Hjälp

Nya Levande Bibeln

Råd angående det nya livet

1 Ni fick alltså liv när ni började tro på Kristus och uppstod tillsammans med honom. Sträva då efter det som Gud har berett åt er i himlen, där Kristus sitter på Guds högra sida1 och regerar.
2 Låt era tankar vara inriktade på det som finns hos Gud, och inte på det som finns här på jorden.
3 Ni har ju dött tillsammans med Kristus och lever i gemenskap med Gud, och ert verkliga liv ska inte avslöjas förrän Kristus blir synlig igen.
4 Men när Kristus kommer tillbaka och blir synlig för alla, han som är vårt2 verkliga liv, då ska också ni vara tillsammans med honom, och ni ska dela hans härlighet.
5 Döda därför de syndiga begär som försöker kontrollera era jordiska kroppar. Håll er borta från sexuell lössläppthet, omoral, onda lustar och smutsiga begär. Var inte heller giriga, för det är att tillbe en avgud.
6 Gud kommer att straffa alla som sysslar med dessa saker,
7 som ju även ni ägnade er åt medan ni fortfarande tillhörde den här världen.
8 Men nu måste ni dessutom lägga av med all ilska och häftigt humör, med att vilja människor ont, och med ovanan att förolämpa andra och med att tala om snusk.
9 Ljug inte för varandra! Ni har ju kastat av er ert gamla jag och era dåliga vanor som om det var smutsiga kläder.
10 Istället har ni tagit på er nya rena kläder, en ny mänsklig natur, som ständigt förnyas då ni lär känna Gud bättre och blir alltmer lika er Skapare.
11 Och när man har fått en ny natur spelar det ingen roll om man är jude eller icke-jude3, om man praktiserar omskärelsen av pojkar eller inte, om man tillhör den ena eller andra kulturen eller om man är slav eller fri. Nej, Jesus Kristus är det enda som betyder något, och att han lever i oss alla.
12 Ni har tackat ja till Guds inbjudan att få tillhöra honom. Ni är hans egna, och han älskar er. Därför måste ni ta på er en ny mänsklig natur: visa medkänsla och var vänliga mot varandra, erkänn ert behov av varandra, och behandla varandra med mildhet och tålamod.
13 Ha överseende med varandras brister, och förlåt den som har gjort er något ont. Herren Jesus har ju förlåtit er, och därför måste också ni förlåta varandra.
14 Men det viktigaste av allt är att ni älskar varandra, för kärleken är det band som binder samman Kristus kropp, församlingen, så att ni kan leva med varandra i fullständig enhet.
15 Låt era tankar styras av den frid som Kristus ger, för Gud har inbjudit er till att leva i frid med de andra delarna i kroppen, det vill säga församlingen. Och var alltid tacksamma!
16 Låt allt det fantastiska som Kristus undervisade om ständigt få påverka er. Vägled varandra på ett vist sätt, och uppmuntra varandra genom att av hela hjärtat sjunga lovsånger till Gud. Ja, sjung både nya och gamla sånger, för att visa er tacksamhet.4
17 Men vad ni än säger eller gör, ska ni hela tiden tänka på att ni tillhör Herren Jesus. Tacka alltid Gud, vår Far, för det som Herren Jesus har gjort för oss.

Råd angående familj och slavar

18 Ni gifta kvinnor ska sätta er man före er själva, för så ska det vara bland dem som tillhör Herren Jesus.
19 Och ni gifta män ska visa er fru kärlek och omsorg. Ingen får vara hård och ovänlig mot sin fru.
20 Ni som är barn ska alltid lyda era föräldrar, för då blir Herren glad.
21 Och ni föräldrar ska inte hela tiden kritisera era barn, så att de blir arga och ledsna och ger upp.
22 Ni som är slavar ska alltid lyda era jordiska herrar. Se till att ni alltid gör det ni ska, även när de inte ser er. Var ärliga och lyd dem villigt, på grund av den djupa respekt ni har för Herren Jesus.
23 Arbeta hårt och med ett glatt humör vad ni än håller på med, som om ni gjorde det för Herren och inte för människor.
24 Kom ihåg att det är Herren själv som en dag ska belöna er och låta er få ärva allt det goda som finns hos Gud. Det är Kristus som är er verkliga Herre, och honom som ni arbetar för.
25 Men den som gör det som är ont ska straffas för sina handlingar på domens dag, för Gud gör ingen skillnad på människor.
1 3:1 Den som sitter på Guds högra sida delar hans makt och regerar tillsammans med honom. Jämför Psaltaren 110:1.
2 3:4 Eller: ert.
3 3:11 På grekiska: är barbar eller skyt. Dessa folkslag tillhörde inte den grekisk‑romerska kulturen, och skyterna ansågs som de mest ociviliserade av alla.
4 3:16 I de första församlingarna sjöng man både psalmer ur Psaltaren och andra nykomponerade sånger. Lovsången till Jesus i 1:15‑20 är antagligen en sådan ny sång.
© 2018 ERF Medien