Hjälp

Nya Levande Bibeln

Jesus frestas av djävulen

1 När Jesus återvände från Jordanfloden var han fylld av Guds heliga Ande, och Anden förde honom ut i ödemarken.
2 Där frestades han av djävulen under 40 dagar. Under hela den tiden åt han ingenting, och han blev till slut hungrig.
3 Då sa djävulen till honom: ”Gör bröd av de här stenarna, om du nu är Guds Son!”
4 Men Jesus svarade: ”Nej! Det står i Skriften1: ’Människan lever inte bara av bröd.’ ”
5 Då förde djävulen honom högt upp och lät honom i ett ögonblick se alla länder i världen
6 och sa: ”Jag ska ge dig makten över världen och över all den härlighet som finns där, för allt detta är mitt och jag kan ge det till vem jag vill.
7 Om du bara faller ner och tillber mig ska det bli ditt.”
8 Jesus svarade: ”Det står i Skriften: ’Det är Herren, din Gud, du ska tillbe, och bara honom du ska tjäna.2’ ”
9 Då tog djävulen honom med till Jerusalem och ställde honom högst upp på tempelmuren och sa: ”Hoppa ner, om du nu är Guds Son!
10 Det står ju i Skriften: ’Gud ska befalla sina änglar att skydda dig.
11 De ska bära dig på sina händer, så att du inte skadar dig mot någon sten.3’ ”
12 Men Jesus svarade: ”Det står också i Skriften: ’Du ska inte sätta Herren, din Gud, på prov.4’ ”
13 Och när djävulen hade frestat honom på alla sätt, lämnade han honom sedan ifred under en tid.

Jesus talar till folket i Galileen

14 Efter detta återvände Jesus till Galileen fylld av Guds Andes kraft, och snart talade man om honom överallt.
15 Han undervisade i synagogorna5 och alla hyllade honom.

Människorna i Nasaret vägrar att tro

16 När han kom till Nasaret, den stad där han växt upp, gick han som vanligt till synagogan6 när det blev vilodag. Och då han reste sig upp för att läsa från Skriften,
17 räckte man honom profeten Jesajas bok. Han öppnade den och hittade det ställe där det står:
18 ”Herrens Ande är över mig, för han har utvalt mig att ge ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att proklamera frihet för de fångna, att ge de blinda sin syn, att befria de förtryckta
19 och ropa ut en räddningens tid från Herren.”7
20 Han la sedan ihop boken och lämnade den till tjänaren och satte sig ner för att undervisa. Alla i synagogan hade sina blickar vända mot honom och väntade med spänning på vad han skulle säga.
21 Då förklarade han för dem: ”Idag har det här stället i Skriften blivit verklighet, mitt framför era egna ögon.”
22 Och alla som lyssnade talade väl om honom och förvånades över hans underbara ord. ”Hur kan detta komma sig?” sa de till varandra. ”Det är ju bara Josefs son.”
23 Då sa han till dem: ”Snart påminner ni mig säkert om ordspråket: ’Läkare, bota dig själv!’ och säger till mig: ’Gör samma under här i din hemstad, som vi har hört att du gjort i Kafarnaum.’ ”
24 Och han fortsatte: ”Jag är väl medveten om att ingen profet som framför Guds budskap blir accepterad i sin egen hemstad.
25 Tänk på profeten Elia. Jag försäkrar er, att det fanns många judiska änkor som behövde hjälp på hans tid, för det hade inte regnat på tre och ett halvt år och det var svår hungersnöd i landet.
26 Men Elia blev inte sänd till någon av dem, utan fick hjälpa en änka i Sarefat nära Sidon8.
27 Tänk också på profeten Elisha, som botade syriern Naaman, trots att det fanns så många judiska spetälska som behövde hjälp.9
28 Människorna i synagogan blev rasande när de hörde detta.
29 De rusade upp och drev Jesus ut ur staden, ända till kanten av det berg som staden var byggd på, och tänkte knuffa honom utför klippan.
30 Men han gick rakt igenom folkhopen och lämnade dem.

Jesus undervisar med makt

31 Sedan kom Jesus till Kafarnaum i Galileen och där undervisade han folket i synagogan10 på vilodagen.
32 De var mycket häpna över hans undervisning, för han talade med makt och myndighet.
33 I synagogan fanns den här dagen en man som var besatt av en ond ande, och han började ropa:
34 ”Vad har du med oss att göra, Jesus från Nasaret? Har du kommit för att ta död på oss? Jag vet vem du är, du Guds heliga tjänare!”
35 Men Jesus sa strängt till den onda anden: ”Tig! Far ut ur honom!” Och den onda anden kastade mannen till golvet inför allas ögon och for sedan ut ur honom utan att skada honom.
36 Människorna i synagogan blev alldeles förskräckta och började diskutera mellan sig: ”Vad är det med den här mannens ord? Vilken makt och myndighet! Han befaller de onda andarna att lämna sina offer, och genast far de ut.”
37 Och ryktet om honom spred sig som en löpeld i hela trakten.

Jesus botar Simons svärmor och många andra

38 Sedan lämnade Jesus synagogan11 och gick hem till Simon. Men Simons svärmor låg sjuk i hög feber, och alla bad att Jesus skulle bota henne.
39 Då gick han fram, lutade sig ner över henne och beordrade febern att lämna henne. Och genast blev hon feberfri, och hon steg upp och började laga mat åt dem.
40 På kvällen, när solen höll på att gå ner, kom alla i staden med sina sjuka till Jesus. Och han la sina händer på var och en av dem och botade deras olika sjukdomar.
41 Många blev också befriade från onda andar, och när andarna for ut ropade de: ”Du är Guds Son!” Men han sa åt dem strängt och förbjöd dem att tala, eftersom de visste att han var Messias, den utlovade kungen.

Jesus fortsätter att tala till folket

42 Tidigt nästa morgon gick Jesus därifrån, bort till en enslig plats. Folket letade efter honom överallt, och när de till slut hittade honom, gjorde de allt för att övertala honom att stanna kvar hos dem i Kafarnaum.
43 Men han sa till dem: ”Jag måste gå till de andra städerna också, för att sprida det glada budskapet om att Gud vill rädda människor och göra dem till sitt eget folk.12 Det är därför jag har blivit utsänd.”
44 Och han talade sedan till folket i synagogorna13 i Judeen.
1 4:4Jesus citerar första hälften av Femte Moseboken 8:3, andra hälften säger att vi måste lyda Gud.
2 4:8 Se Femte Moseboken 6:13.
3 4:10-11 Se Psaltaren 91:11-12.
4 4:12 Se Femte Moseboken 6:16.
5 4:15 Synagogan är judarnas gudstjänstlokal.
6 4:16 ”Skriften” för judarna är Bibelns första del, den som kallas Gamla testamentet.
7 4:18-19 Se Jesaja 61:1-2.
8 4:26 Jämför Första Kungaboken 17.
9 4:27 Jämför Andra Kungaboken 5.
10 4:31 I grundtexten: sabbaten. Judarnas vilodag är den sjunde dagen i deras vecka, alltså lördagen.
11 4:38 Synagogan är judarnas gudstjänstlokal.
12 4:43 På grekiska: för att förkunna evangelium om Guds rike.
13 4:44 Eller: ”judarnas land”. En del handskrifter har: ”Galileen”.
© 2017 ERF Medien