Hjälp

Nya Levande Bibeln

Jesus sänder ut sina tolv närmaste efterföljare

1 En dag kallade Jesus samman sina tolv närmaste efterföljare och gav dem makt att driva ut alla slags onda andar och kraft att bota sjukdomar.
2 Sedan sände han ut dem för att berätta att Gud vill rädda människor och göra dem till sitt eget folk, och för att bota sjuka.
3 Han sa till dem: ”Ta inte med er något på vägen, ingen vandringsstav eller väska, inte mat eller pengar, och inga extra kläder.
4 När ni har blivit erbjudna att övernatta hos någon, stanna då där tills ni fortsätter till nästa stad.
5 Men om människorna i en stad inte vill ta emot er eller lyssna till er, så gå bara därifrån och bekymra er inte mer om dem. Skaka stadens damm av era fötter som ett tecken på att de själva får ta ansvar för vad de gjort.”
6 Så började Jesus efterföljare att vandra från plats till plats och spred det glada budskapet och botade sjuka.

Ryktet om Jesus gör Herodes orolig

7 När kung Herodes fick höra talas om alla de under Jesus gjorde, blev han orolig och visste inte vad han skulle tro, för somliga sa att det var Johannes döparen som hade uppstått från de döda.
8 Några sa att det var Elia1 som visade sig, och andra att någon annan av profeterna, som förr i tiden framförde Guds budskap, hade uppstått igen.
9 Herodes sa: ”Jag lät halshugga Johannes. Men tänk om den här mannen som jag hör så mycket om ändå är Johannes?” Och han försökte få träffa Jesus.

Jesus ger mat åt mer än 5 000 personer

10 De tolv efterföljare som Jesus hade sänt ut kom nu tillbaka från sin vandring, och de rapporterade allt de hade gjort. Jesus drog sig undan med dem till staden Betsaida,
11 men folket fick reda på vart han var på väg och följde efter. Och än en gång tog han emot folket och talade till dem om att Gud vill rädda människor och göra dem till sitt eget folk,2 och han botade alla som behövde hjälp.
12 När det började bli kväll kom de tolv efterföljarna och sa: ”Skicka iväg folket, så att de kan gå till byarna och gårdarna här i närheten och köpa mat och ordna någonstans att sova. På den här öde platsen finns det ju ingenting.”
13 Men Jesus svarade: ”Ni själva kan ge dem mat!””Hur ska det gå till?” undrade de. ”Allt vi har är fem bröd och två fiskar. Menar du att vi ska gå och köpa mat så att det räcker till alla de här människorna?”
14 Det var omkring 5 000 män där, förutom kvinnor och barn. ”Be dem bara att slå sig ner i grupper på 50 personer”, svarade Jesus.
15 Och då gjorde hans efterföljare som han sa och lät alla slå sig ner.
16 Sedan tog Jesus de fem bröden och de två fiskarna och såg upp mot himlen och tackade Gud för dem. Efter det bröt han bröden och fiskarna i bitar och gav åt sina efterföljare för att de skulle ge åt folket.
17 Alla åt och blev mätta, och när man samlade ihop det som var över, blev det tolv fulla korgar.

Petrus kallar Jesus för Messias, den utlovade kungen

18 En gång när Jesus hade dragit sig undan för att be, och hans efterföljare var med honom, frågade han dem: ”Vem säger folket att jag är?”
19 ”Somliga säger att du är Johannes döparen”, svarade de, ”och några att du är Elia3. Andra säger att någon annan av profeterna, som förr i tiden framförde Guds budskap, har uppstått från de döda.”
20 Då frågade han dem: ”Vem tror ni att jag är?”Petrus svarade: ”Du är Messias, den kung som Gud har lovat sända.”

Jesus förutsäger för första gången att han ska dö

21 Jesus gav dem då stränga order att inte tala om detta för någon,
22 och förklarade: ”Jag, Människosonen4, måste lida mycket. Folkets ledare och översteprästerna och laglärarna kommer att ta avstånd från mig och se till att jag dödas, men på den tredje dagen ska jag uppstå från de döda igen.”
23 Sedan sa han till allt folket: ”Om någon vill bli min efterföljare, så kan han inte längre tänka på sig själv, utan måste följa mitt exempel och alltid vara beredd att dö.
24 Ja, den som klamrar sig fast vid livet kommer till sist att förlora det, men den som förlorar sitt liv för min skull, han ska rädda det.
25 Vad vinner en människa om hela världen blir hennes, om hon samtidigt förlorar det eviga livet?
26 Den som skäms för mig och för de ord jag talar, honom ska jag, Människosonen5, skämmas för, när jag återvänder i min och min Fars härlighet tillsammans med hans änglar.
27 Men tro mig: några av er som står här just nu kommer inte att dö förrän ni har sett Gud i hans kungliga makt.6

Jesus förvandlas på berget

28 Ungefär en vecka senare tog Jesus med sig Petrus, Jakob och Johannes och gick upp på ett berg för att be.
29 Och medan han bad förvandlades hans ansikte, och hans kläder blev bländande vita.
30 Sedan visade sig två män som stod och talade med honom. Det var Mose och Elia,7
31 och även de strålade av ett himmelskt ljus, och de talade om hur Jesus enligt Guds plan skulle dö i Jerusalem.
32 Petrus och de båda andra hade varit så trötta att de somnat medan Jesus bad. Men nu vaknade de alltså och fick se Jesus stå där omstrålad av ljus tillsammans med de två männen.
33 När Mose och Elia gjorde sig beredda att lämna Jesus, sa Petrus till Jesus: ”Mästare, det här är ett fantastiskt ställe att vara på! Låt oss bygga tre hyddor, en åt dig och en åt Mose och en åt Elia!” Han var så förvirrad att han inte visste vad han sa.
34 Men under tiden han talade blev de insvepta i ett moln som sänkte sig ner över dem, och de blev alldeles förskräckta.
35 Sedan hördes en röst från molnet som sa: ”Detta är min Son, min utvalde8. Lyssna på honom.”
36 Och när rösten hade tystnat stod Jesus ensam kvar. Men hans efterföljare höll tyst om vad de hade sett, och berättade det inte för någon förrän långt senare.

Jesus botar en pojke som är besatt av en ond ande

37 Nästa dag, när de kom ner från berget, möttes de av en stor mängd människor.
38 Och en man i folkhopen ropade till Jesus: ”Mästare, hjälp min son, han är mitt enda barn.
39 En ond ande brukar attackera honom, så att han skriker och vrider sig i kramper tills han får fradga runt munnen. När attacken äntligen är över, har anden nästan tagit död på honom.
40 Jag bad dina efterföljare att driva ut den onda anden, men de klarade det inte!”
41 ”Ni hopplösa människor som inte vill tro!” utbrast Jesus. ”Hur länge måste jag vara hos er och stå ut med er? Ta hit din son.”
42 Och medan pojken var på väg mot Jesus, knuffade den onda anden omkull honom och slet och ryckte våldsamt i honom. Men Jesus befallde den onda anden att lämna pojken, och han botade honom och överlämnade honom till hans pappa.
43 Alla som var med blev helt förundrade över Guds oerhörda makt och kraft. Medan folket fortfarande stod där helt häpna över allt han gjorde, sa Jesus till sina efterföljare:
44 ”Lyssna noga, och kom ihåg vad jag nu säger: Jag, Människosonen9, ska bli förrådd och överlämnad till människorna.”
45 Men hans efterföljare förstod inte vad han talade om. Den verkliga betydelsen av det som Jesus förutsa var gömd för dem, och de vågade inte fråga vad han menade.

Jesus förklarar vem som är mest betydelsefull

46 Jesus efterföljare började nu diskutera med varandra om vem av dem som var mest betydelsefull.
47 Men Jesus förstod vad som rörde sig i deras tankar. Därför tog han ett barn och ställde det bredvid sig
48 och sa till dem: ”Den som tar emot det här barnet därför att det tillhör mig, han tar emot mig! Och den som tar emot mig, han tar emot Gud, eftersom Gud har sänt mig. Den som anser sig själv vara liten och obetydlig, han är mest betydelsefull.”

Jesus efterföljare förbjuder en man att göra under i Jesus namn

49 Johannes, en av Jesus efterföljare, sa: ”Mästare, vi såg en man som drev ut onda andar i ditt namn, men eftersom han inte var en av oss försökte vi stoppa honom.”
50 Då sa Jesus till Johannes: ”Låt honom hålla på, för den som inte är mot er, han är för er.”

Motstånd i Samarien

51 Den tid hade nu kommit då Gud bestämt att Jesus skulle återvända till honom i himlen, och Jesus beslöt därför att börja gå mot Jerusalem.
52 En dag skickade han några efterföljare i förväg för att ordna med övernattning i en samarisk10 by.
53 Men eftersom Jesus var på väg mot Jerusalem ville man inte ha med honom att göra.
54 När Jesus båda efterföljare Jakob och Johannes fick reda på vad som hade hänt, blev de upprörda och sa: ”Herre, ska vi befalla att eld kommer ner från himlen och bränner upp dem?”11
55 Men Jesus vände sig om och tillrättavisade dem.12
56 Sedan gick de vidare till en annan by.

Priset för att följa Jesus

57 Medan de vandrade på vägen sa en man till Jesus: ”Jag vill följa dig vart du än går.”
58 Jesus svarade: ”Du måste förstå, att rävarna har lyor och fåglarna har bon, men jag, Människosonen13, har ingen plats där jag kan vila ut.”
59 Till en annan sa han: ”Kom och bli min efterföljare!” Men mannen svarade: ”Låt mig först gå hem och begrava min pappa.”14
60 Då sa Jesus: ”Låt dem som är andligt döda15 begrava sina döda. Din uppgift är att sprida budskapet om att Gud vill rädda människor och göra dem till sitt eget folk.”
61 En annan man sa: ”Ja, Herre, jag ska komma, men låt mig först ta farväl av dem därhemma.”
62 Då sa Jesus till honom: ”Den som gör sig klar att arbeta, men sedan låter sig lockas av annat, han kan inte tjäna Gud.16
1 9:8 Profeternas budskap finns nedskrivna i Bibelns första del, den som kallas Gamla testamentet.
2 9:11 På grekiska: talade till dem om Guds rike.
3 9:19 Profeternas budskap finns nedskrivna i Bibelns första del, den som kallas Gamla testamentet.
4 9:22 I grekiskan, och på många andra språk, räknar man den dag något inträffar som dag nummer ett. Jesus dog på en fredag och uppstod på söndagen.
5 9:26 ”Människoson” är ett hebreiskt sätt att säga ”av människa”. Det var en titel på Messias, den utlovade kungen, hämtad från Daniel 7:13-14.
6 9:27 På grekiska: sett Guds rike. Detta syftar antagligen på det som Petrus, Jakob och Johannes fick vara med om i de följande verserna.
7 9:30 Mose och Elia representerade lagen och profeterna, två av delarna i Gamla Testamentet, Bibelns första del, som förutsäger att Jesus skulle dö för våra synder.
8 9:35 ”Den utvalde” betyder här ”den jag älskar”. Jämför Matteus berättelse om Jesus 17:5.
9 9:44 ”Människoson” är ett hebreiskt sätt att säga ”av människa”. Det var en titel på Messias, den utlovade kungen, hämtad från Daniel 7:13-14.
10 9:52 Samarien låg mellan Galileen och Judeen. Invånarna var judar som uppblandats med andra folk. Det rådde fiendskap mellan dem och judarna.
11 9:54 En del handskrifter tillägger: ”så som Elia gjorde.” Jämför Andra Kungaboken 1:10-12.
12 9:55 En del handskrifter tillägger: ”Ni vet inte vilken slags ande ni är inspirerade av. Människosonen har inte kommit för att förstöra människoliv, utan för att rädda dem.”
13 9:58 ”Människoson” är ett hebreiskt sätt att säga ”av människa”. Det var en titel på Messias, den utlovade kungen, hämtad från Daniel 7:13-14.
14 9:59 Mannen ville antagligen vänta på att hans pappa skulle dö först.
15 9:60På grekiska: att förkunna Guds rike.
16 9:62 På grekiska: han passar inte för Guds rike.
© 2018 ERF Medien