dotter är besatt av en ond ande och den plågar henne ständigt.”
23 Men Jesus gav henne inte ett ord till svar. Hans efterföljare kom därför till honom och sa: ”Skicka iväg henne, hon förföljer oss ju med sina rop.”
24 Han sa då till kvinnan: ”Jag har fått i uppgift att bara hjälpa Israels folk ‑ Guds förlorade får.”7
25 Men kvinnan kom närmare och föll på knä och bad honom igen: ”Herre, hjälp mig!”
26 Jesus svarade: ”Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna.”
27 ”Det är sant, Herre”, sa hon, ”men till och med hundarna har rätt att äta de smulor som faller från deras herrars bord.”
28 ”Kvinna”, sa Jesus till henne, ”din tro är stark. Du ska få det du ber om.” Och i samma stund blev hennes dotter botad.

Jesus botar många sjuka

29 Jesus återvände nu till Galileiska sjön och gick upp på ett berg i närheten av sjön och satte sig där.
30 Snart hade det samlats en stor folkmassa omkring honom, och de hade med sig rörelsehindrade, blinda, missbildade, stumma och många andra. Man la dem framför Jesus, och han botade dem.
31 Folk var alldeles häpna, för de stumma började tala, de missbildade blev friska, de rörelsehindrade gick, och de blinda kunde se ! Och alla hyllade Israels Gud.

Jesus ger mat åt mer än 4 000  personer

32 Sedan kallade Jesus på sina efterföljare och sa: ”Jag känner stort medlidande med dessa människor. De har varit här hos mig i tre dagar och har inget kvar att äta. Jag vill inte skicka iväg dem hungriga, för då kanske de svimmar av utmattning längs vägen.”
33 Men hans efterföljare svarade: ”Var ska vi få tag på tillräckligt med mat åt dem alla här i ödemarken?”
34 Jesus frågade dem: ”Hur mycket mat har ni?” ”Sju bröd och några små fiskar”, svarade de.
35 Då bad Jesus folket att slå sig ner på marken.
36 Och han tog de sju bröden och fiskarna och tackade Gud. Sedan bröt han dem i bitar och gav dem till sina efterföljare, som i sin tur delade ut dem till folket.
37 Alla åt och blev mätta, och när man samlade ihop det som var över, blev det sju fulla korgar.
38 Det var 4 000 män som hade ätit, förutom kvinnor och barn
39 Sedan sa Jesus åt människorna att gå hem, men själv steg han i en båt och åkte över sjön till Magadan8.
1 15:1 Laglärarna var experter på lagen, ett annat namn för hela den judiska Skriften, dvs Bibelns första del, den som kallas Gamla testamentet.
2 15:4 Se Andra Moseboken 20:12 och 21:17 och Femte Moseboken 5:16.
3 15:8-9 Se Jesaja 29:13.
4 15:11 Den judiska lagen har en mängd regler om vad man får och inte får äta. Jämför Tredje Moseboken 11.
5 15:21 Tyros och Sidon låg i Fenikien, cirka åtta mil från Kafarnaum.
6 15:22 På grekiska: Davids son. Det var en titel som judarna gav Messias, den utlovade kungen.
7 15:24 Jesus verkade främst bland judarna, som efter hans död och uppståndelse skulle sprida budskapet om honom till alla jordens folk. Men då och då gjorde Jesus ett undantag. Jämför 8:5-13, där han botar tjänaren till en romersk officer.
8 15:39 Magadan, eller Magdala, låg strax söder om Kafarnaum.
© 2017 ERF Medien