Hjälp

Nya Levande Bibeln

Nikodemos besöker Jesus om natten

1-2 En kväll efter mörkrets inbrott kom en man som hette Nikodemos för att prata med Jesus. Han var farisé1 och medlem i det judiska rådet. ”Mästare”, sa han, ”vi vet att Gud har sänt dig för att undervisa oss. Ingen kan göra sådana under som du gör om inte Gud är med honom.”
3 Men Jesus svarade: ”Jag försäkrar dig, att den som inte föds en gång till får aldrig uppleva vad det innebär att tillhöra Guds eget folk.”
4 ”Födas en gång till!” utropade Nikodemos. ”Vad menar du? En vuxen människa kan väl inte komma in i sin mamma och födas igen?”
5 Jesus svarade: ”Jag försäkrar dig, att den som inte blir född av vatten och av Guds Ande får överhuvudtaget inte tillhöra Guds eget folk.
6 Människor kan föda fram mänskligt liv, men Guds Ande föder fram andligt liv2.
7 Förvåna dig därför inte över att jag säger att människor måste födas en gång till.
8 Guds Ande är som vinden3. Man kan inte säga varifrån den kommer eller vart den tar vägen, men man kan höra den och se dess verkningar. Så går det också till när en människa föds av Guds Ande.”
9 ”Men hur är detta möjligt?” frågade Nikodemos.
10 Jesus svarade: ”Du är en berömd judisk lärare, och ändå förstår du inte det här.
11 Jag försäkrar dig, att det vi talar om är sådant vi vet och har sett, och ändå tror ni oss inte.
12 Men om ni inte tror när jag berättar om sådant som händer på jorden, hur ska ni då kunna tro när jag talar om det som händer i himlen?
13 Ingen människa har ju varit i himlen, utom jag, Människosonen4, som har kommit ner därifrån.
14 På samma sätt som Mose hängde upp kopparormen i öknen, så måste jag, Människosonen, lyftas upp5,
15 för att alla som tror på mig ska få evigt liv.
16 Gud älskade ju människorna så mycket att han gav dem sin enda Son, för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv.
17 Det var inte för att döma människorna som Gud sände sin Son till världen, utan Sonen kom för att rädda dem.
18 De människor som tror på Sonen blir inte dömda. Men de som inte tror på honom är redan dömda, eftersom de inte tror på Guds enda Son.
19 Och skälet till att de blir dömda är att när ljuset från himlen kom ner till jorden, så älskade människorna mörkret mer än ljuset, eftersom deras handlingar var onda.
20 Den som gör det som är ont, hatar ljuset. Han håller sig borta från ljuset, så att hans synder inte ska avslöjas.
21 Men den som gör det som är rätt, dras till ljuset för att alla ska se att han gör det som Gud vill.”

Johannes döparen berättar vem Jesus är

22 Sedan lämnade Jesus Jerusalem tillsammans med sina efterföljare, men de stannade i Judeen en tid och döpte människor.
23 Samtidigt höll Johannes på att döpa. Han höll till vid Ainon, nära Salim, där det fanns gott om vatten, och många människor kom till honom för att döpas.
24 Det var innan Johannes hade satts i fängelse.
25 En dag kom en judisk man till Johannes efterföljare och började bråka med dem om olika reningsceremonier6.
26 Johannes efterföljare gick då till Johannes och sa: ”Mästare, mannen som var tillsammans med dig på andra sidan Jordanfloden, han som du talade om till folket, han döper också. Och nu går alla till honom istället för att komma till oss.”
27 Men Johannes svarade: ”Om alla går till honom, så är det för att Gud låter det ske.”
28 Ni vet själva att jag klart och tydligt har sagt till er att jag inte är Messias, den utlovade kungen. Jag är utsänd för att bereda vägen för honom, det är allt.
29 Människorna dras till honom, såsom bruden dras till sin brudgum. Och brudgummens vän blir glad av att få stå och lyssna till brudgummen. Jag är brudgummens vän och nu är min glädje fullständig.
30 Det är som det ska att människorna lyssnar mer och mer till honom och allt mindre till mig.
31 Han har kommit från himlen och är därför större än alla andra. Jag kommer från jorden, och mitt förstånd är begränsat till det jordiska.
32 Han har kommit från himlen och berättar om det han har sett och hört, och ändå tror ingen på det han säger.
33 Men den som tror på det han säger, erkänner att Gud talar sanning,
34 för denna man, som är sänd av Gud, framför Guds budskap. Gud har fyllt honom helt med sin Ande.
35 Fadern älskar Sonen och har gett honom makt över allting.
36 Den som tror på Guds Son har evigt liv. Men den som vägrar att lyda Sonen går miste om det eviga livet, och blir kvar under Guds dom.”
1 3:1-2 Det judiska rådet hade cirka 70 medlemmar, och bestod av alla de religiösa och politiska ledarna i Israel. Rådet fungerade under den romerska ockupationen som domstol, men hade också rätt att besluta i vissa politiska frågor.
2 3:6 Andligt liv är att ha gemenskap med Gud.
3 3:8 Jesus lekte med det grekiska ordet för ”ande”, som också kan översättas med ”vind”.
4 3:13 ”Människoson” är ett hebreiskt sätt att säga ”av människa”. Det var en titel på Messias, den utlovade kungen, hämtad från Daniel 7:13-14.
5 3:14 Eller: hängas upp. Uttrycket syftar både på att Jesus skulle hängas upp på ett kors och på att han skulle lyftas upp till himlen.
6 3:25 Genom en reningsceremoni blev man enligt judarna värdig att komma inför Gud. Dopet var en sådan ceremoni.
© 2018 ERF Medien