Hjälp

Nya Levande Bibeln

Hälsning

1 Från Judas, tjänare till Jesus Kristus1 och bror till Jakob. Till alla er som har tackat ja till Gud Faderns inbjudan att få tillhöra honom. Han älskar er och ska bevara er till den dag Jesus Kristus kommer tillbaka.
2 Jag ber att Gud ska visa er omsorg, och att ni för varje dag ska fyllas med mer av hans frid och kärlek.

Gud ska straffa dem som sprider falska läror

3-4 Kära vänner, jag har länge tänkt skriva till er om hur Gud räddade oss alla, men nu känner jag att mitt brev istället måste handla om något annat. Jag har nämligen hört att några onda människor har trängt sig in bland er för att sprida falska läror. Därför måste jag nu uppmana er att stå emot dessa falska läror och hålla fast vid den tro på Jesus som Gud en gång för alla har gett till oss som tillhör honom. De här människorna påstår att eftersom Gud i sin godhet har förlåtit oss, kan vi leva ett vilt och omoraliskt liv, och de förnekar vår enda härskare och Herre, Jesus Kristus.2 Men Gud har för länge sedan bestämt att människor som de ska drabbas av hans dom.
5 Och att Herren Gud straffar den som är ond, det känner ni redan till. Men jag vill ändå påminna er om några exempel: Trots att Herren3 hade räddat Israels folk ur Egyptens land, dödade han sedan dem som gjorde uppror mot honom.
6 Och de änglar som gjorde uppror mot Gud och övergav sitt rätta hem, de sitter för evigt fängslade i mörker i väntan på att Gud ska straffa dem på domens dag.4
7 Tänk också på invånarna i Sodom och Gomorra och städerna däromkring. De bröt mot Guds ordning på samma sätt och levde i sexuell lössläppthet och ägnade sig åt homosexualitet. Därför blev deras städer förstörda av eld, och detta är en ständig påminnelse om den eviga eld som blir straffet för de onda.5
8 Men trots Guds varningar håller dessa drömmare fast vid sina falska läror och beter sig som invånarna i Sodom och Gomorra. De förnedrar sina egna kroppar och vägrar att låta Gud styra deras liv. De hånar också andevärldens makter,
9 trots att inte ens Mikael, en av Guds mäktigaste änglar, vågade anklaga djävulen eller håna honom när han kämpade med honom om Moses kropp. Han sa bara: ”Herren ska straffa dig.”6
10 Ja, dessa falska lärare hånar sådant som de inte känner till. Men vissa saker känner de mycket väl till, och dessa saker använder de till att förstöra sig själva, för de är som oförståndiga djur, som bara följer sina instinkter.
11 Ja, olycka ska drabba dessa falska lärare! De följer Kains exempel, han som mördade sin bror.7 Och liksom Bileam tjänar de pengar på att sprida ett falskt budskap. Men de ska gå under precis som Korach, eftersom de gör uppror mot Gud.
12 Dessa falska lärare är en skam, där de sitter med och äter vid era samlingar. Det enda de tänker på är att tillfredsställa sig själva. De är som moln som drivs undan av vinden. De lovar den törstige vatten, men de har inget att ge.8 De är som döda träd som inte bär frukt när hösten kommer. Ja, de är dubbelt döda, eftersom de har övergett det sanna budskapet och är uppryckta med rötterna.
13 De är som havets vilda vågor som kastar upp smuts på stränderna. Allt de lämnar efter sig är skamligheter.9 De är som stjärnor som har kommit ur sin bana och är på väg ut i ett evigt och kompakt mörker.
14 Henok, som levde i den sjunde generationen efter Adam, framförde Guds budskap om vad som ska hända den här sortens människor. Han sa: ”Se, Herren kommer tillsammans med tiotusentals av dem som tillhör honom.
15 Han kommer för att döma jordens alla människor. Han ska avslöja varje ond handling och varje ont ord som människor har talat mot honom, Ja, alla som har syndat mot honom ska få sitt straff.”10
16 Dessa falska lärare går ständigt omkring och klagar. De är aldrig nöjda, trots att de tillfredsställer varje begär. De skryter vitt och brett om sig själva, samtidigt som de smickrar de människor de själva kan ha nytta av.

Håll fast vid er tro på Jesus

17 Men ni, kära vänner, måste komma ihåg vad vår Herre Jesus Kristus egna sändebud sa om framtiden.
18 De varnade er och sa: ”Vid tidens slut ska människor häda Gud och drivas av sina onda begär.”
19 Och de människor de syftade på, var just dessa falska lärare som orsakar splittring i församlingen. De drivs av sina naturliga instinkter, eftersom de inte har Guds Ande.
20 Men ni, kära vänner, ska uppmuntra och styrka varandra, så att ni kan hålla fast vid er tro på Gud. Be till honom, och låt hans Ande leda er.
21 Håll fast vid Gud, så ska han fortsätta att visa er kärlek. Då kan ni också med glädje se fram emot den dag då Jesus i sin godhet ska rädda er för evigt.
22 Vissa av de troende har ärliga tvivel. Dem ska ni visa medlidande och försöka hjälpa.
23 Andra håller på att tappa tron helt. Dem måste ni rädda, så att de inte går under för evigt. Men vissa lever helt öppet i synd och omoral. Även dem ska ni försöka rädda, men akta er noga så att ni inte själva dras med i deras synd. Ta avstånd från allt de gör!

Avslutande hyllning till Gud

24 Hylla Gud, för han är den som kan bevara er så att ni håller fast vid er tro. Han kan hjälpa er så att ni en dag kan stå jublande och utan skuld inför honom i hans härlighet. Han, som ensam är Gud, räddade oss genom det som vår Herre Jesus Kristus gjorde. Ja, hylla Gud, för han är mäktig och stark och regerar överallt, från tidernas början, nu och i all evighet. Ja, det är sant!11
1 v.1 ”Kristus” betyder ”den smorde” på grekiska. Bland Israels folk smordes kungar, präster och profeter med olja innan de började sin uppgift. Gud hade genom profeterna lovat att sända en smord kung som skulle härska över alla folk. Det hebreiska ordet ”Messias” betyder också ”den smorde”.
2 v.3-4 Judas gick emot den gnostiska läran, som påstod att den andliga och den materiella verkligheten var skilda åt, och att man därför kunde leva omoraliskt utan att det påverkade det andliga livet.
3 v.5 Jämför Fjärde Moseboken 14:27‑29.
4 v.6 Jämför Jesaja 24:21‑22.
5 v.7 Jämför Första Moseboken 19:1‑25.
6 v.9 Jämför Femte Moseboken 34:5‑6, som handlar om Moses död. Men händelsen med ängeln Mikael är inte omtalad i Bibeln.
7 v.11 Jämför Fjärde Moseboken 16:1‑35.
8 v.12 Jämför Ordspråksboken 25:14.
9 v.13 Jämför Jesaja 57:20.
10 v.14-15 Citatet är taget från en icke‑biblisk skrift som heter ”Henoks bok”. Henok är omtalad i Första Moseboken 5:21‑24.
11 v.24-25 På grekiska: Amen!
© 2019 ERF Medien