Hjälp

Nya Levande Bibeln

Guds bud och människors regler

1 En dag kom några fariseer1 och en del laglärare från Jerusalem för att fråga ut Jesus.
2 De la märke till att en del av hans efterföljare åt bröd utan att först ha tvättat händerna.
3 (Judarna, och speciellt fariseerna, följer särskilda regler som de ärvt av förfäderna och äter aldrig utan att först ha tvättat händerna.
4 När de kommer hem från marknadsplatsen måste de alltid tvätta sig innan de rör någon mat. Det finns också många andra traditioner som de är noga med att följa, som till exempel att skölja bägare, kannor och skålar.)
5 Fariseerna och laglärarna frågade därför Jesus: ”Varför håller sig inte dina efterföljare till våra gamla judiska regler? De äter ju utan att först ha tvättat händerna.”
6 Jesus svarade: ”Ni falska människor som bara låtsas lyda Gud! Profeten Jesaja hade rätt när han framförde Guds budskap om er och skrev: ’Det här folket ärar mig med sina ord, men de vägrar att lyda mig.
7 Deras tillbedjan är värdelös, för de bud de lär ut är människors lagar och inte Guds bud.’2
8-9 Ja, ni struntar fullständigt i Guds bud och ersätter dem med era egna mänskliga regler. Det är just ett snyggt sätt att följa Guds bud!
10 Mose gav er till exempel de här buden från Gud: ’Visa respekt för dina föräldrar’, och: ’Den som förbannar sina föräldrar ska dömas till döden.’3
11-12 Men ni påstår att man inte alls behöver respektera sina föräldrar eller ta hand om dem när de blir gamla, om man bara ger pengarna som en gåva till templet istället.
13 Så ogiltigförklarar ni Guds direkta befallning genom att följa era egna traditioner. Och det här är bara ett exempel. Det finns många, många fler.”
14 Sedan kallade Jesus till sig allt folket och sa: ”Hör på allihop och försök att förstå vad jag säger.
15-16 Ni blir inte ovärdiga att komma inför Gud på grund av det ni äter och stoppar i er.4 Det är era ord och tankar och handlingar, det som kommer ut från er, som gör er ovärdiga.”
17 När Jesus sedan hade lämnat folkhopen och kommit hem igen, frågade hans efterföljare honom vad han menade med det han just sagt.
18 ”Förstår inte ni heller?” frågade han. ”Inser ni inte att det ni äter aldrig kan göra er ovärdiga att komma inför Gud?
19 Maten har inget med ert förhållande till Gud att göra, den passerar bara genom magen och kommer ut igen.” Genom detta förklarade Jesus all mat för godkänd av Gud och tillåten att äta.
20 Sedan tillade han: ”Det som gör en människa ovärdig att komma inför Gud är det som kommer från hennes innersta, från hennes hjärta.
21 Ifrån hjärtat kommer ju onda tankar, sexuell lössläppthet, stöld, mord, otrohet i äktenskapet, egoism,
22 ondska, bedrägeri, ett vilt och omoraliskt liv, avund, förtal, högfärd och allt annat oförstånd.
23 Allt detta kommer inifrån, och det är det som gör människan ovärdig att komma inför Gud.”

En icke-judisk kvinnas tro

24 Sedan lämnade Jesus Galileen och gick till trakten av staden Tyros5, där han tog in i ett hus. Han försökte hålla hemligt att han var där, men det var omöjligt.
25 En kvinna, som hade en dotter som var besatt av en ond ande, fick höra om honom och kom genast dit. Kvinnan kastade sig ner för Jesus fötter
26 och bad att han skulle befria flickan från den onda anden. Men kvinnan var inte jude utan kom från trakten, och därför
27 sa Jesus till henne: ”Först måste jag hjälpa mina egna barn, judarna. Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna.”6
28 Hon svarade: ”Det är sant, Herre, men till och med hundarna under bordet får äta av de smulor som barnen lämnar.”
29 ”Ditt svar visar vilken stark tro du har”, sa han. ”Gå hem igen, för den onda anden har lämnat din dotter!”
30 Och när hon kom hem, låg flickan stilla i sängen, och den onda anden var borta.

Jesus botar en döv man med talsvårigheter

31 Från Tyros gick Jesus vidare till staden Sidon och sedan tillbaka till Galileiska sjön via Tiostadsområdet7.
32 Där kom man till honom med en döv man, som också hade talsvårigheter, och man bad att Jesus skulle lägga händerna på mannen och bota honom.
33 Jesus ledde honom då undan från folket och satte fingrarna i hans öron och spottade och rörde vid hans tunga.
34 Sedan såg han upp mot himlen, suckade djupt och sa: ”Effata!8” (det betyder: Öppna dig!)
35 Och genast kunde mannen höra perfekt, och han talade klart och tydligt.
36 Jesus förbjöd folket att berätta vad som hade hänt. Men ju mer han förbjöd dem, desto mer spred de nyheten.
37 De tyckte det som hade hänt var helt ofattbart, och de sa: ”Allt han gör är fantastiskt! Han får till och med de döva att höra och de stumma att tala.”
1 7:1 Laglärarna var experter på lagen, ett annat namn för hela den judiska Skriften, dvs Bibelns första del, den som kallas Gamla testamentet.
2 7:6-7 Se Jesaja 29:13.
3 7:10 Se Andra Moseboken 20:12; 21:17.
4 7:15 En del handskrifter har med en extra vers: …gör er ovärdiga. Lyssna noga och försök att förstå!”
5 7:24 Tyros låg i Fenikien, cirka åtta mil från Kafarnaum.
6 7:27 Jesus verkade främst bland judarna, som efter hans död och uppståndelse skulle sprida budskapet om honom till jordens alla folk. Men då och då gjorde Jesus ett undantag. Jämför Matteus berättelse om Jesus 8:5-13, där han botar en romersk soldats tjänare.
7 7:31 ”Tiostadsområdet”, eller ”Dekapolis” som det hette på grekiska, var ett stadsförbund mellan tio städer, som alla utom en låg öster om floden Jordan.
8 7:34 ”Effata” är arameiska, ett av de språk som talades i Israel på den här tiden, och antagligen Jesus och hans efterföljares modersmål. Kanske kunde de dessutom hebreiska och grekiska.
© 2017 ERF Medien