Hjälp

Nya Levande Bibeln

Vänd om till Gud

1 Just då kom någon och berättade för Jesus att landshövdingen Pilatus hade dödat flera judar från Galileen, medan de offrade i templet i Jerusalem.
2 Jesus frågade då: ”Tror ni att de var större syndare än de andra människorna i Galileen? Var det därför de fick lida?
3 Nej! Men jag försäkrar er, att om ni inte lämnar synden och vänder om till Gud, så ska ni också mista livet1.
4 Och hur var det med de 18 människor som dog när tornet i Siloa föll över dem? Var de större syndare än alla andra i Jerusalem?
5 Nej! Men jag försäkrar er, att om ni inte lämnar synden och vänder om till Gud, så ska ni också mista livet.”
6 Sedan berättade Jesus en bild för att illustrera detta. Han sa: ”En man planterade ett fikonträd i sin trädgård. Och med jämna mellanrum kom han för att se om det fanns någon frukt på det, men han blev alltid lika besviken.
7 Till sist bad han sin trädgårdsmästare att hugga ner trädet. ’Jag har väntat i tre år, och det har inte blivit ett enda fikon på det!’ sa han. ’Det är bättre att jag planterar något annat där istället.’
8 Men trädgårdsmästaren bad: ’Herre, ge det en chans till. Låt det stå kvar, så ska jag sköta om det och ge det ordentligt med gödning.
9 Kanske blir det fikon på det nästa år. Om inte, så hugger jag ner det då.’ ”

Jesus botar en kvinna på vilodagen

10 En vilodag2 när Jesus undervisade i synagogan,
11 fanns där en kvinna som var handikappad på grund av en ond ande. Hon hade gått framåtböjd i 18 år, och kunde inte räta på ryggen.
12 När Jesus fick se henne, kallade han på henne och sa: ”Kvinna, du är fri från din sjukdom!”
13 Sedan la han händerna på henne, och genast rätade hon på ryggen och började hylla Gud.
14 Men synagogföreståndaren blev arg över att Jesus botade henne på vilodagen. ”Det finns sex dagar i veckan då man får arbeta”, sa han till folket. ”Ni kan komma och bli botade på dem, men inte på vilodagen!”
15 Då svarade Jesus: ”Ni falska människor som bara låtsas lyda Gud! Finns det en enda av er här som inte arbetar på vilodagen? Ni löser ju era oxar och åsnor från krubban och leder ut dem och ger dem vatten?
16 Men här har vi en judisk kvinna som Satan hållit bunden i 18 år, och så vill ni hindra henne från att bli löst från sin plåga bara för att det är vilodag!”
17 Det fick hans fiender att skämmas, men folket gladde sig över de stora under han gjorde.

Bilden om senapsfröet och om jästen

18 Sedan sa Jesus: ”Hur blir det där Gud regerar3? Hur ska jag beskriva det?
19 Jo, det blir som när en man sår ett litet senapsfrö i en trädgård. Det växer och blir ett träd, och fåglarna bygger bo bland grenarna.
20-21 Där Gud regerar blir det också som när en kvinna blandar in jäst i degen då hon bakar. Hon tar lite jäst och blandar in den i en stor mängd mjöl och arbetar ihop degen. Sedan påverkar jästen hela degen.”

Den trånga porten

22 På sin väg mot Jerusalem gick Jesus genom olika städer och byar och undervisade.
23 Och någon frågade honom: ”Herre, är det bara några få som blir räddade?”Jesus sa då till folket:
24 ”Den som vill bli räddad måste gå in genom den trånga porten. Gör därför allt för att komma in genom den. Sanningen är, att många ska försöka men inte lyckas.
25 Och när husets herre väl har stigit upp och låst porten är det för sent. Om ni då står utanför och bankar och ropar: ’Herre, öppna för oss!’ så ska han svara: ’Jag känner er inte.’
26 Kanske säger ni då: ’Men vi har ju ätit och druckit tillsammans med dig. Och du gick omkring på våra gator och undervisade!’
27 Men han ska svara: ’Har jag inte redan sagt att jag inte känner er eller vet varifrån ni är! Försvinn härifrån, ni onda människor!’
28 Ja, ni ska gråta av ångest och förtvivlan när ni blir utestängda från Guds nya värld4, och ser Abraham, Isak och Jakob därinne tillsammans med alla profeterna som framförde Guds budskap.
29 Och människor ska komma från jordens alla länder och vara med på festen i Guds nya värld5.
30 Då ska de som idag har låg status vara bland de främsta, medan andra, som idag är betydelsefulla, måste hålla sig i bakgrunden.”

Jesus sörjer över Jerusalem

31 Just då kom några fariseer6 till honom och sa: ”Gå genast härifrån, för Herodes tänker döda dig!”
32 Jesus svarade: ”Hälsa den räven att jag driver ut onda andar och botar sjuka idag och imorgon, och att jag på den tredje dagen når mitt mål.
33 Ja, idag, imorgon och i övermorgon måste jag fortsätta min vandring, för en profet som framför Guds budskap kan inte bli dödad någon annanstans än i Jerusalem.
34 Åh, ni Jerusalems invånare, som mördar profeterna och stenar andra som Gud sänder till er med sitt budskap.7 Hur ofta har jag inte velat samla er, precis som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni lät mig inte göra det.
35 Nu får ni själva ta hand om ert tempel. Ja, jag säger er, att ni kommer inte att få se mig igen förrän ni säger: ’Vi ärar dig som är sänd av Herren.8’ ”
1 13:3 Jesus talar om det eviga livet.
2 13:10 Synagogan är judarnas gudstjänstlokal.
3 13:18 På grekiska: Vad är Guds rike likt?
4 13:28 Profeternas budskap finns nedskrivna i Bibelns första del, den som kallas Gamla testamentet.
5 13:29 På grekiska: Guds rike.
6 13:31 Fariseerna var ett religiöst parti bland judarna.
7 13:34 Profeternas budskap finns nedskrivna i Bibelns första del, den som kallas Gamla testamentet.
8 13:35 På grekiska: ”Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Se Psaltaren 118:26.
© 2018 ERF Medien