Hjälp

Nya Levande Bibeln

Den stora fiskfångsten. De första efterföljarna

1 En dag när Jesus stod vid sjön Gennesaret, trängde folket på för att höra Guds budskap.
2 Han fick då se två tomma båtar som några fiskare lämnat vid stranden medan de sköljde sina nät.
3 Och han steg i en av båtarna och bad Simon, som ägde den, att ro ut en bit från land. Sedan satt han i båten och talade till folket.
4 När han hade slutat tala, sa han till Simon: ”Ro nu ut på djupt vatten och lägg ut näten, så ska ni få så mycket fisk ni vill ha!”
5 ”Herre”, sa Simon, ”vi har arbetat hårt hela natten och har ändå inte fått något. Men eftersom du säger det, så ska vi försöka igen.”
6 Och när de gjorde det, fick de så mycket fisk att näten höll på att gå sönder!
7 Då vinkade de till sig sina kamrater så att de kom ut med den andra båten, och snart var båda båtarna så fulla med fisk att de var nära att sjunka.
8 När Simon äntligen fattat vad som hade hänt, föll han på knä inför Jesus och sa: ”Herre, lämna mig! Jag är en syndare. Jag kan inte vara i din närhet.”
9 Både han och de andra i båten hade blivit helt förskräckta när de såg hur mycket fisk de hade fått.
10 Hans kompanjoner, Jakob och Johannes, Sebedaios söner, var lika förskräckta. Men Jesus sa till Simon: ”Var inte rädd! Från och med nu ska du fånga människor istället!”
11 Och när de hade rott båtarna i land lämnade de allt för att följa Jesus.

Jesus botar en spetälsk man

12 En annan gång, när Jesus besökte en stad, träffade han en man som var svårt angripen av spetälska1. När mannen fick se Jesus, kastade han sig till marken framför honom och bad: ”Herre, om du vill, så kan du göra mig frisk.”
13 Då sträckte Jesus ut handen och rörde vid honom och sa: ”Det vill jag. Du är frisk!” Och genast försvann spetälskan.
14 Sedan förbjöd Jesus mannen att berätta för någon vad som hade hänt. Han sa: ”Gå istället till prästen, och låt honom undersöka dig. Ta också med dig det offer som Mose bestämt för spetälska personer som blivit friska.2 Då kommer alla att förstå att Gud har botat dig.”
15 Men ryktet om Jesus spred sig allt snabbare, och mängder med människor kom för att lyssna på honom och bli botade från sina sjukdomar.
16 Han drog sig därför ofta undan till öde trakter för att be.

Jesus botar en förlamad man

17 En dag när Jesus undervisade, satt några av fariseerna3 och laglärarna med bland dem som lyssnade. De hade kommit från alla byar i hela Galileen och Judeen, och också från Jerusalem. Och Guds kraft var över Jesus så att han kunde bota människor.
18-19 Då kom några män bärande på en bår med en förlamad man. De försökte tränga sig igenom folkmassan för att komma nära Jesus, men lyckades inte ta sig fram. De gick därför upp på taket och tog bort några takplattor och firade sedan ner den förlamade på båren mitt framför Jesus.
20 När Jesus såg vilken stor tro de hade, sa han till den förlamade: ”Min son, jag har förlåtit dig dina synder.”
21 ”Vad är det här för en, som hädar4 Gud på det viset?” tänkte fariseerna och laglärarna. ”Det är ju bara Gud som kan förlåta synder.”
22 Men Jesus förstod vad de tänkte och sa: ”Varför tänker ni att just detta är en hädelse?
23 Är det inte lika omöjligt för en människa att säga till den förlamade: ’Res dig upp och gå’ som att säga ’Jag förlåter dig dina synder’?”
24 Sedan vände han sig till den förlamade och sa: ”För att bevisa att jag, Människosonen5, har makt att förlåta synder här på jorden, säger jag till dig: ’Res dig upp, ta din bår och gå hem!’ ”
25-26 Och genast reste sig mannen upp, mitt framför ögonen på de förbluffade människorna. Sedan tog han sin bår och gick hem, och hela tiden hyllade han Gud. Alla som såg det blev helt förskräckta, och de hyllade Gud och sa gång på gång: ”Det vi har sett idag är helt otroligt!”

Jesus kallar en tullindrivare att följa honom

27 När Jesus senare lämnade staden fick han se en tullindrivare6 som hette Levi sitta utanför tullhuset. ”Kom och bli min efterföljare”, sa Jesus till honom.
28 Och utan att tveka lämnade Levi allt och reste sig och följde Jesus.
29 Levi ordnade sedan med en fest för Jesus i sitt hus, och när man åt tillsammans var det många av Levis gamla kollegor vid tullen som var med bland gästerna, och även en del annat folk.
30 Fariseerna7, och särskilt laglärarna bland dem, blev då mycket arga och sa till Jesus efterföljare. ”Hur kan ni sänka er så lågt att ni äter tillsammans med tullindrivare och syndare?”
31 Men Jesus svarade: ”Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka.
32 Min uppgift här på jorden är att föra syndare tillbaka till Gud, inte att ta hand om dem som redan följer hans vilja.”

Jesus svarar på en fråga om fasta

33 De religiösa ledarna anklagade också Jesus för en annan sak. De sa: ”Johannes döparens efterföljare fastar och ber regelbundet, och det gör fariseernas8 också. Men dina, de äter och dricker och njuter av livet!”
34 Då svarade Jesus: ”Ni vill väl inte försöka få bröllopsgästerna att fasta och gå hungriga medan brudgummen är hos dem?
35 Men en dag ska han tas ifrån dem. Och efter den dagen kommer de att fasta. Det finns en tid och en plats för allt.”
36 Sedan berättade Jesus två exempel på detta. Han sa: ”Ingen river en lapp från ett nytt, okrympt plagg, och sätter den på ett gammalt plagg. Då blir ju det nya plagget förstört, och dessutom kommer lappen att krympa och riva sönder det gamla plagget.
37 Och ingen häller nytt vin i gamla vinsäckar, för när vinet jäser sprängs säckarna och blir förstörda, och vinet rinner ut.
38 Nej, nytt vin måste hällas i nya säckar.
39 Men ingen som har druckit av det gamla vinet tycks vilja ha det nya. Det gamla vanliga är bäst, säger man.”9
1 5:12 Ordet spetälska (lepra) användes på den här tiden för en mängd olika hudsjukdomar.
2 5:14 Jämför Tredje Moseboken 14:1-4.
3 5:17 Laglärarna var experter på lagen, ett annat namn för hela den judiska Skriften, dvs Bibelns första del, den som kallas Gamla testamentet.
4 5:21 Att häda är att håna och tala illa om något heligt.
5 5:24”Människoson” är ett hebreiskt sätt att säga ”av människa”. Det var en titel på Messias, den utlovade kungen, hämtad från Daniel 7:13-14.
6 5:27 Tullindrivarna var judar som arbetade med att ta in skatt åt romarna, och de var avskydda av alla.
7 5:30 Laglärarna var experter på lagen, ett annat namn för hela den judiska Skriften, dvs Bibelns första del, den som kallas Gamla testamentet.
8 5:33 Fariseerna var ett religiöst parti bland judarna. De var mycket noga med att följa hela Moses lag och hade dessutom lagt till egna regler och föreskrifter.
9 5:36-39 Folk ville hålla fast vid sina gamla religiösa mönster.
© 2018 ERF Medien