Hjälp

Nya Levande Bibeln

Jesus ger mat åt 4 000 personer

1 Nu hände det än en gång att mycket folk hade samlats, och att de inte hade något att äta. Jesus kallade då på sina efterföljare och sa:
2 ”Jag känner stort medlidande med dessa människor. De har varit hos mig i tre dagar och har inget kvar att äta.
3 Om jag skickar hem dem utan att de fått mat, kommer de att svimma av utmattning längs vägen. En del av dem bor ju långt härifrån.”
4 Men hans efterföljare svarade: ”Var ska vi få tag på tillräckligt med mat åt alla dessa människor här i ödemarken?”
5 Jesus frågade: ”Hur många bröd har ni?” ”Sju”, svarade de.
6 Då bad Jesus folket att slå sig ner på marken, och han tog de sju bröden, tackade Gud för dem och bröt dem i bitar. Sedan gav han bitarna till sina efterföljare, som i sin tur delade ut dem bland folket.
7 Man hade dessutom några små fiskar, och Jesus tackade Gud för dem också och bad sedan sina efterföljare att dela ut dem.
8 Alla åt och blev mätta, och när man samlade ihop det som var över, blev det sju hela korgar.
9 Det var omkring 4 000 personer där. Jesus skickade sedan hem folket
10 och steg i en båt och åkte till trakten av Dalmanuta1 tillsammans med sina efterföljare.

De religiösa ledarna vill se ett tecken från Gud

11 När fariseerna2 fick veta att Jesus var där, kom de för att diskutera med honom, och de krävde att han skulle ge dem ett tecken från Gud som bevis på vem han var.
12 Jesus blev djupt besviken när han hörde detta och suckade: ”Varför måste detta släkte se ett tecken för att kunna tro. Nej, jag försäkrar er att Gud inte ska låta er få se något tecken.”
13 Sedan lämnade han dem och steg i båten igen och åkte över till andra sidan sjön.

Jesus varnar för falsk undervisning

14 Jesus efterföljare upptäckte nu att de hade glömt att skaffa mat innan de for. En enda brödkaka var allt de hade med sig i båten.
15 Jesus varnade dem då och sa: ”Akta er noga för både fariseernas3 och kung Herodes jäst.”
16 ”Vad menar han?” frågade hans efterföljare varandra. Men de antog att han sa detta därför att de hade glömt att ta med sig bröd.
17 När Jesus hörde dem diskutera sa han till dem: ”Varför är ni så oroliga för att ni inte har något bröd? Förstår ni fortfarande ingenting? Är ni så trögfattade?
18 Ni har ögon att se med och ser ändå ingenting, och öron att höra med och hör ändå ingenting. Kommer ni inte ihåg
19 att jag mättade mer än 5 000 personer med bara fem bröd? Hur många korgar med rester plockade ni upp den gången?””Tolv”, sa de.
20 ”Och när jag mättade mer än 4 000 personer med sju bröd, hur många korgar fick ni över då?””Sju”, svarade de.
21 Jesus sa: ”Förstår ni fortfarande ingenting?”

En blind man börjar se igen

22 När de kom över till Betsaida förde man fram en blind man till Jesus och bad att han skulle röra vid mannen och bota honom.
23 Jesus tog då den blinda mannen vid handen och ledde honom ut ur byn. Sedan spottade han på hans ögon och la sina händer på honom.”Kan du se något?” frågade Jesus.
24 Mannen såg sig omkring. ”Ja”, sa han, ”jag ser människor. Men de ser ut som träd som går omkring!”
25 Då la Jesus sina händer på mannens ögon en gång till. Och nu blev mannen helt botad och kunde se igen, och han såg allting klart och tydligt.
26 Jesus skickade sedan hem honom med uppmaningen: ”Gå inte in i byn på hemvägen.”

Petrus kallar Jesus för Messias, den utlovade kungen

27 Sedan lämnade Jesus och hans efterföljare Galileen och gick norrut till byarna kring Caesarea Filippi4. Och medan de vandrade där längs vägen frågade han dem: ”Vem säger människorna att jag är?”
28 ”Somliga säger att du är Johannes döparen”, svarade hans efterföljare, ”några säger att du är Elia5, och andra att du är någon annan av profeterna som förr i tiden framförde Guds budskap.”
29 Då frågade han dem: ”Vem tror ni att jag är?”Petrus svarade: ”Du är Messias6, den utlovade kungen.”
30 Men Jesus förbjöd dem strängt att tala med någon om honom.

Jesus förutsäger för första gången att han ska dö

31 Efter det började Jesus undervisa sina efterföljare om att han, Människosonen7, måste lida mycket. Han förklarade att folkets ledare och översteprästerna och laglärarna skulle ta avstånd från honom och se till att han blev dödad, men att han efter tre dagar skulle uppstå från de döda igen.
32 Detta sa han helt öppet. Men Petrus drog honom åt sidan och började protestera.
33 Jesus vände sig då om och såg bort mot sina efterföljare och sa strängt till Petrus: ”Gå bort ifrån mig, Satan! Det du tänker är människotankar och kommer inte från Gud.”
34 Sedan kallade han till sig sina efterföljare och bad allt folket att komma. Och han sa till dem:”Om någon vill bli min efterföljare, så kan han inte längre tänka på sig själv, utan måste följa mitt exempel och vara beredd att dö.
35 Ja, den som klamrar sig fast vid livet ska till sist förlora det, men den som förlorar sitt liv för min skull, och för att sprida budskapet om mig, han ska rädda det.
36 Vad vinner en människa om hela världen blir hennes, om hon samtidigt förlorar det eviga livet?
37 Inga pengar i världen kan hjälpa henne att få det tillbaka.
38 Den som inför dessa gudlösa och syndiga människor skäms för mig och för mitt budskap, honom ska jag, Människosonen8, skämmas för, när jag återvänder i min Fars härlighet tillsammans med hans änglar.”
1 8:10 En plats som antagligen låg strax söder om Kafarnaum.
2 8:11 Fariseerna var ett religiöst parti bland judarna.
3 8:15 Jämför Matteus berättelse om Jesus 16:11-12 och Lukas berättelse om Jesus 12:1, där Jesus talar om falsk undervisning och om att bara låtsas lyda Gud.
4 8:27 Caesarea Filippi var en icke-judisk stad norr om Galileen.
5 8:28 Profeternas budskap finns nedskrivna i Bibelns första del, den som kallas Gamla testamentet.
6 8:29 ”Messias” betyder ”den smorde” på hebreiska. Bland Israels folk smordes kungar, präster och profeter med olja innan de började sin uppgift. Gud hade genom profeterna lovat att sända en smord kung som skulle härska över alla folk. Judarna väntade på att denna kung skulle återupprätta Israel som nation. Det grekiska ordet ”Kristus” betyder också ”den smorde”.
7 8:31 I grekiskan, och på många andra språk, räknar man den dag något inträffar som dag nummer ett. Jesus dog på en fredag och uppstod på söndagen.
8 8:38 ”Människoson” är ett hebreiskt sätt att säga ”av människa”. Det var en titel på Messias, den utlovade kungen, hämtad från Daniel 7:13-14.
© 2018 ERF Medien