Hjälp

Nya Levande Bibeln

Kvinnorna som följde med Jesus

1 Efter detta gav sig Jesus ut på vandring till olika städer och byar i Galileen. Och överallt berättade han det glada budskapet om att Gud vill rädda människor och göra dem till sitt eget folk.1 Med på vandringen hade han sina tolv närmaste efterföljare,
2 och några kvinnor som hade blivit befriade från onda andar och från sjukdomar. Kvinnorna var: Maria från Magdala, som Jesus hade befriat från sju onda andar,
3 Johanna, fru till kung Herodes förvaltare Kusas, Susanna, och många andra som hjälpte Jesus och hans efterföljare med sina egna pengar.

Bilden om lantbrukaren som sådde säd

4 En dag när mycket folk hade kommit ut till Jesus från de olika städerna, berättade han den här bilden för dem:
5 ”En lantbrukare gick ut på sin åker för att så. När han sådde föll en del av sädeskornen på stigen bredvid, och folk trampade på dem, och fåglarna kom och åt upp dem.
6 En del korn föll på den hårda stengrunden och började snart gro, men vissnade lika fort eftersom det inte fanns tillräckligt med fukt i jorden.
7 Andra korn föll bland tistlarna, och eftersom tistlarna växte upp samtidigt kvävde de plantorna.
8 Men en del korn föll i bördig jord och växte upp och gav 100 gånger så mycket säd som den som hade såtts.” Sedan ropade Jesus: ”Lyssna noga och försök att förstå!”

Jesus förklarar bilden om sådden

9 Hans efterföljare frågade honom nu vad denna bild betydde.
10 Han svarade: ”Ni har fått gåvan att förstå min undervisning om hur Gud vill rädda människor och göra dem till sitt eget folk,2 men de andra får bara höra de här bilderna, för att ’de ska se vad jag gör men ändå inte se, och höra vad jag säger men ändå inte förstå.’
11 Detta är vad bilden betyder: Säden som lantbrukaren sår är Guds budskap.
12 Den hårda stigen, där en del av säden föll, liknar den människas hjärta som hör budskapet men inte tar det på allvar. Snart kommer djävulen och tar bort sådden ur hennes hjärta och hindrar henne från att tro och bli räddad.
13 Den hårda stengrunden är lik den människas hjärta som hör budskapet och tar emot det med äkta glädje, men som inte har så mycket djup i sig att rötterna kan utvecklas. Hon vet att det hon hört är sant, och tror en tid, men så fort hon blir utsatt för prövningar ger hon upp sin tro.
14 Marken som var täckt av tistlar kan jämföras med den människa som hör budskapet och tror på det, men som efter en tid låter det kvävas av livets bekymmer, eller av en hög inkomst och nöjen, så att budskapet till slut inte påverkar hennes liv alls.
15 Men den bördiga jorden liknar den människa som lyssnar till budskapet och gömmer det i ett gott och uppriktigt hjärta. Genom uthållighet låter hon sedan budskapet få påverka hela hennes liv.

Bilden om lampan

16 När man tänder en lampa gömmer man den inte under en låda eller sätter den under en bänk, utan tvärtom ställer man den så att alla som kommer in kan se ljuset.
17 På samma sätt ska allt som nu är gömt en dag föras fram i ljuset och bli synligt för alla.
18 Var därför noga med hur ni lyssnar och se till att det budskap ni får höra leder till handling. För den som förstår vad jag säger ska med tiden förstå alltmer. Men den som inget förstår ska till slut bli av med även den lilla insikt han trodde sig ha.”

Jesus riktiga familj

19 Jesus mamma och bröder kom en gång för att prata med honom, men kunde inte komma in i huset där han undervisade eftersom det var så fullt av folk.
20 Man sa då till honom: ”Din mamma och dina bröder står här utanför och vill träffa dig.”
21 Men han svarade: ”Min mamma och mina syskon, det är alla de som hör Guds budskap och lyder det.”

Jesus stillar stormen

22-23 En dag sa Jesus till sina efterföljare: ”Kom, så åker vi över till andra sidan sjön.” Och de steg i en båt och gav sig iväg, och under resan la sig Jesus ner i båten och somnade. Men plötsligt svepte en våldsam storm ner över sjön, och båten började fyllas så att de var verkligt illa ute.
24 Då gick hans efterföljare fram och väckte honom och började ropa: ”Herre, Herre, vi sjunker!” Och när Jesus vaknat talade han strängt till vinden och vågorna, och de la sig genast, och allt blev lugnt!
25 Sedan frågade Jesus sina efterföljare: ”Hur är det egentligen med er tro?”Häpna och förskräckta sa de till varandra: ”Vem är han, eftersom till och med vinden och vågorna lyder honom?”

Jesus befriar en man som är besatt av onda andar

26 Så kom de över till området kring Gerasa3, tvärs över sjön från Galileen, och la till där.
27 Och när Jesus steg ur båten kom en man från staden emot honom. Han hade länge varit besatt av onda andar och levde hemlös och naken bland klippgravarna.
28 Så snart han fick se Jesus började han skrika och föll ner inför honom och ropade högt: ”Lämna mig ifred, Jesus, du den högsta Gudens son! Jag ber dig, plåga mig inte!”
29 För Jesus hade just befallt den onda anden att lämna mannen. Den onda anden hade haft mannen i sitt våld under en lång tid. Man hade bundit mannen med kedjor, satt fotbojor på honom och försökt att låsa in honom, men han hade slitit sig loss och drivits ut i ödemarken av den onda anden.
30 Jesus frågade nu: ”Vad heter du?” Mannen svarade då: ”Legion4”, för han var besatt av många onda andar.
31 Och andarna bad Jesus att inte skicka iväg dem till avgrunden5.
32 Men samtidigt som detta hände gick en stor svinhjord och betade på berget ovanför sjön. De onda andarna bad därför Jesus att få fara in i svinen, och Jesus tillät dem att göra det.
33 Då lämnade de onda andarna mannen och for in i svinen, och hela svinhjorden rusade utför bergssluttningen och ner i sjön och drunknade.
34 När herdarna som vaktat svinen såg vad som hände, sprang de till den närliggande staden och till byarna runt omkring och berättade alltihop.
35-36 Folket gick då ut för att ta reda på vad som hade hänt, och när de kom till Jesus fick de se mannen som hade varit besatt sitta helt lugn vid Jesus fötter, påklädd och fullständigt normal. Skräckslagna hörde de sedan ögonvittnena berätta hur den besatta mannen hade blivit befriad.
37 Men händelsen hade skrämt upp människorna i Gerasa‑området så mycket att de bad Jesus lämna dem. Han steg därför i en båt och åkte tillbaka till andra sidan sjön igen.
38 Mannen som hade varit besatt bad att få följa med Jesus, men Jesus skickade iväg honom och sa:
39 ”Gå tillbaka till din familj och berätta vilket under Gud har gjort med dig.”Då gick mannen iväg och berättade för alla i hela staden om det stora under som Jesus hade gjort med honom.

Jesus botar en kvinna med blödningar och uppväcker en död flicka

40 När Jesus kom tillbaka, tog folket emot honom på stranden, för alla hade väntat på honom.
41 Då kom det fram en man som hette Jairos och kastade sig ner framför Jesus. Han var föreståndare för synagogan6 på platsen, och han bad Jesus följa med honom hem,
42 eftersom hans enda barn, en flicka på tolv år, höll på att dö. Jesus följde genast med Jairos, och på vägen dit trängde folket på från alla håll.
43 I folkhopen fanns då också en kvinna som hade lidit av blödningar i tolv år och inte blivit frisk, trots att hon lagt ut allt hon ägde på läkare.
44 Kvinnan närmade sig nu Jesus bakifrån och rörde vid tofsen på hans mantel. Och genast stannade blödningen!
45 ”Vem rörde vid mig?” frågade Jesus. Och då alla teg, sa Petrus: ”Mästare, det är ju så många som knuffas och tränger sig på överallt.”
46 Men Jesus sa till honom: ”Nej, det var någon som medvetet rörde vid mig, för jag kände att det gick ut kraft från mig.”
47 När kvinnan förstod att Jesus hade upptäckt vad hon gjort, kom hon darrande fram och föll ner för honom.7 Sedan berättade hon varför hon hade rört vid honom och att hon genast blivit frisk.
48 ”Min dotter”, sa han till henne, ”din tro har hjälpt dig. Gå i frid.”
49 Medan Jesus fortfarande talade med kvinnan, kom det en budbärare från Jairos hus och meddelade pappan: ”Din lilla flicka har dött. Det är ingen idé att du stör Mästaren längre.”
50 Men då Jesus hörde vad som hade hänt, sa han till Jairos: ”Var inte rädd! Tro bara, så ska hon bli bra igen!”
51 När de sedan kom fram till huset lät inte Jesus någon följa med in utom Petrus, Jakob och Johannes och den lilla flickans pappa och mamma.
52 Därinne var det fullt av människor som grät och höll dödsklagan över flickan, men Jesus sa: ”Gråt inte! Hon är inte död, hon sover bara!”
53 Då hånskrattade folket åt Jesus, för de visste ju att hon hade dött.
54 Men Jesus tog hennes hand och sa högt: ”Flicka, ställ dig upp!”
55 Och genast återvände hennes ande och hon reste sig upp! Sedan sa Jesus till dem att ge henne något att äta.
56 Hennes föräldrar blev alldeles häpna, men Jesus förbjöd dem att berätta för någon vad som hade hänt.
1 8:1 På grekiska: evangelium om Guds rike.
2 8:10 Se Jesaja 6:9-10.
3 8:26 Andra handskrifter: Gedara eller Gergesa. Jämför Matteus berättelse om Jesus 8:28. Området var icke-judiskt.
4 8:30 Legion var en romersk arméavdelning på 6 000 man.
5 8:31 Avgrunden är den plats dit Gud förvisar de onda andarna i väntan på domens dag. Jämför Uppenbarelseboken ‑ Johannes syn 20.
6 8:41 Synagogan är judarnas gudstjänstlokal.
7 8:47 Enligt den judiska lagen var en kvinna med blödningar ovärdig att komma inför Gud, och alla som nuddade vid henne eller hennes kläder blev ovärdiga. De måste sedan gå igenom särskilda reningsceremonier. Jämför Tredje Moseboken 15:19-30.
© 2018 ERF Medien