Hjälp

Nya Levande Bibeln

1 Jesus sa sedan till dem: ”Tro mig: några av er som står här just nu kommer inte att dö förrän de har sett Gud komma med kunglig makt.1

Jesus förvandlas på berget

2 Sex dagar senare tog Jesus med sig Petrus, Jakob och Johannes till toppen av ett högt berg, där de kunde vara för sig själva. Där förvandlades hans utseende medan de såg på.
3 Hans kläder blev bländande vita, ja, vitare än något blekningsmedel i världen kan göra några kläder.
4 Och de fick se Elia och Mose stå och tala med Jesus.2
5 Då sa Petrus till Jesus: ”Mästare, det här är ett fantastiskt ställe att vara på! Låt oss bygga tre hyddor, en åt dig och en åt Mose och en åt Elia!”
6 Han visste inte vad han skulle säga, för han var helt skräckslagen, precis som de andra efterföljarna.
7 Sedan kom ett moln och sänkte sig ner över dem, och en röst från molnet sa: ”Detta är min älskade Son. Lyssna på honom!”
8 Men då Jesus efterföljare plötsligt såg sig omkring, var Mose och Elia borta, och de var ensamma med Jesus igen.
9 När de sedan gick ner för bergssluttningen befallde Jesus dem att inte berätta för någon vad de sett, förrän han, Människosonen3, hade uppstått från de döda.
10 Därför höll de det för sig själva men talade ofta med varandra om vad han menade med att ”uppstå från de döda”.
11 Hans efterföljare frågade honom nu: ”Varför påstår laglärarna4 att Elia måste återvända innan Messias, den utlovade kungen, kommer?”
12 Jesus svarade: ”Laglärarna har rätt. Elia måste komma först och ställa allt till rätta.5 Ändå har Gud förutsagt i Skriften att jag, Människosonen, måste lida och bli hånad av alla. Hur kan det komma sig?
13 Men jag säger er, att Elia redan har kommit och man behandlade honom illa, precis som det står om honom i Skriften.6

Jesus botar en pojke som är besatt av en ond ande

14 När de hade kommit ner från berget, fick de se en stor mängd människor som hade samlats runt de andra efterföljarna till Jesus, och några laglärare7 som höll på att diskutera med dem.
15 Men när folket fick se Jesus komma gående blev de glatt överraskade och sprang fram till honom för att hälsa på honom.
16 Och han frågade dem: ”Vad är det ni diskuterar?”
17 En man i folkhopen sa då: ”Mästare, jag har tagit med min son hit för att du skulle bota honom. Han är besatt av en ond ande som gör honom stum.
18 Varje gång anden går till attack, slår den honom till marken och får honom att tugga fradga och gnissla tänder, och han blir alldeles stel. Jag bad dina efterföljare att driva ut den onda anden, men de klarade det inte.”
19 ”Ni tröga människor som inte vill tro!” utbrast Jesus. ”Hur länge måste jag vara hos er? Hur länge måste jag stå ut med er? Ta hit pojken till mig.”
20 Då kom de fram med pojken. Men när han fick se Jesus började anden rycka och slita i honom, så att han föll till marken och kastade sig fram och tillbaka med fradga runt munnen.
21 ”Hur länge har han varit sådan här?” frågade Jesus pappan. Han svarade: ”Ända sedan han var liten.
22 Och den onda anden får honom ofta att falla i elden eller i vattnet för att han ska dö. Ha medlidande med oss och hjälp oss, om du kan!”
23 ”Om jag kan?” svarade Jesus. ”Allt är möjligt för den som tror.”
24 ”Jag tror”, utropade pappan. ”Hjälp min otro!”
25 Men nu såg Jesus att folk kom springande från alla håll, och därför talade han strängt till den onda anden och sa: ”Du stumma och döva ande, jag befaller dig att fara ut ur honom och aldrig mer komma tillbaka!”
26 Anden skrek då vilt och började rycka och slita i pojken men for till sist ut ur honom. Pojken låg där alldeles livlös på marken, och många började mumla: ”Han är död.”
27 Men Jesus tog honom i handen och drog upp honom, och då reste han sig upp.
28 När Jesus sedan kom till det hus där han bodde, och blev ensam med sina efterföljare, frågade de honom: ”Varför kunde inte vi driva ut den onda anden?”
29 Jesus svarade: ”Den sortens ande kan bara drivas ut genom bön.8

Jesus förutsäger för andra gången att han ska dö

30 Sedan lämnade Jesus och hans efterföljare området och vandrade genom Galileen. Han försökte undvika all uppmärksamhet,
31 eftersom han fortfarande hade mycket att undervisa sina efterföljare om. Han förklarade: ”Jag, Människosonen9, ska bli förrådd och överlämnad till människorna, och de kommer att döda mig, men efter tre dagar ska jag uppstå från de döda igen.”
32 Men de förstod inte vad han ville säga, och ingen vågade fråga honom heller.

Jesus förklarar vem som är mest betydelsefull

33 Så kom de till Kafarnaum, och när de var i det hus där de skulle bo, frågade han dem: ”Vad pratade ni om på vägen?”
34 Men de skämdes för att svara, för de hade diskuterat vem av dem som var mest betydelsefull.
35 Då satte han sig ner och bad sina tolv närmaste efterföljare att komma till honom, och han sa till dem: ”Den som vill vara mest betydelsefull måste göra sig minst och ödmjukast av alla och bli allas tjänare.”
36 Sedan tog han ett litet barn och ställde det mitt ibland dem, la armen om barnet och sa:
37 ”Den som tar emot ett sådant barn därför att det tillhör mig, han tar emot mig. Och den som tar emot mig, han tar emot Gud, eftersom Gud har sänt mig.”

Jesus efterföljare förbjuder en man att göra under i Jesus namn

38 Johannes, en av Jesus efterföljare, sa till Jesus: ”Mästare, vi såg en man som drev ut onda andar i ditt namn, men eftersom han inte tillhörde vår grupp försökte vi stoppa honom.”
39 Då sa Jesus till Johannes: ”Låt honom hålla på. Ingen som gör under i mitt namn kan helt plötsligt börja tala illa om mig.
40 Den som inte är mot oss, han är för oss.
41 Ja, jag försäkrar er, att om någon bara ger er ett glas vatten att dricka därför att ni tillhör mig, Kristus, så ska han få lön för det.”

Jesus varnar för frestelser

42 Jesus fortsatte: ”Om någon vilseleder en av dessa små som tror på mig, och får honom att synda, så skulle det vara bättre för den personen att kastas i havet med en stor sten runt halsen.
43-44 Om din hand får dig att synda, så hugg av den. Det är bättre att få ett evigt liv tillsammans med Gud och sakna ena handen, än att ha båda händerna i behåll och hamna i helvetet, i den eld som aldrig slocknar.10
45-46 Och om din fot får dig att synda, så hugg av den. Det är bättre att få ett evigt liv tillsammans med Gud och sakna ena foten, än att ha båda fötterna i behåll och kastas i helvetet.11
47 Om ditt öga får dig att synda, så riv ut det. Det är bättre att få komma till Guds nya värld enögd, än att ha båda ögonen i behåll och kastas i helvetet,
48 där maskarna inte dör och elden aldrig slocknar.12

Rening genom prövningar

49 Alla som följer mig måste renas genom lidandets eld.13
50 Den som är villig att följa mig vad det än kostar blir ett salt som bevarar världen från förruttnelse. Men till vilken nytta är salt om det har förlorat sin kraft?14 Kan man få det salt igen? Nej! Se därför till att ni inte förlorar er salthalt utan lev i fred med varandra.”
1 9:1 På grekiska: sett Guds rike komma med makt. Detta syftar antagligen på det som Petrus, Jakob och Johannes fick vara med om i de följande verserna.
2 9:4 Mose och Elia representerade lagen och profeterna, två av delarna i Gamla Testamentet, Bibelns första del, som förutsäger att Jesus skulle dö för våra synder.
3 9:9 ”Människoson” är ett hebreiskt sätt att säga ”av människa”. Det var en titel på Messias, den utlovade kungen, hämtad från Daniel 7:13-14.
4 9:11 Laglärarna var experter på lagen, ett annat namn för hela den judiska Skriften, dvs Bibelns första del, den som kallas Gamla testamentet.
5 9:12 ”Skriften” för judarna är Bibelns första del, den som kallas Gamla testamentet.
6 9:12-13 Jesus talar om Johannes döparen. Elia var en förebild på Johannes, och Elia fick lida (jämför Första Kungaboken 19:1-10) liksom Johannes (jämför Matteus berättelse om Jesus 17:11-13). Nu skulle Jesus få lida på samma sätt.
7 9:14 Laglärarna var experter på lagen, ett annat namn för hela den judiska Skriften, dvs Bibelns första del, den som kallas Gamla testamentet.
8 9:29 En del handskrifter lägger till ”och fasta”.
9 9:31 I grekiskan, och på många andra språk, räknar man den dag något inträffar som dag nummer ett. Jesus dog på en fredag och uppstod på söndagen.
10 9:43 Istället för den sista frasen har en del handskrifter med vers 44, som är identisk med v.48.
11 9:45 En del handskrifter har med vers 46, som är identisk med v.48.
12 9:48 Se Jesaja 66:24.
13 9:49 På grekiska: Alla måste saltas med eld. En del handskrifter tillägger: ”och varje offer måste först saltas”. Jämför Tredje Moseboken 2:13, där man saltar det kött som skulle offras i eld till Gud. Elden användes också för att rena metaller, och var en bild på lidande.
14 9:50 Saltet var också förknippat med gemenskap. De som åt salt tillsammans vid en måltid levde i fred med varandra.
© 2018 ERF Medien