Hjälp

Nya Levande Bibeln

1 Jag vill att ni ska veta hur mycket jag kämpar för er och för församlingen i Laodikeia1, och för alla andra som jag inte har träffat personligen.
2 Mitt mål är att ni ska bli modiga, att ni ska bindas samman genom er kärlek till varandra, och att ni ska få kunskap om Guds hemliga2 plan, som är Kristus själv, så att ni blir fullständigt trygga.
3 Kristus är ju den som avslöjar Guds vishet och kunskap3, en skatt som tidigare varit gömd.
4 Detta säger jag för att ingen ska kunna lura er med lockande argument.
5 Ja, även om jag är långt borta från er, så är mitt hjärta hos er. Och jag gläder mig över att ni, likt goda soldater, står fasta och disciplinerade i er tro på Kristus.

Nytt liv i gemenskapen med Kristus

6 Ni har tagit emot Jesus Kristus som Herre i era liv. Lev då i gemenskap med honom.
7 Låt Kristus ge er kraft och näring, så att den tro ni har fått undervisning om kan bli allt starkare. Och tacka honom ständigt för allt han har gjort.
8 Låt ingen bedra er och förstöra er tro med sina tomma vishetsläror4, som bygger på mänskliga traditioner och inte kommer från Kristus utan från den här världens onda makter.
9 Den gudomliga fullheten5, Guds alla egenskaper och hela hans kraft, bor nämligen i Kristus och fanns hos honom när han levde på jorden som människa.
10 Kristus är Herre över alla universums härskare och makter,6 och när ni lever i gemenskap med honom saknar ni ingenting.
11 Genom gemenskapen med Kristus har ni också blivit omskurna7. Men Kristus omskär inte så som människor gör. De skär bort förhuden på pojkarna, men han har skurit bort ert gamla jag, som styrdes av synden.
12 När ni döptes in i gemenskapen med Kristus begravdes ju ert gamla jag tillsammans med honom. Och genom dopet har ni också fått nytt liv tillsammans med honom, eftersom ni trodde på att Gud genom sin kraft uppväckte Kristus från de döda.
13 Ni var andligt döda8 på grund av era synder och därför att ert gamla jag inte hade skurits bort än. Men Gud lät er bli levande tillsammans med Kristus. Han förlät oss alla våra synder
14 och drog ett streck över allt som anklagade oss. Listan över den skuld, som vi själva borde ha fått betala tillbaka, spikades fast tillsammans med Kristus på korset.
15 Och genom det som Kristus gjorde för oss, vred Gud vapnen ur händerna på den onda världens härskare och makter. Han skämde ut dem inför hela världen, då han segrade över dem på korset.
16 Låt därför ingen döma er för vad ni äter eller dricker. Låt ingen tvinga er att fira olika högtider och nymånadsdagar eller att respektera en speciell vilodag9.
17 Alla dessa regler gav oss bara en föraning om det som skulle komma, om Kristus, han som verkligen existerar.10
18 Låt ingen ta ifrån er den seger Kristus har vunnit åt er! Strunta i dessa människor som ägnar sig åt falsk ödmjukhet och tillber änglar och aldrig slutar att analysera sina syner. De tänker på ett mänskligt sätt, och det gör dem högfärdiga, men de har inget att vara stolta över.
19 De har tappat kontakten med Kristus, med honom som är ledare och huvud för sin kropp, det vill säga församlingen. Men det är genom den kontakten som kroppen får kraft, för Kristus håller kroppen samman med leder och senor, så att den växer så som Gud vill.
20 Ni dog alltså tillsammans med Kristus när ni började tro på honom, och ni är befriade från den här världens onda makter. Varför beter ni er då som om ni fortfarande hörde till den här världen? Varför lyder ni människor som säger:
21 ”Ha inte med det där att göra! Smaka inte på det där! Rör inte det där!”
22 Nej, alla sådana regler och läror är bara mänskliga påhitt om saker som är till för att förbrukas och sedan försvinna.
23 Det kanske ser ut som vishet, eftersom reglerna handlar om stränga religiösa övningar, om falsk ödmjukhet och om att strunta i kroppens behov. Men dessa övningar kan aldrig hindra en människa från att styras av sina onda tankar och begär.
1 2:1 Laodikeia (nuvarande Pamukkale i Turkiet) låg knappt 2 mil från Kolossai. Brevet skulle läsas även i den församlingen.
2 2:2 Paulus använde ordet ”hemlig” för att gå emot den religionsblandning som förekom i området, och för vilken detta var en viktig term.
3 2:2-3 Paulus använde ordet ”kunskap” för att gå emot gnosticismen, en falsk lära som sa att ”den hemliga kunskapen”, skulle rädda människor.
4 2:8 Paulus varnade för den religionsblandning av judendom och avgudadyrkan som fanns i området.
5 2:9 Paulus använde ordet ”fullhet” för att gå emot gnosticismen, en falsk lära som sa att ”den gudomliga fullheten” styr människors öde. Enligt gnosticismen var ”fullheten” summan av många mindre andemakter.
6 2:10 Området där Kolossai låg var känt för sin ängladyrkan, och Paulus ville visa att änglarna står under Jesus.
7 2:11 Paulus gick emot dem som krävde att icke‑judiska män måste omskäras när de började tro på Kristus.
8 2:13 Andligt död är att vara skild från Gud.
9 2:16 I grundtexten: sabbat.
10 2:17 För Paulus var både judiska och icke‑judiska religiösa seder ett slaveri under regler som inte kunde rädda någon.
© 2018 ERF Medien