Hjälp

Nya Levande Bibeln

Jesus botar en man som föddes blind

1 När Jesus vandrade längs vägen fick han se en man som varit blind sedan födseln.
2 Då frågade hans efterföljare: ”Mästare, varför föddes den här mannen blind? Beror det på att han själv har syndat, eller på att hans föräldrar har syndat?”
3 Jesus svarade dem: ”Han är inte alls straffad på grund av någons synd. Men eftersom han är född blind, kan Gud bota honom och visa sin kraft,
4 och därför måste vi skynda oss att göra det uppdrag vi har fått från honom som har sänt mig. Snart blir det natt, och då kan ingen arbeta.
5 Men så länge jag är hos människorna, är jag deras ljus.”
6 Sedan spottade han på marken och gjorde en deg av lera som han strök på den blinda mannens ögon,
7 och han sa till honom: ”Gå och tvätta dig i Siloadammen” (Siloa betyder utsänd). Mannen gick då iväg till dammen och tvättade sig, och när han kom tillbaka kunde han se.
8 Hans grannar och andra som hade sett honom bara som tiggare, frågade varandra: ”Var det inte han som satt och tiggde förut?”
9 ”Jo, det är det”, sa en del, medan andra sa: ”Nej, det är inte han. Han är bara lik honom.”Men tiggaren sa: ”Visst är det jag.”
10 Då frågade de honom: ”Vad har hänt? Hur kan det komma sig att du ser?”
11 Mannen svarade: ”Han som heter Jesus gjorde en deg av lera och strök den på mina ögon, och sedan sa han åt mig att gå till Siloadammen och tvätta mig. Och när jag hade gjort det så kunde jag se!”
12 De frågade honom: ”Var finns han nu?”Men mannen svarade: ”Det vet jag inte.”

Fariseerna förhör mannen som föddes blind

13 Då tog folket med sig mannen som hade varit blind till fariseerna1,
14 eftersom det var på en vilodag2 som Jesus hade gjort degen och gett mannen hans syn. Och när fariseerna frågade hur det kom sig att han kunde se,
15 berättade han än en gång: ”Han strök en deg av lera på mina ögon, och när jag hade tvättat mig kunde jag se.”
16 En del av fariseerna sa då: ”Den mannen kan inte vara sänd av Gud eftersom han arbetar på vilodagen.” Men andra sa: ”En syndare kan väl inte göra sådana under?” Och så började de diskutera med varandra.
17 Efter ett tag vände sig fariseerna till mannen som hade varit blind och frågade: ”Vad säger du själv om honom? Det var ju du som fick din syn.” Mannen svarade då: ”Han måste vara en profet3.”
18 Men de judiska ledarna tvivlade på att den botade mannen överhuvudtaget hade varit blind, så de kallade på hans föräldrar
19 och frågade dem: ”Är det här er son? Föddes han blind? Och om han gjorde det, hur kan det då komma sig att han ser nu?”
20 Föräldrarna svarade: ”Det är vår son, och vi vet att han föddes blind.
21 Men varför han kan se nu det vet vi inte, och inte heller vem som har botat honom. Fråga honom själv. Han är gammal nog att svara på era frågor.”
22-23 Detta sa de för att de var rädda för de judiska ledarna, som redan då hade bestämt att den som erkände Jesus som Messias, den utlovade kungen, skulle uteslutas ur den judiska församlingen.
24 För andra gången kallade därför fariseerna till sig mannen som hade varit blind och sa till honom: ”Lova inför Gud att säga oss sanningen.4 Vi vet att den där Jesus är en syndare.”
25 Men mannen svarade: ”Om han är en syndare eller ej, det vet jag inte. Det enda jag vet är att förut var jag blind, men nu kan jag se.”
26 Då frågade de honom än en gång: ”Vad gjorde han med dig? Hur gjorde han när du fick din syn?”
27 Mannen svarade: ”Det har jag ju redan berättat. Varför lyssnar ni inte? Vill ni också bli hans efterföljare, eftersom ni vill höra det en gång till?”
28 Då förbannade de honom och sa: ”Det är du som är hans efterföljare. Vi är efterföljare till Mose.
29 Vi vet att Gud har talat till Mose, men varifrån den här mannen kommer, det vet vi inte.”
30 ”Det var underligt”, svarade mannen. ”Han gav mig min syn, och ändå vet ni inte varifrån han kommer.
31 Men att Gud inte lyssnar till syndare, det vet vi. Han lyssnar till dem som tillber honom och gör hans vilja.
32 Aldrig tidigare har man hört talas om någon som har botat en som föddes blind.
33 Om den här mannen inte var sänd av Gud, så skulle han inte kunna göra något sådant.”
34 ”Du är helt och hållet född i synd!”, ropade de. ”Försöker du undervisa oss?” Och så uteslöt de honom ur den judiska församlingen.

Jesus talar om andlig blindhet

35 Jesus fick snart höra att de hade uteslutit mannen ur den judiska församlingen, och när han träffade honom igen frågade han: ”Tror du på Människosonen5 som Gud skulle sända?”
36 Mannen svarade: ”Herre, säg mig vem han är, så att jag kan tro på honom.”
37 Jesus sa: ”Du har sett honom. Det är han som talar med dig.”
38 Då föll mannen ner framför Jesus och sa: ”Jag tror, Herre.”
39 Sedan sa Jesus: ”Jag har kommit hit till världen för att avslöja människornas synder. De som inser att de är blinda ska börja se, men de som tror att de kan se ska avslöjas som blinda.”
40 Några fariseer6 som stod där frågade då: ”Menar du att vi skulle vara blinda?”
41 Då svarade Jesus: ”Om ni var blinda skulle ni vara utan synd. Men nu påstår ni att ni kan se, och därför finns er synd kvar.”
1 9:13 Fariseerna var ett religiöst parti bland judarna. De var mycket noga med att följa hela Moses lag och hade dessutom lagt till egna regler och föreskrifter.
2 9:14 I grundtexten: sabbat. Judarnas vilodag är den sjunde dagen i deras vecka, alltså lördagen. Den dagen utför judarna inget onödigt arbete. Vilodagen instiftades av Gud redan i Första Moseboken 2:3.
3 9:17 En profet framför Guds budskap.
4 9:24 På grekiska: Ge Gud äran. Detta var en ed man svor inför domstolen.
5 9:35 ”Människoson” är ett hebreiskt sätt att säga ”av människa”. Det var en titel på Messias, den utlovade kungen, hämtad från Daniel 7:13-14.
6 9:40 Fariseerna var ett religiöst parti bland judarna.
© 2017 ERF Medien