Hjälp

Nya Levande Bibeln

Jesus talar om framtiden

1 När Jesus sedan lämnade templet sa en av hans efterföljare: ”Mästare, titta vilka fantastiska byggnader! Vilka enorma stenar de är byggda av!”
2 Jesus svarade: ”Alla dessa stora byggnader som du nu ser kommer att jämnas med marken, inte en sten ska lämnas kvar på den andra.”
3-4 När han senare satt på Olivbergets sluttning, mitt emot templet, och Petrus, Jakob, Johannes och Andreas var ensamma med honom frågade de: ”När ska detta hända? Berätta för oss. Vad blir tecknet som visar att den tid har kommit som Gud har bestämt för allt det du talar om?”
5 Då sa Jesus till dem: ”Se upp så att ingen lurar er.
6 Många ska komma i mitt namn och påstå att de är Messias, den utlovade kungen, och de ska leda många vilse.
7 Och när ni får höra om krig eller hot om krig, så låt er inte skrämmas. Det måste bli krig, men det betyder inte att slutet har kommit.
8 Folk och länder ska resa sig mot varandra. Det blir jordbävningar på den ena platsen efter den andra och det blir hungersnöd. Men detta är bara början på de fasor som ska komma.
9 Var på er vakt! Man ska arrestera er och dra er inför domstol, och ni ska bli misshandlade i synagogorna1. Och ni ska för min skull bli anklagade inför kungar och makthavare och få tillfälle att berätta för dem om vad ni har hört och sett.
10 För det glada budskapet om mig måste spridas till alla folk innan tidens slut.
11 Men när ni dras inför domstol behöver ni inte oroa er för vad ni ska säga. Säg bara det ni kommer att tänka på, för ni ska få de rätta orden just när ni behöver dem. Det är inte ni som talar då, utan Guds heliga Ande.
12 Syskon ska förråda varandra och låta döda varandra, och föräldrar ska förråda sina egna barn. Barn ska göra uppror mot sina föräldrar och ta livet av dem.
13 Alla ska hata er därför att ni tillhör mig. Men den som håller ut till slutet ska bli räddad.2
14 När ni ser ’den vidriga avgudabilden’ stå i templet (den som läser detta ska noga lägga märke till varje ord)3, då måste de som är i Judeen fly upp i bergen.
15 Den som är uppe på taket4 får inte gå in i huset för att packa,
16 och den som är ute på åkern får inte springa hem för att hämta kläder.
17 Stackars de kvinnor som är gravida när den tiden kommer, och stackars de mammor som ammar sina barn!
18 Be att ni inte behöver fly på vintern,
19 för detta lidande ska bli så svårt att inget liknande har inträffat, från den dag Gud skapade världen och till nu, och inte heller senare kommer att inträffa.
20 Ja, om Herren inte hade gripit in och förkortat den tiden, skulle inte en enda människa överleva. Men nu har Gud förkortat tiden, eftersom han vill skona dem som tackar ja till hans inbjudan att få tillhöra honom.
21 Om någon då säger till er: ’Nu har Messias, den utlovade kungen, kommit. Här är han’, eller: ’Där är han’, så tro honom inte!
22 Många ska komma och påstå att de kan rädda världen, och många ska framföra falska budskap om Gud, och de ska göra märkliga under och tecken för att om möjligt lura dem som tillhör Gud.
23 Men var på er vakt! Tänk på att jag har varnat er i förväg!

När Jesus kommer tillbaka

24 När detta lidande är över kommer solen att förmörkas och månen att sluta lysa.
25 Stjärnorna ska slungas ur sina banor och universums krafter skakas.5
26 Då ska man få se mig, Människosonen6, komma bland molnen med stor makt och härlighet.
27 Och jag ska sända ut mina änglar åt alla väderstreck, så att de når hela jorden. Och de ska samla ihop alla dem som har tackat ja till Guds inbjudan att få tillhöra honom.”

Bilden om fikonträdet

28 Sedan fortsatte Jesus att förklara genom en bild. Han sa: ”Lär er nu något från fikonträdet. När saven stiger i grenarna och löven börjar spricka ut, då vet ni att sommaren snart är här.
29 På samma sätt kan ni veta att jag mycket snart kommer tillbaka, när ni ser allt detta hända.
30 Jag försäkrar er, att detta släkte ska inte gå under innan allt detta händer.7
31 Himlen och jorden ska försvinna, men mina ord ska gälla för evigt.

Var beredda

32 Ingen vet vilken dag eller timme slutet kommer, inte ens änglarna, eller ens Guds Son. Bara Fadern vet det.
33 Var därför beredda och håll er vakna, eftersom ni inte vet när den tid kommer som Gud har bestämt.
34 När jag kommer tillbaka blir det som när en man har rest utomlands. Innan han for överlät han ansvaret för huset åt sina tjänare. Var och en fick sin uppgift, och portvakten fick order om att hålla sig vaken och beredd.
35 Var alltså beredda och håll er vakna, för ni vet inte när husets herre kommer tillbaka! Kanske blir det på kvällen eller vid midnatt eller strax före gryningen eller tidigt på morgonen.
36 Låt honom inte komma över er helt plötsligt och hitta er sovande.
37 Det jag säger er här gäller alla människor: Var beredda på att jag ska komma tillbaka!”
1 13:9 Synagogan är judarnas gudstjänstlokal. I samma byggnad kunde det också finnas en lokal domstol, som hade rätt att döma i enklare fall och utdela piskstraff.
2 13:13 Av v.12 förstår vi att det inte här handlar om att räddas från döden, utan att det handlar om att räddas till evigt liv.
3 13:14 Jämför Daniel 9:27; 11:31 och 12:11.
4 13:15 Hustaken i de här trakterna är platta och används som en extra boyta. Trappan finns ofta på utsidan av husen.
5 13:24-25 Jämför Jesaja 13:10; 34:4 och Joel 2:10.
6 13:26 Jämför Daniel 7:13.
7 13:30 ”Detta släkte” kan syfta antingen på den generation som levde samtidigt med Jesus, eller den generation som skulle få uppleva de händelser han pratade om. Men Jesus använder också uttrycket när han menar ”de människor som inte vill tro”. Det är då inte begränsat till en viss generation.
© 2018 ERF Medien