Hjälp

Nya Levande Bibeln

Det judiska rådet vill se Jesus dömd till döden

1 Tidigt nästa morgon samlades översteprästerna och folkets ledare och laglärarna1‑ hela det judiska rådet‑ för en ny överläggning. Sedan lät de binda Jesus och förde bort honom och överlämnade honom till Pilatus, den romerska landshövdingen.

Jesus förhörs av Pilatus

2 Pilatus frågade honom: ”Är du judarnas kung?” Men Jesus svarade: ”Det är du själv som kallar mig det.”
3-4 Sedan anklagade översteprästerna honom för en rad olika brott, och Pilatus frågade honom: ”Varför säger du ingenting? Du hör ju vad de anklagar dig för!”
5 Men till Pilatus stora förvåning svarade Jesus inget mer.

Pilatus dömer Jesus till döden

6 Vid påskhögtiden2 brukade Pilatus alltid frige en fånge åt dem, vem som helst som judarna ville ha fri.
7 Och just då satt en man fängslad som hette Barabbas. Han hade tillsammans med några andra dömts för mord under ett politiskt uppror.
8 Folket började nu samlas inför Pilatus för att be honom göra som han brukade.
9 ”Är det judarnas kung ni vill att jag ska släppa fri?” frågade Pilatus.
10 Han visste mycket väl att översteprästerna bara hade överlämnat Jesus åt honom för att de var avundsjuka på Jesus.
11 Men översteprästerna hetsade upp folket och fick dem att kräva att Barabbas skulle friges istället för Jesus.
12 Pilatus frågade då igen: ”Vad ska jag göra med den här mannen som ni kallar judarnas kung?”
13 ”Spika fast honom på ett kors!” ropade de tillbaka.
14 ”Men vad har han gjort för ont?” frågade Pilatus. Då skrek de ännu högre: ”Spika fast honom på ett kors!”
15 Och till slut gav Pilatus efter och släppte Barabbas, eftersom han ville göra det som folket krävde. Men Jesus lät han piska och överlämnade honom sedan till sina soldater för att de skulle föra bort honom ochspika fast honom på ett kors.

De romerska soldaterna hånar Jesus

16 De romerska soldaterna ledde först in Jesus på gården till landshövdingens residens, där hela vaktstyrkan kallades samman.
17 De klädde på honom en mörkröd3 mantel och gjorde en krona av törne som de satte på honom.
18-19 Sedan slog de honom i huvudet med en käpp och spottade på honom och föll på knä och låtsades hylla honom. ”Leve judarnas kung”, ropade de.
20 När de till slut hade tröttnat på att håna honom, tog de av honom den röda manteln och satte på honom hans egna kläder och förde bort honom för att spika fast honom på ett kors.

Jesus spikas fast på ett kors

21 På vägen till avrättningsplatsen stötte soldaterna på Simon från Kyrene4, pappa till Alexandros och Rufus. Han råkade just då vara på väg till Jerusalem från landsbygden, och honom tvingade de att bära Jesus kors.
22 Soldaterna förde Jesus till den plats som kallas Golgota (det betyder Skallen).
23 Och där gav man honom vin blandat med myrra,5 men han vägrade att dricka det.
24 Sedan spikade de fast honom på ett kors och delade hans kläder mellan sig genom att kasta lott om dem.
25 Klockan var runt nio på morgonen när de spikade fast honom på korset.
26 Och ovanför honom hade man satt upp en skylt med texten: ”Judarnas kung”, för att visa vad han anklagades för.
27-28 Samtidigt med Jesus blev också två brottslingar fastspikade på varsitt kors, en på var sida om honom.6
29 Och de som gick förbi avrättningsplatsen hånade Jesus och skakade på huvudet och sa: ”Var det inte du som skulle riva ner templet och bygga upp det igen på tre dagar?
30 Hjälp dig själv nu och kliv ner från korset.”
31 Även översteprästerna och laglärarna7 gjorde sig lustiga över honom och skämtade med varandra.”Han var bra på att hjälpa andra”, sa de, ”men han kan inte hjälpa sig själv!
32 Skulle han vara Messias, Israels utlovade kung? Ja, om han kliver ner från korset, då ska vi tro på honom!”Till och med de som hade spikats fast på kors tillsammans med honom hånade honom.

Jesus dör på korset

33 När klockan var tolv blev det plötsligt mörkt i hela landet, och mörkret varade ända fram till klockan tre.
34 Och när klockan var runt tre ropade Jesus med hög röst: ”Eloi, Eloi, lema sabachtani?” (det betyder: ”Min Gud, min Gud, varför har du övergett mig?”)8
35 Några av dem som stod där i närheten missförstod honom och trodde att han ropade på Elia9.
36 En av dem sprang bort och fyllde en svamp med surt vin, och satte den på en käpp och höll upp den så att han kunde dricka. ”Låt oss se om Elia kommer och tar ner honom”, sa han.
37 Men Jesus ropade högt och slutade att andas.
38 Och i samma stund brast förhänget framför det allra heligaste10 i templet i två delar, uppifrån och ända ned.
39 När den romerska officeren, som stod bredvid korset, såg på vilket sätt Jesus gav upp andan, ropade han: ”Den mannen var verkligen Guds Son!”
40 Några kvinnor stod också en bit bort från avrättningsplatsen och såg allt som hände. Bland dem var Maria från Magdala, den Maria som var mamma till Jakob den yngre och Joses, och Salome.
41 De hade följt Jesus och hjälpt honom då han var i Galileen. Och nu stod de där tillsammans med många andra kvinnor som följt med Jesus till Jerusalem.

Jesus begravs

42 Allt detta hände på fredagen, förberedelsedagen, alltså dagen före vilodagen11. Och när kvällen närmade sig
43 var Josef från Arimataia modig nog att gå till Pilatus och be att få ta hand om Jesus kropp. Josef var en respekterad medlem av det judiska rådet12, och en man som ivrigt väntade på att Gud skulle börja regera bland människorna.
44 Pilatus hade svårt att tro att Jesus redan var död, så han kallade till sig den romerska officeren för att fråga honom.
45 Men när officeren bekräftade att Jesus verkligen var död, fick Josef tillåtelse att ta hand om kroppen.
46 Josef gick genast iväg och köpte linnetyg. Sedan tog han ner Jesus från korset, lindade honom i tyget och la honom i en grav som var uthuggen i berget. Efter det rullade han en stor sten framför ingången till graven.
47 Både Maria från Magdala och Maria, Joses mamma, såg var han la Jesus kropp.
1 15:1 Det judiska rådet hade inte rätt att verkställa dödsstraff utan måste överlämna dessa fall till de romerska myndigheterna.
2 15:6 ”Påsk” kommer från hebreiskans “pésach” eller “pasách” som betyder “gå förbi” eller “skona”. Judarnas påsk firas till minne av hur Gud räddade dem ut ur slaveriet i Egypten. Jämför Andra Moseboken 12:1-27.
3 15:17 På grekiska: purpurröd. Färgen var en symbol för kunglig makt.
4 15:21 Kyrene var en stad i Libyen.
5 15:23 Vin blandat med myrra var ett bedövningsmedel man gav till dem som spikades fast på kors. Enligt Matteus berättelse om Jesus 27:34 var vinet också blandat med galla, som hade samma effekt.
6 15:27 En del handskrifter har med en extra vers: Så blev det som Gud förutsagt genom profeten verklighet: ”Han räknades som en syndare.” Jämför Jesaja 53:12.
7 15:31 Laglärarna var experter på lagen, ett annat namn för hela den judiska Skriften, dvs Bibelns första del, den som kallas Gamla testamentet.
8 15:34 Jesus citerar Psaltaren 22:2 på sitt modersmål, arameiska.
9 15:35 Elia var en profet som framfört Guds budskap, och som istället för att dö fördes direkt upp till Gud. Jämför Andra Kungaboken 2:1-11.
10 15:38 Ett rum längst in i templet, platsen för Guds närvaro. Den ende som fick gå in där var översteprästen, då han en gång om året offrade blod för att utplåna folkets synder.
11 15:42 Judarnas vilodag började kl.18.00 på fredagskvällen.
12 15:43 På grekiska: på att Guds rike skulle komma.
© 2018 ERF Medien