Hjälp

Nya Levande Bibeln

Jesus botar en man på vilodagen

1 En vilodag1 var Jesus hembjuden på mat till en farisé som var medlem i det judiska rådet. Och man kollade honom noga,
2 eftersom det fanns en man där som led av svår svullnad i kroppen. Plötsligt ställde sig mannen framför Jesus.
3 Och Jesus vände sig då till fariseerna och de laglärda2 och frågade dem: ”Tillåter Moses lag att man botar någon på vilodagen?”
4 Men de vägrade att svara. Då rörde Jesus vid den sjuka mannen och botade honom och lät honom gå.
5 Sedan sa han till dem: ”Hur gör ni själva på vilodagen? Om någon av er har ett barn eller kanske en oxe som ramlar i en brunn, drar ni då inte genast upp dem, även om det skulle råka vara vilodag?”
6 Men det kunde de inte svara på.

Sträva inte efter främsta platsen

7 När Jesus såg att alla gästerna försökte hamna så nära värden som möjligt när man skulle slå sig ner vid bordet, gav han dem det här rådet:
8 ”Om du blir bjuden på bröllop så sträva inte efter att få den främsta platsen. Det kan ju komma någon som är mer respekterad än du,
9 och då kommer värden och säger: ’Kan du vara snäll och lämna din plats åt den här personen.’ Då måste du generad söka upp en plats längst ner vid bordet.
10 Gör istället så här. Välj en plats längst ner. När värden då ser dig kanske han säger: ’Min vän, det finns en bättre plats här framme för dig!’ Då kommer du att bli hedrad inför alla de andra gästerna.
11 För den som upphöjer sig själv ska bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig själv ska bli upphöjd.”
12 Sedan vände Jesus sig till farisén som hade bjudit in honom, och sa: ”När du bjuder till fest, så bjud inte dina vänner eller syskon eller släktingar eller rika grannar, för då blir din enda belöning att de bjuder tillbaka.
13 Nej, bjud istället de som är fattiga och handikappade, förlamade och blinda.
14 Eftersom de inte kan bjuda tillbaka, ska Gud då belöna dig den dag han uppväcker de döda och belönar dem som har följt hans vilja.”

Berättelsen om den stora festen

15 En man som var med vid bordet och hörde detta, utropade då: ”Lycklig är den som får komma till festen i Guds nya värld3.”
16 Då svarade Jesus med en berättelse. Han sa: ”En man ordnade en stor fest och bjöd in många gäster.
17 När det sedan var dags för festen sände han iväg sin tjänare till de inbjudna för att säga: ’Allt är klart, välkomna till festen.’
18 Men alla kom med ursäkter. En sa: ’Jag har just köpt en åker och måste gå och inspektera den. Förlåt att jag inte kan komma!’
19 En annan sa: ’Det går tyvärr inte. Jag har just köpt fem par oxar och vill se vad de duger till.’
20 En tredje bad om ursäkt och sa: ’Jag har just gift mig. Du förstår säkert att jag inte kan komma.’
21 När tjänaren efter ett tag kom tillbaka och berättade vad de hade sagt, blev hans herre arg och befallde honom att genast gå ut på alla gator och gränder i hela staden och hämta fattiga och handikappade, blinda och förlamade.
22 Men tjänaren kom tillbaka och sa: ’Herre, jag har gjort som du befallde, men det finns fortfarande platser kvar.’
23 Då sa mannen till sin tjänare: ’Gå ut överallt på vägar och stigar och uppmana alla att komma, så att mitt hus blir fullt.
24 Men jag säger er, att ingen av dem som jag bjöd första gången ska få vara med på festen.’ ”

Priset för att vara en efterföljare till Jesus

25 Jesus var omgiven av stora mängder människor, och han vände sig till dem och sa:
26 ”Den som kommer till mig måste älska mig mer än något annat, mer än föräldrar och fru eller man och barn och syskon, ja, till och med mer än livet självt, annars kan han inte vara min efterföljare.4
27 Den som inte följer mitt exempel och är beredd att dö kan inte vara min efterföljare.
28 Ni måste beräkna kostnaden. Låt mig förklara med en bild: Om någon av er vill bygga ett torn, sätter han sig då inte ner först och räknar ut om han har tillräckligt med pengar för att avsluta bygget?
29 Jo, självklart, annars kanske han inte kommer längre än till grunden, och då blir han utskrattad.
30 ’Titta på den där mannen’, kommer folk hånfullt att säga. ’Han började bygga, men pengarna tog slut innan han var färdig!’
31 Tänk er också bilden av en kung som tänker dra ut i krig mot en annan kung. Sätter han sig inte först ner och funderar på om hans armé med 10 000 man är stark nog att besegra den fiende som kommer emot honom med 20 000 man?
32 Visar det sig vara omöjligt, sänder han istället ut medlare för att be om fred, medan fiendetrupperna fortfarande är långt borta.
33 Man kan alltså inte bli min efterföljare, om man inte är beredd att ge upp allt man äger för min skull.
34 Den som är beredd att följa mig vad det än kostar, blir ett salt som bevarar världen från förruttnelse. Men till vilken nytta är salt om det förlorat sin kraft?5 Kan man få det salt igen?
35 Nej, det duger inte ens till jordförbättring eller till att slängas på gödselhögen. Det måste kastas bort. Lyssna noga och försök att förstå!”
1 14:1 Det judiska rådet hade cirka 70 medlemmar, och bestod av alla de religiösa och politiska ledarna i Israel. Rådet fungerade under den romerska ockupationen som domstol, men hade också rätt att besluta i vissa politiska frågor.
2 14:3 Moses lag, eller den judiska lagen, finns nedtecknad i Första till Femte Moseboken.
3 14:15 På grekiska: i Guds rike.
4 14:26 Rädsla för, eller hänsyn till, familjen får inte hindra oss att följa Jesus.
5 14:34 Om saltet blandas eller reagerar med andra ämnen förlorar det sin förmåga att konservera och hindra förruttnelse.
© 2018 ERF Medien