Hjälp

Nya Levande Bibeln

Bilden om lantbrukaren som sådde säd

1 Sedan började Jesus undervisa nere vid sjön igen. Och folkmassan som samlades omkring honom var så stor att han var tvungen att stiga i en båt och sitta i den och tala ute på vattnet, medan folket stod på stranden.
2 Han undervisade dem genom att berätta många bilder, som till exempel denna. Han sa:
3 ”Lyssna! En lantbrukare gick ut på sin åker för att så.
4 När han sådde föll några av sädeskornen på stigen bredvid, och fåglarna kom och åt upp dem.
5 En del korn föll där marken var stenig och jordlagret tunt. De plantorna växte snabbt upp,
6 men i den heta solen vissnade de bort och dog, eftersom rötterna var ytliga.
7 Andra korn föll bland tistlarna, och när tistlarna växte upp kvävde de plantorna så att de inte gav någon skörd.
8 Men en del korn föll i bördig jord och växte upp och gav en rik skörd. Det gav 30, 60 och till och med 100 gånger så mycket säd som hade såtts.”
9 Sedan sa han: ”Lyssna noga och försök att förstå!”

Jesus förklarar bilden om sådden

10 När han senare var ensam med sina tolv närmaste efterföljare och de andra som följde honom, frågade de: ”Vad betyder det som du berättade?”
11 Han svarade: ”Ni har fått gåvan att förstå min undervisning om hur Gud vill rädda människor och göra dem till sitt eget folk,1 men de som inte tillhör Guds eget folk uppfattar detta bara som bilder,
12 för att ’de ska se vad jag gör men ändå inte fatta, och höra vad jag säger men ändå inte förstå, och därför inte kan vända om till Gud och få sina synder förlåtna.’2
13 Men om ni inte ens förstår den här bilden om sädeskornen, hur ska ni då kunna begripa mina andra bilder?
14 Det lantbrukaren sår är budskapet från Gud.
15 Den hårda stigen, där en del av säden föll, liknar den människas hjärta som hör budskapet, men som knappt har hört det förrän Satan kommer och försöker få henne att glömma allt.
16 Den steniga marken är lik den människas hjärta som hör budskapet och tar emot det med äkta glädje,
17 men som inte har så mycket djup i sig att rötterna kan utvecklas. Efter en tid, då svårigheter eller förföljelser kommer på grund av hennes tro på budskapet, avtar entusiasmen och hon överger sin tro.
18 Marken som var täckt av tistlar kan jämföras med den människa som hör budskapet
19 men låter vardagens bekymmer, längtan efter att tjäna mycket pengar och begär efter andra saker få komma in i hjärtat och kväva budskapet, så att det till slut inte påverkar hennes liv alls.
20 Men den bördiga jorden liknar den människas hjärta som lyssnar till budskapet och tar det till sig och låter det påverka hela livet. Hon ger en skörd som är 30, 60 eller till och med 100 gånger så stor som den sådd som föll i hennes hjärta.”

Bilden om lampan

21 Sedan sa Jesus till dem: ”Man tar inte fram en lampa och ställer en låda över den eller sätter den under en bänk. Tvärtom! En lampa ställer man så att den kan lysa och vara till nytta.
22 På samma sätt ska allt som nu är gömt en dag föras fram i ljuset och bli synligt för alla.
23 Lyssna noga och försök att förstå!
24 Se till att de ord ni får höra leder till handling. För ju mer ni omsätter i praktiken, desto mer kommer ni att förstå vad jag talar om.
25 Ja, den som förstår min undervisning ska med tiden förstå alltmer. Men den som inget förstår ska till slut bli av med även den lilla insikt han hade.”

Bilden om säden som växer

26 Jesus berättade också en annan bild. Han sa: ”Där Gud regerar blir det som när3 en lantbrukare sår säd på sin åker.
27 Mannen sover och vaknar, och allteftersom dagarna går börjar säden gro och växa utan hans hjälp.
28 Det är jorden som får säden att gro. Först tränger stråna fram, sedan formas axen och till slut är vetet moget.
29 Då kommer lantbrukaren med sin lie och skördar vetet, eftersom det är dags att skörda.”

Bilden om senapsfröet

30 Sedan sa Jesus: ”Hur kommer det att bli där Gud regerar4? Vilken bild ska jag använda?
31-32 Jo, där Gud regerar blir det som när man sår ett senapsfrö. Trots att senapsfröet är det minsta5 av alla frön, växer det upp och blir större än alla andra kryddväxter och får så stora grenar att fåglarna kan bygga bo där och få skydd.”
33 Jesus använde väldigt ofta sådana här bilder, för att folket skulle förstå, så mycket de nu kunde förstå.
34 Ja, han talade faktiskt aldrig till dem utan att berätta någon bild, men när han senare blev ensam med sina efterföljare förklarade han bilderna för dem.

Jesus stillar stormen

35 När det blev kväll sa Jesus till sina efterföljare: ”Kom så åker vi över till andra sidan sjön.”
36 Då lämnade de folket och åkte över i den båt där Jesus redan satt. Flera andra båtar följde också med.
37 Men när de kommit en bit ut blåste en våldsam storm upp, och höga vågor slog in i båten så att den fylldes nästan helt av vatten.
38 Jesus själv låg under tiden och sov i båtens akter med huvudet mot en kudde. Men hans efterföljare väckte honom och ropade förtvivlat: ”Mästare, märker du inte att vi håller på att sjunka?”
39 Då reste han sig upp och talade strängt till vinden och sjön och sa: ”Tig! Var tyst!” Och genast la sig sjön, och det blev alldeles lugnt.
40 Sedan frågade han sina efterföljare: ”Varför är ni rädda? Har ni fortfarande svårt att tro?”
41 Förskräckta sa de till varandra: ”Vem är han? Till och med vinden och sjön lyder honom.”
1 4:11 På grekiska: att få veta Guds rikes hemlighet.
2 4:12 Se Jesaja 6:9-10.
3 4:26 På grekiska: Guds rike liknar…
4 4:30 På grekiska: Vad ska vi likna Guds rike vid?
5 4:31-32 Senapsfröet var det minsta fröet man använde för odling.
© 2018 ERF Medien