Schließen
“The Lord is risen…” Lk 24:34—only one of many good news on BibleServer. 25 € will help us to secure this years funding.
Help

Nya Levande Bibeln

Johannes döparen banar väg för Jesus

1 Här börjar det glada budskapet om Jesus Kristus1, den utlovade kungen, Guds son.
2 Gud hade förutsagt genom det som profeten Jesaja skrev:”Lyssna! Jag sänder min budbärare före dig, och han ska bereda vägen för dig.2
3 En röst ropar i ödemarken: ’Bana väg för Herren! Gör stigarna raka för honom!3’ ”
4 Och denna budbärare visade sig nu. Det var Johannes döparen. Han levde i ödemarken och undervisade människorna om att de kunde få sina synder förlåtna om de lämnade synden, vände om till Gud och lät döpa sig.
5 Människor från hela Judeen och alla i Jerusalem kom ut i ödemarken för att höra honom tala, och när de hade bekänt sina synder, döpte han dem i Jordanfloden.
6 Johannes hade kläder som var gjorda av kamelhår, och han hade ett läderbälte runt midjan. Den mat han åt var gräshoppor och vildhonung.
7 Han talade till folket och sa:”Snart kommer en som är större än jag. Han är så mäktig att jag inte ens är värdig att böja mig ner och knyta upp hans sandalremmar.4
8 Jag döper er med vatten, men han ska döpa er med Guds heliga Ande!”

Jesus blir döpt

9 Medan Johannes höll på med att döpa, lämnade Jesus sin hemstad Nasaret i Galileen och kom och blev döpt av honom i Jordanfloden.
10 När Jesus sedan steg upp ur vattnet, fick han5 se himlen öppna sig och Guds Ande sänka sig ner över honom som en duva.
11 Och en röst från himlen sa: ”Du är min älskade Son, du är min glädje.”

Jesus frestas av Satan

12-13 Genast efter detta förde Guds Ande ut Jesus i ödemarken, och där stannade han under 40 dagar och blev frestad av Satan. Han levde bland de vilda djuren6, och änglarna betjänade honom.

Jesus talar till folket i Galileen

14 När kung Herodes lite senare satte Johannes i fängelse, gick Jesus tillbaka till Galileen för att sprida det glada budskapet från Gud.
15 Jesus sa: ”Tiden har nu kommit då Gud vill rädda människor och göra dem till sitt eget folk.7 Lämna därför synden, vänd om till Gud och tro på det glada budskapet!”

De första efterföljarna

16 En dag när Jesus vandrade längs Galileiska sjön fick han se Simon och hans bror Andreas stå och kasta ut nät i sjön, för de var fiskare.
17 Jesus ropade till dem: ”Kom och bli mina efterföljare, så ska jag visa er hur man fiskar människor istället!”
18 Och de lämnade genast sina nät och följde honom.
19 När han gick lite längre bort på stranden fick han se Sebedaios söner, Jakob och Johannes, sitta i en båt och göra i ordning sina nät.
20 Han kallade på dem också, och de lämnade då sin pappa Sebedaios och hans arbetare för att följa Jesus.

Jesus undervisar med makt

21 Jesus och hans efterföljare kom nu till staden Kafarnaum, och när det blev vilodag8 gick de till synagogan, där Jesus undervisade.
22 Alla var mycket häpna över hans undervisning, för han talade med makt, och inte som laglärarna9.
23 I synagogan fanns den här dagen en man som var besatt av en ond ande, och han började skrika:
24 ”Vad har du med oss att göra, Jesus från Nasaret? Har du kommit för att ta död på oss? Jag vet vem du är, du Guds heliga tjänare!”
25 Men Jesus befallde strängt den onda anden: ”Tig! Far ut ur honom!”
26 Och då började anden rycka och slita i mannen och for ut ur honom med ett våldsamt skrik.
27 Människorna i synagogan blev alldeles förskräckta och började diskutera med varandra och fråga: ”Vad är det här för en ny lära? Vilken makt! Till och med de onda andarna lyder hans order!”
28 Och ryktet om honom spred sig som en löpeld genom hela Galileen.

Jesus botar Simons svärmor och många andra

29 När Jesus och hans efterföljare hade lämnat synagogan, gick de hem till Simon och Andreas, tillsammans med Jakob och Johannes.
30 Där låg Simons svärmor sjuk i hög feber och det berättade de genast för Jesus.
31 Han gick då fram till henne och tog henne i handen och reste henne upp. Och febern lämnade henne, och hon lagade mat åt dem.
32 På kvällen, efter solnedgången, kom man till honom med alla sjuka och besatta.
33 Varenda människa i Kafarnaum hade samlats utanför dörren.
34 Jesus botade många sjuka som led av olika slags sjukdomar, och han drev ut många onda andar. Men han förbjöd andarna att tala eftersom de visste vem han var.

Jesus talar till folket i Galileen

35 Nästa morgon, långt före gryningen, gick Jesus bort därifrån till en enslig plats för att kunna be.
36 Simon och de andra skyndade snart ut för att leta reda på honom,
37 och när de hade hittat honom sa de: ”Alla frågar efter dig.”
38 Men han svarade: ”Vi måste gå till de andra städerna häromkring, så att jag kan sprida mitt budskap där också. Det var därför jag kom hit.”
39 Han vandrade sedan genom hela Galileen och talade i synagogorna10 och drev ut många onda andar.

Jesus botar en spetälsk man

40 En gång kom en spetälsk11 man och föll ner på knä framför honom och bad: ”Om du vill, så kan du göra mig frisk.”
41 Då greps Jesus av medlidande, sträckte ut handen och rörde vid honom och sa: ”Det vill jag. Du är frisk!”
42 Och genast försvann spetälskan, och mannen var frisk.
43 Jesus skickade sedan bort honom och sa strängt till honom:
44 ”Berätta inte detta för någon, utan gå till prästen och låt honom undersöka dig. Ta också med dig det offer som Mose har bestämt för spetälska personer som blivit friska.12 Då kommer alla att förstå att Gud har botat dig.”
45 Men mannen gick genast iväg och berättade för alla han mötte att han hade blivit frisk. Jesus kunde därför inte visa sig öppet längre i någon stad, utan måste hålla till ute i ödemarken. Men folk kom ändå till honom från alla håll.
1 1:1 ”Kristus” betyder ”den smorde” på grekiska. Bland Israels folk smordes kungar, präster och profeter med olja innan de började sin uppgift. Gud hade genom profeterna lovat att sända en smord kung som skulle härska över alla folk. Judarna väntade på att denna kung skulle återupprätta Israel som nation. Det hebreiska ordet ”Messias” betyder också ”den smorde”.
2 1:2 Se Malaki 3:1.
3 1:3 Se Jesaja 40:3.
4 1:7 Detta var en slavs uppgift.
5 1:10 Det är oklart vem ”han” syftar på, men enligt Johannes berättelse om Jesus 1:33-34 såg Johannes döparen hur Guds Ande sänkte sig över Jesus.
6 1:12-13 Det fanns många rovdjur i det här området på den tiden, bl.a. lejon.
7 1:15 På grekiska: Guds rike är nära.
8 1:21 Synagogan är judarnas gudstjänstlokal.
9 1:22 Laglärarna var experter på lagen, ett annat namn för hela den judiska Skriften, dvs Bibelns första del, den som kallas Gamla testamentet.
10 1:39 Synagogan är judarnas gudstjänstlokal.
11 1:40 Ordet spetälska (lepra) användes på den här tiden för en mängd olika hudsjukdomar.
12 1:44 Jämför Tredje Moseboken 14:1-4.
© 2019 ERF Medien