Hjälp

Nya Levande Bibeln

Jesus efterföljare plockar ax på vilodagen

1 En vilodag1, när Jesus och hans efterföljare gick genom några sädesfält, ryckte hans efterföljare av ax, som de gnuggade mellan händerna för att kunna äta.
2 Men några av fariseerna2 sa: ”Varför gör ni så där? Det är ju förbjudet i Moses lag att skörda på vilodagen.”
3 Då svarade Jesus dem: ”Har ni aldrig läst vad kung David gjorde när han och hans män blev hungriga?3
4 Han gick in i Guds hus och åt av det speciella bröd som bara prästerna får äta och delade sedan med sig till de andra. Det var också ett brott mot lagen.”
5 Sedan sa Jesus till fariseerna: ”Jag, Människosonen4, har rätt att avgöra vad som är tillåtet på vilodagen.”

Jesus botar en man på vilodagen

6 En annan vilodag5 undervisade han i synagogan, och då satt där en man med en vanställd högerhand.
7 Laglärarna6 och fariseerna höll noga ögonen på Jesus. Skulle han våga bota mannens hand på vilodagen? I så fall skulle de få något att anklaga honom för.
8 Men Jesus förstod precis vad de tänkte. Därför sa han till mannen med den vanställda handen: ”Res dig upp och kom hit där alla kan se dig.” Och mannen gjorde som Jesus sa till honom.
9 Sedan vände Jesus sig till fariseerna och laglärarna och sa: ”Låt mig få fråga er en sak: Vad är tillåtet att göra på vilodagen enligt Moses lag7? Får man göra gott eller får man göra ont? Får man rädda liv eller får man döda någon?”
10 Han såg på dem en efter en och sa sedan till mannen: ”Räck fram din hand.” Och när mannen gjorde det, blev handen normal igen!
11 Men Jesus fiender blev rasande och började prata med varandra om hur de skulle kunna röja honom ur vägen.

Jesus utser sina tolv närmaste efterföljare

12 Några dagar senare gick Jesus upp på ett berg för att be, och han bad hela natten.
13 När det ljusnade kallade han sedan samman sina efterföljare och utsåg tolv av dem till att bli hans speciella sändebud8.
14 Det var: Simon, som han gav namnet Petrus, Simons bror Andreas, Jakob, Johannes, Filippos, Bartolomaios,
15 Matteus, Tomas, Alfaios son Jakob, Simon, som kallades ’den ivrige’9,
16 Jakobs son Judasoch Judas Iskariot, han som senare förrådde Jesus.

Mycket folk följer Jesus

17 När Jesus hade kommit ner från berget tillsammans med sina tolv närmaste efterföljare, stannade de på en stor slätt. Där hade många av hans efterföljare samlats, och en stor folkmassa från hela Judeen och Jerusalem och från kustområdet vid Tyros och Sidon10
18 hade kommit för att höra honom och bli botade från sina sjukdomar. Jesus drev ut många onda andar,
19 och alla försökte röra vid honom, eftersom det gick ut kraft från honom som gjorde alla friska. Verklig lycka
20 Sedan vände han sig till sina efterföljare och sa: ”Lyckliga är ni som inser att ni är fattiga11,för ni får vara Guds eget folk!
21 Lyckliga är ni som nu hungrar12,för ni ska bli mättade. Lyckliga är ni som nu gråter, för ni ska få skratta.
22 Ja, ni är lyckliga när man hatar er och tar avstånd från er och hånar er och talar illa om er därför att ni är efterföljare till mig, Människosonen13.
23 Gläd er när det händer! Ja, dansa av glädje, för Gud ska belöna er. Kom ihåg att profeterna som förr i tiden framförde Guds budskap14 blev lika illa behandlade av era förfäder.
24 Men olycka ska drabba er som är rika, för ni har redan fått ut er glädje.
25 Olycka ska drabba er som nu är mätta, ni ska få gå hungriga. Olycka ska drabba er som nu skrattar, ni ska få sörja och gråta.
26 Ja, olycka ska drabba er som man nu talar väl om. Kom ihåg att de profeter som förr i tiden framförde falska budskap om Gud blev lika väl behandlade av era förfäder.

Om att älska sina fiender

27 Men till er som vill lyssna säger jag: Älska era fiender. Gör gott mot dem som hatar er.
28 Be att Gud ska ge allt gott till dem som förbannar er, och be att han ska hjälpa dem som hånar er.
29 Slår någon dig på ena kinden, så vänd också fram den andra! Vill någon ta ditt ytterplagg, så låt honom få skjortan också.
30 Ge till alla som ber dig, och om någon tar det som är ditt, så kräv det inte tillbaka.
31 Behandla andra så som ni vill att de ska behandla er.
32 Om ni bara älskar dem som älskar er, är ni då värda särskilt beröm? Även onda människor älskar ju dem som ger kärlek tillbaka.
33 Och om ni gör gott mot dem som gör gott mot er, är det något så märkvärdigt med det? Det gör ju de onda människorna också!
34 Om ni lånar ut pengar till dem som kan betala tillbaka, är det något man bör tacka er för? Även onda människor lånar ju till sina vänner om de får igen pengarna.
35 Nej, älska era fiender och gör gott mot dem, och låna ut era pengar utan att oroa er för om ni får dem tillbaka. Då ska Gud belöna er, och ni handlar som äkta Guds barn, för han är själv god mot dem som är otacksamma och onda.
36 Visa samma medlidande med människor som er Far i himlen gör, han som har medlidande med alla.

Om att döma andra

37 Döm inte andra, så ska ni själva inte bli dömda. Förklara ingen skyldig, så ska Gud inte förklara er skyldiga. Var beredda att förlåta, så ska ni få förlåtelse.
38 Om ni ger, kommer ni att få. Ja, ni kommer att få tillbaka mer än ni gav, i ett rågat mått, väl packat och skakat så att mycket får plats. För det mått ni använder då ni ger till andra, det kommer Gud att använda när han ger till er.”
39 Sedan förklarade Jesus detta genom att berätta två bilder. Han sa: ”Vad är det för mening med att en blind leder en annan blind? Båda kommer ju att falla i samma grop.
40 Och en efterföljare står inte över sin mästare, men när han har lärt sig allt, kan han bli lika duktig som sin mästare.
41 Varför hänger du upp dig på din medmänniskas små svagheter, när du inte erkänner din egen skuld som är mycket större?
42 Varför säger du till henne: ’Kom hit så ska jag öppna ögonen på dig så att du ser dina fel’, när du samtidigt är blind för din egen synd? Du falska människa som bara låtsas lyda Gud! Rätta först till dina egna fel! Sedan kan du se klart och försöka hjälpa din medmänniska.

Av frukten känner man trädet

43 Ett bra träd kan aldrig bära dålig frukt, och ett dåligt träd kan aldrig bära bra frukt.
44 Trädet känns igen på den frukt det bär. Man hittar inte fikon på tistlar eller vindruvor på törnbuskar.
45 På samma sätt visar en god människas ord på den godhet som finns i hennes hjärta, medan en ond människas ord avslöjar den ondska som finns inom henne. Munnen talar ju vad hjärtat är fullt av.

Om att bygga på stadig grund

46 Varför kallar ni mig ’Herre’, när ni ändå inte lyder mig?
47 Den som kommer till mig och hör min undervisning och handlar efter den ‑ vem han liknar det ska jag berätta för er.
48 Han liknar en man som bygger ett hus och gräver så djupt att han kan lägga grunden på ett fast berg. När floden sedan svämmar över och vattnet vräker sig mot huset, står det kvar, eftersom det är byggt på säker grund.
49 Men den som hör och inte handlar, han liknar en man som bygger ett hus direkt på marken utan att gräva någon grund. Och när floden vräker sig mot huset, faller det genast ihop med ett stort brak.”
1 6:1 I grundtexten: sabbat. Judarnas vilodag är den sjunde dagen i deras vecka, alltså lördagen. Den dagen utför judarna inget onödigt arbete. Vilodagen instiftades av Gud redan i Första Moseboken 2:3.
2 6:2 Moses lag, eller den judiska lagen, finns nedtecknad i Första till Femte Moseboken.
3 6:3 Jämför Första Samuelsboken 21:1-6.
4 6:5 ”Människoson” är ett hebreiskt sätt att säga ”av människa”. Det var en titel på Messias, den utlovade kungen, hämtad från Daniel 7:13-14.
5 6:6 Synagogan är judarnas gudstjänstlokal.
6 6:7 Fariseerna var ett religiöst parti bland judarna. De var mycket noga med att följa hela Moses lag och hade dessutom lagt till egna regler och föreskrifter.
7 6:9 Moses lag, eller den judiska lagen, finns nedtecknad i Första till Femte Moseboken.
8 6:13 Kallas också apostlar.
9 6:15 På grekiska: ”seloten” eller ”kananaios” (bildat av ett arameiskt ord). Simon tillhörde antagligen ett politiskt parti som ville göra uppror mot romarna.
10 6:17Tyros och Sidon var fenikiska städer vid Medelhavets kust, nordväst om Galileen.
11 6:20 På grekiska: Guds rike tillhör er.
12 6:21 Jämför Matteus berättelse om Jesus 5:6, där Jesus i den grekiska grundtexten säger: ”hungrar och törstar efter rättfärdighet”, dvs ”hungrar och törstar efter att göra Guds vilja”.
13 6:22 ”Människoson” är ett hebreiskt sätt att säga ”av människa”. Det var en titel på Messias, den utlovade kungen, hämtad från Daniel 7:13-14.
14 6:23 Profeternas budskap finns nedskrivna i Bibelns första del, den som kallas Gamla testamentet.
© 2018 ERF Medien