Hjälp

Nya Levande Bibeln

Jesus förhörs av Pilatus

1 Hela det samlade judiska rådet1 gick sedan iväg och förde Jesus till Pilatus, den romerska landshövdingen.
2 Där började de genast anklaga honom och säga: ”Den här mannen leder vårt folk vilse. Han påstår att vi inte ska betala skatt till den romerska kejsaren och ger sig ut för att vara Messias, den utlovade kungen.”
3 Då frågade Pilatus honom: ”Är du judarnas kung?” Men Jesus svarade: ”Det är du själv som kallar mig det.”
4 Pilatus vände sig då till översteprästerna och till folkmassan och sa: ”Jag kan inte finna den här mannen skyldig till något brott.”
5 Men de envisades och sa: ”Han hetsar folket till uppror mot staten med sin undervisning, överallt i hela landet, från Galileen och ända hit till Jerusalem.”

Jesus inför Herodes

6 När Pilatus hörde detta, frågade han: ”Är mannen från Galileen?”
7 Och när han fick reda på att det var så, skickade han Jesus till Herodes, kungen över Galileen, som just då råkade befinna sig i Jerusalem.
8 Herodes blev mycket glad över att få träffa Jesus, för han hade hört mycket om honom och hoppades att få se honom göra ett under.
9 Han ställde därför fråga på fråga till Jesus, men Jesus svarade honom inte.
10 Och under tiden stod översteprästerna och laglärarna2 där och fortsatte med sina våldsamma anklagelser.
11 Till slut började Herodes och hans soldater att håna och förlöjliga Jesus. Sedan satte de på honom en kunglig mantel och skickade honom tillbaka till Pilatus.
12 Från den dagen blev Herodes och Pilatus vänner med varandra. De hade tidigare varit fiender.

Pilatus dömer Jesus till döden

13 Sedan kallade Pilatus samman översteprästerna, medlemmarna i det judiska rådet3 och folket,
14 och sa till dem:”Ni har fört den här mannen till mig och anklagat honom för att leda ett uppror mot den romerska staten. Jag har noga förhört honom om detta i er närvaro, och finner honom inte skyldig till era anklagelser.
15 Herodes har kommit till samma slutsats och har därför sänt honom tillbaka hit. Ingenting som den här mannen har gjort ger mig anledning att döma honom till döden.
16-17 Därför tänker jag bara låta piska honom och sedan släppa honom fri.”4
18 Då började hela folkhopen skrika: ”Döda honom, och släpp Barabbas fri istället!”
19 (Barabbas satt fängslad för mord och för att ha lett ett uppror i Jerusalem.)
20 Än en gång försökte Pilatus att diskutera med dem, för han ville gärna släppa Jesus fri.
21 Men de ropade utan uppehåll: ”Spika fast honom på ett kors, spika fast honom på ett kors!”
22 För tredje gången frågade Pilatus: ”Vad har han gjort för ont? Jag har inte funnit något skäl att döma honom till döden. Jag kommer bara att piska honom och sedan låta honom gå.”
23-24 Men folket skrek utan uppehåll att Jesus skulle spikas fast på ett kors, och till slut fick deras vilda rop Pilatus att ge med sig.
25 Han gjorde som folket krävde och frigav Barabbas, som var anklagad för uppror och mord. Men Jesus överlämnade han åt sina soldater, så att folket skulle få sin vilja igenom med honom.

Jesus spikas fast på ett kors

26 På vägen till avrättningsplatsen grep soldaterna tag i en man från Kyrene5 som hette Simon. Han var på väg till Jerusalem från landsbygden, och de tvingade honom att ta korset på sig och bära det efter Jesus.
27 En stor folkmassa följde med Jesus, bland annat många sörjande och gråtande kvinnor.
28 Men Jesus vände sig till dem och sa: ”Jerusalems döttrar! Gråt inte över mig, utan gråt över er själva och era barn.
29 Det kommer en tid, då man ska säga: ’Lyckliga är de ofruktsamma, de kvinnor som aldrig har fött barn eller ammat.’
30 Då ska människorna säga till bergen och höjderna: ’Fall över oss och dölj oss.’6
31 För om de gör så här mot mig, det gröna trädet, vad kommer då inte att hända med er, det torra trädet?”
32-33 Två brottslingar fördes också ut för att avrättas tillsammans med Jesus. Och när man kom till den plats som kallas ”Skallen” spikades alla tre fast på varsitt kors. Jesus hängde i mitten med en brottsling på var sida.
34 Och han bad: ”Far i himlen, förlåt dessa människor, för de vet inte vad de gör.” Soldaterna kastade sedan tärning om hans kläder och delade dem mellan sig.7
35 Folkhopen stod och tittade på, och medlemmarna i det judiska rådet8 skrattade åt honom och hånade honom. ”Han var bra på att hjälpa andra”, sa de. ”Nu får han hjälpa sig själv, om han verkligen är Messias, den utvalda kung som Gud har lovat sända.”
36 Även soldaterna hånade honom. De räckte honom surt vin att dricka
37 och ropade till honom: ”Om du är judarnas kung, så hjälp dig själv!”
38 Man hade nämligen satt upp en skylt ovanför Jesus, där det stod: ”Detta är judarnas kung”.
39 En av de brottslingar som hängde vid sidan av Jesus hånade honom också och sa: ”Är det inte du som är Messias, den utlovade kungen? Bevisa det då genom att rädda både dig själv och oss!”
40-41 Men den andra brottslingen tillrättavisade honom och sa: ”Har du inte respekt för Gud ens när du ska dö? Vi får det vi förtjänar, vi har dömts för våra brott, men den här mannen har inte gjort något ont.”
42 Sedan sa han: ”Jesus, kom ihåg mig den dag du regerar i Guds nya värld.9
43 Jesus svarade: ”Jag försäkrar dig att du redan idag ska vara med mig i paradiset.”

Jesus dör på korset

44 Klockan var nu runt tolv på dagen. Då blev det plötsligt mörkt i hela landet ända fram till klockan tre,
45 för solen förmörkades helt. Och förhänget framför det allra heligaste10 i templet brast i två delar.
46 Samtidigt ropade Jesus med hög röst: ”Far i himlen, i dina händer överlämnar jag min ande”11, och med de orden slutade han att andas.
47 Den romerska officeren, som såg vad som hände, hyllade då Gud och sa: ”Han måste verkligen ha varit en man som levde efter Guds vilja.”
48 Och när folket, som hade samlats för att titta på avrättningen, såg vad som hände, slog de sig för bröstet i sorg och förfäran och gick hem.
49 Men alla hans vänner, däribland kvinnorna som hade följt med honom från Galileen, stod på avstånd och såg alltihop.

Jesus begravs

50 Nu fanns det en man som hette Josef och var medlem i det judiska rådet12. Han var en god man som levde efter Guds vilja,
51 och hade inte sagt ja till de andra religiösa ledarnas beslut och handlingar. Han var från staden Arimataia i Judeen och väntade ivrigt på att Gud skulle börja regera bland människorna.13
52 Denna Josef gick till Pilatus och bad att få ta hand om Jesus kropp.
53 Han tog sedan ner kroppen från korset och lindade den i linnetyg och la den i en ny, oanvänd grav, som var uthuggen i en klippa.
54 Allt detta hände sent på fredagen, förberedelsedagen, just innan vilodagen skulle börja.14
55 Kvinnorna som hade följt med Jesus från Galileen gick efter Josef och såg hur han la kroppen i graven.
56 Sedan gick de hem och gjorde i ordning välluktande örter och oljor för att kunna smörja Jesus kropp. Men när solen gick ner och det blev vilodag höll de sig stilla, så som det är bestämt i Moses lag15.
1 23:1 Det judiska rådet hade inte rätt att verkställa dödsstraff, utan måste överlämna dessa fall till de romerska myndigheterna.
2 23:10 Laglärarna var experter på lagen, ett annat namn för hela den judiska Skriften, dvs Bibelns första del, den som kallas Gamla testamentet.
3 23:13 Det judiska rådet hade cirka 70 medlemmar, och bestod av alla de religiösa och politiska ledarna i Israel. Rådet fungerade under den romerska ockupationen som domstol, men hade också rätt att besluta i vissa politiska frågor.
4 23:16 En del handskrifter har med en extra vers: Detta sa Pilatus, eftersom han varje högtid måste frige en fånge åt dem.
5 23:26 Kyrene var en stad i Libyen.
6 23:30 Se Hosea 10:8.
7 23:34 Jämför Psaltaren 22:19.
8 23:35 Det judiska rådet hade cirka 70 medlemmar, och bestod av alla de religiösa och politiska ledarna i Israel. Rådet fungerade under den romerska ockupationen som domstol, men hade också rätt att besluta i vissa politiska frågor.
9 23:42På grekiska: när du kommer med (eller i) ditt rike.
10 23:45 Ett rum längst in i templet, platsen för Guds närvaro. Den ende som fick gå in där var översteprästen, då han en gång om året offrade blod för att utplåna folkets synder.
11 23:46 Se Psaltaren 31:6.
12 23:50 Det judiska rådet hade cirka 70 medlemmar, och bestod av alla de religiösa och politiska ledarna i Israel. Rådet fungerade under den romerska ockupationen som domstol, men hade också rätt att besluta i vissa politiska frågor.
13 24:51 På grekiska: på Guds rike.
14 23:54 Den judiska vilodagen började kl.18.00 på fredagskvällen och slutade kl.18.00 på lördagskvällen.
15 23:56 Moses lag, eller den judiska lagen, finns nedtecknad i Första till Femte Moseboken.
© 2018 ERF Medien