Hjälp

Nya Levande Bibeln

Kvinnan som varit otrogen

1 men Jesus gick ut till Olivberget.
2 Tidigt nästa morgon var han tillbaka i templet, och snart samlades mycket folk omkring honom. Han satte sig då ner för att undervisa dem.
3 Men under tiden han talade kom laglärarna1 och fariseerna släpande på en kvinna som hade tagits på bar gärning när hon var otrogen mot sin man. De ställde henne framför honom,
4 och sa: ”Mästare, den här kvinnan blev upptäckt när hon var otrogen mot sin man.
5 Moses lag2 säger att hon ska stenas. Vad anser du?”
6 Det de egentligen var ute efter var att få honom att säga något som de kunde anklaga honom för, men Jesus böjde sig bara ner och skrev i sanden med fingret.
7 När de fortsatte att kräva ett svar, tittade han till slut upp och sa: ”Om ni tänker stena henne, så vill jag att den av er som aldrig har syndat ska kasta den första stenen.”
8 Sedan böjde han sig ner igen och fortsatte att skriva i sanden.
9 Då smög sig de judiska ledarna bort en efter en, och de äldsta gick först. När det hade gått en stund var det bara kvinnan som stod kvar framför Jesus.
10 Då tittade Jesus upp och sa till henne: ”Vart tog dina anklagare vägen? Var det ingen som dömde dig?”
11 ”Nej, Herre”, svarade hon. Då sa Jesus: ”Jag tänker inte heller döma dig. Gå nu, men synda inte mer.”]3

Jesus är människornas ljus

12 Sedan talade Jesus till folket och sa: ”Jag är människornas ljus. Den som blir min efterföljare behöver inte leva i andligt mörker, för han har det ljus som leder till evigt liv.”
13 Fariseerna4 sa då: ”Nu talar du om dig själv igen utan att någon bekräftar vad du säger. Det bevisar ingenting!”
14 Men Jesus svarade dem: ”Även om ingen bekräftar det jag säger om mig själv, så talar jag sanning, för jag vet varifrån jag kommer och vart jag är på väg. Men ni vet inte varifrån jag kommer och vart jag är på väg.
15 Ni dömer på människors vis, men jag dömer ingen.
16 Men om jag dömer, så är min dom absolut rättvis, eftersom jag inte är ensam. Han som har sänt mig är med mig.
17 I er egen lag5 står det ju att om två vittnen intygar samma sak, så räcker det som bevis.
18 Jag är det ena vittnet, och min Far som har sänt mig är det andra.”
19 ”Var är din Far?” frågade de då. Jesus svarade: ”Ni vet inte vem jag är, och därför vet ni inte vem min Far är. Om ni kände mig skulle ni känna honom också.”
20 Detta sa Jesus när han undervisade i templet, och han befann sig då vid det som kallades skattkammaren. Men ingen grep honom, eftersom den tidpunkt inte kommit än då Gud bestämt att han skulle gripas.

Jesus varnar de judiska ledarna

21 Sedan sa Jesus till de judiska ledarna: ”Jag går bort, och ni kommer att söka efter mig, men ni ska dö utan att få förlåtelse för era synder. Dit jag går, kan ni inte komma.”
22 De judiska ledarna sa då: ”Tänker han begå självmord, eftersom han säger: ’Dit jag går, kan ni inte komma’?”
23 Men Jesus sa till dem: ”Ni kommer nerifrån, och jag kommer uppifrån. Ni tillhör den här världen, men jag tillhör den inte.
24 Det var därför jag sa att ni ska dö utan att få förlåtelse för era synder, för om ni inte tror att jag är den jag är,6 då får ni inte förlåtelse för era synder.”
25 ”Vem är du då”, frågade de. Han svarade: ”Jag är den som jag alltid har påstått mig vara.
26 Jag har mycket att säga om er och mycket att döma er för, men jag gör det inte. Mitt uppdrag är att tala om för människorna det jag har hört av honom som har sänt mig, och han talar sanning.”
27 Men de förstod fortfarande inte att han talade med dem om sin Far i himlen.
28 Då sa Jesus: ”När ni har lyft upp7 mig, Människosonen, kommer ni att förstå att jag är den jag är och att jag aldrig gör något av mig själv utan bara talar det som min Far i himlen har lärt mig.
29 Och han som har sänt mig är med mig. Han lämnar mig inte ensam, för jag gör alltid det som han vill.”
30 Och när Jesus sa detta, var det många som började tro att han var sänd av Gud.

Abrahams barn eller djävulens?

31 Jesus sa då till dem bland folket som nu började tro att han kom från Gud: ”Om ni verkligen vill bli mina efterföljare, så måste ni leva efter det som jag har lärt er.
32 Gör ni det kommer ni att lära känna Gud, och han ska befria er.”
33 Men de sa: ”Vi härstammar från Abraham och har aldrig varit slavar under någon. Varför säger du då att Gud ska befria oss?”
34 Jesus svarade: ”Jag försäkrar er, att ni är slavar under synden varenda en.
35 En slav får inte stanna i familjen för alltid, men en son hör alltid till familjen.
36 Så om jag, Sonen, befriar er från ert slaveri, då blir ni verkligen fria.
37 Jag vet att ni härstammar från Abraham. Men ändå försöker några av er att döda mig, eftersom mitt budskap inte har nått in i era hjärtan.
38 Jag berättar för er vad jag har sett hos min Far i himlen, och ni följer de råd ni får från er far.”
39 ”Vi har Abraham till far”, förklarade de då.”Nej”, sa Jesus, ”för om ni var Abrahams barn skulle ni handla på samma sätt som Abraham.8
40 Men nu försöker ni istället döda mig, eftersom jag har berättat det sanna budskap jag har hört från Gud. Så skulle Abraham inte ha gjort.
41 Nej, ni handlar på samma sätt som er verkliga far.”De svarade: ”Vi är inte födda utom äktenskapet. Vår verkliga far är Gud själv.”
42 Men Jesus sa till dem: ”Om Gud var er far, skulle ni älska mig, för jag har kommit till er från Gud. Det var inte min egen idé att komma, utan Gud har gett mig mitt uppdrag och har sänt mig hit.
43 Varför förstår ni inte vad jag säger? Jo, därför att ni vägrar att lyssna till mitt budskap.
44 Ni är barn till djävulen, och ni älskar att göra det som han vill. Han var en mördare från början och har aldrig sagt något som är sant. Nej, han är alltigenom falsk. När han ljuger avslöjar han det som finns inom honom, för han har alltid ljugit och han är den som är far till alla lögner.
45 Men jag talar sanning, och därför vägrar ni att tro på mig.
46 Finns det någon av er som kan bevisa att jag har syndat? Varför tror ni inte på mig, trots att jag talar sanning?
47 Men den som har Gud till far tar emot Guds budskap. Så när ni vägrar att ta emot mitt budskap, bevisar det att ni inte har Gud till far.”

Jesus och Abraham

48 Folket som hörde detta, ropade då argt till Jesus: ”Du är inget annat än en samarier9 som är besatt av en ond ande!”
49 Men Jesus svarade: ”Nej, jag är inte besatt. Jag ärar min Far i himlen, men ni hånar mig.
50 Jag är inte ute efter att bli ärad, men det finns en som vill ära mig, och det är han som avgör om jag har rätt eller inte.
51 Jag försäkrar er, att den som lever enligt min undervisning ska aldrig dö!”
52 Då sa folket: ”Nu vet vi att du är besatt av en ond ande. Till och med Abraham dog, och även profeterna som framförde Guds budskap10. Och ändå säger du att om man lever enligt din undervisning ska man inte dö.
53 Du menar alltså att du är större än vår förfader Abraham? Och större än profeterna, som också dog? Vem tror du att du är egentligen?”
54 Då svarade Jesus: ”Om jag upphöjer och ärar mig själv, så betyder det ingenting. Men det är min Far i himlen som upphöjer och ärar mig, han som ni påstår är er Gud.
55 Ändå känner ni honom inte, men jag känner honom. Om jag sa något annat skulle jag vara en lika stor lögnare som ni. Men det är sant att jag känner honom och alltid lyder honom.
56 Er förfader Abraham gladde sig åt att få se mig komma. Och han fick se mig och blev glad.”
57 Folket sa: ”Du är inte ens 50 år, hur skulle du ha kunnat se Abraham?”
58 Jesus svarade: ”Jag försäkrar er, att jag är11 och fanns till innan Abraham ens var född!”
59 Då tog de upp stenar för att kasta på honom, men Jesus försvann därifrån och lämnade templet.
1 8:3 Fariseerna var ett religiöst parti bland judarna. De var mycket noga med att följa hela Moses lag och hade dessutom lagt till egna regler och föreskrifter.
2 8:5 Moses lag, eller den judiska lagen, finns nedtecknad i Första till Femte Moseboken.
3 7:53-8:11 Detta avsnitt saknas i de äldsta handskrifterna.
4 8:13 Fariseerna var ett religiöst parti bland judarna.
5 8:17 Jesus syftade på Moses lag, eller den judiska lagen, som finns nedtecknad i Första till Femte Moseboken.
6 8:24 Jesus använde samma ord om sig själv som Gud gjorde i Andra Moseboken 3:14. Han är den evige ”Jag är”.
7 8:28 Jesus använde samma ord om sig själv som Gud gjorde i Andra Moseboken 3:14. Han är den evige ”Jag är”.
8 8:39 Andra handskrifter har: Om ni är Abrahams barn, handla då på samma sätt som Abraham.
9 8:48 Samarierna var judar som uppblandats med andra folk. Det rådde fiendskap mellan dem och judarna.
10 8:52 Profeternas budskap finns nedskrivna i Bibelns första del, den som kallas Gamla testamentet.
11 8:58 Jesus använde samma ord om sig själv som Gud gjorde i Andra Moseboken 3:14. Han är den evige ”Jag är”.
© 2018 ERF Medien