Hjälp

Nya Levande Bibeln

Jesus visar sig för sina efterföljare när de fiskar

1 Senare visade sig Jesus för sina efterföljare igen vid Galileiska sjön1, och så här gick det till:
2 En grupp bestående av Simon Petrus, Tomas, som kallades Tvillingen, Natanael från Kana i Galileen, Sebedaios söner Jakob och Johannes, och två andra efterföljare var där tillsammans.
3 Då sa Simon Petrus till de andra: ”Jag ger mig ut och fiskar”, och de andra svarade: ”Vi följer också med.” Så steg de i båten och for ut på sjön, men de fick inte en enda fisk på hela natten.
4 När det sedan blev morgon stod Jesus på stranden, men de förstod inte att det var han.
5 Jesus ropade till dem: ”Hur har det gått för er, mina vänner? Har ni fått någon fisk?””Nej”, svarade de.
6 Då sa han: ”Kasta ut nätet på höger sida om båten, så får ni fisk.” De följde hans råd, och nu fick de så mycket fisk att de inte orkade dra in nätet!
7 Den efterföljare som Jesus älskade2 sa då till Petrus: ”Det är Herren Jesus.” Och när Simon Petrus hörde att det var Herren, knöt han om sig sitt ytterplagg, för han hade nästan inget på sig, och han hoppade i vattnet och simmade i land.
8 De andra efterföljarna kom efter med båten och släpade nätet med fiskarna. De var ungefär 100 meter kvar till stranden.
9 När de kom i land såg de att Jesus hade gjort upp en eld och höll på att grilla fisk och baka bröd över glöden.
10 Jesus sa nu till dem: ”Hämta några av fiskarna som ni just fick.”
11 Då steg Simon Petrus upp i båten och hjälpte de andra att dra nätet iland. Det fanns 153 stora fiskar i nätet, men trots att det var så fullt hade det inte gått sönder.
12 Jesus sa sedan till sina efterföljare: ”Kom hit och ät.” Ingen av dem vågade fråga vem han var, men alla förstod att det var Herren.
13 Och Jesus gick fram till dem och gav dem av brödet och fisken.
14 Detta var tredje gången som Jesus visade sig för sina efterföljare sedan han uppstått från de döda.

Jesus och Petrus

15 När de hade ätit, sa Jesus till Simon Petrus: ”Simon, Johannes son, älskar du mig mer än de andra gör?””Ja, Herre”, svarade Petrus, ”du vet att jag älskar dig.””Ge då mat till mina lamm”, sa Jesus till honom.
16 Jesus frågade sedan en andra gång: ”Simon, Johannes son, älskar du mig?””Ja, Herre”, sa Petrus, ”du vet att jag älskar dig.””Var då en herde för mina får”, sa Jesus.
17 För tredje gången frågade nu Jesus honom: ”Simon, Johannes son, älskar du mig?”Petrus blev mycket ledsen över att Jesus än en gång frågade om att han älskade honom, men han svarade: ”Herre, du vet allt. Du vet att jag älskar dig.”Då sa Jesus till honom: ”Ge då mat till mina får.
18 Jag ska säga dig som det är: När du var ung kunde du göra dig i ordning och gå vart du ville. Men när du blir gammal, ska du sträcka ut händerna, och andra ska göra dig i ordning och föra dig dit du inte vill.3
19 Detta sa Jesus för att visa med vilket slags död Petrus skulle upphöja och ära Gud. Sedan sa Jesus till honom: ”Följ mig.”
20 Petrus vände sig nu om och fick se att den efterföljare som Jesus älskade4 kom efter honom, han som under deras sista måltid med Jesus hade lutat sig mot Jesus och frågat vem som skulle förråda honom.
21 Och när Petrus fick se honom frågade han Jesus: ”Vad kommer att hända med honom?”
22 Men Jesus svarade: ”Om jag vill att han ska leva tills jag kommer, så påverkar det inte dig. Se bara till att du följer mig.”
23 På grund av detta spreds ryktet bland de troende att just den efterföljaren inte skulle dö. Men Jesus sa aldrig till Petrus att den efterföljaren inte skulle dö. Han sa bara: ”Om jag vill att han ska leva tills jag kommer, så påverkar det inte dig.”

Slutord

24 Det är den efterföljaren som såg alla dessa händelser och har skrivit ner dem. Och vi vet att det han berättar är sant.
25 Jesus gjorde också mycket annat, och om man skulle skriva ner alla dessa händelser, tror jag inte att hela världen skulle rymma alla de böcker man då måste skriva!
1 21:1 Galileiska sjön kallas också Tiberiassjön.
2 21:7 Vilken efterföljare Johannes syftade på avslöjas i v.20-24.
3 21:18 Jesus förutsäger att Petrus skulle avrättas genom att spikas fast på ett kors.
4 21:20 I v.24 avslöjas vem efterföljaren är.
© 2018 ERF Medien