Hjälp

Nya Levande Bibeln

Jesus ber för sina efterföljare

1 När Jesus hade sagt detta, såg han upp mot himlen och sa: ”Far i himlen, den tid har nu kommit som du bestämt. Låt din Son återvända till sin härlighet, så att du blir upphöjd och ärad.
2 Du har ju gett honom makt över alla människor, så att han kan ge evigt liv åt alla dem som du har gett honom.
3 Och evigt liv innebär att lära känna dig, den enda Guden som är verklig, och mig, Jesus Kristus, som du har sänt till jorden.
4 Jag har upphöjt och ärat dig här på jorden genom att slutföra det uppdrag du har gett mig.
5 Låt mig därför, käre Far, bli upphöjd och ärad genom att jag återfår den härlighet jag hade hos dig innan världen skapades.
6 Du har gett mig några efterföljare från den här världen, och jag har visat dem vem du är. De var dina hela tiden, men du gav dem till mig, och de har levt enligt min undervisning.
7 Nu vet de att allt som du har gett till mig är en gåva från dig.
8 Det budskap jag fick från dig har jag fört vidare till dem, och de har tagit emot budskapet och har förstått att jag har kommit ner till jorden från dig. Ja, de är helt övertygade om att du har sänt mig.
9 Jag ber inte för alla världens människor, utan för de människor som du har gett mig, eftersom de tillhör dig.
10 Ja, alla som du har gett mig tillhör också dig, för om de tillhör dig så tillhör de mig. Och genom dem ska min härlighet bli synlig för människorna.
11 Jag lämnar nu världen och kommer till dig, men de blir kvar här i världen. Far i himlen, du som är helig, bevara alla dessa som du har gett mig. Låt dem vara kvar i din gemenskap, så att de kan leva i fullständig enhet, precis som du och jag gör.
12 Medan jag var hos dem, bevarade jag dem i din gemenskap. Jag skyddade dem, så att ingen av dem gick förlorad, utom den som var dömd till att gå evigt förlorad, eftersom det som Gud förutsagt i Skriften1 måste bli verklighet.
13 Nu återvänder jag till dig, men detta säger jag medan jag är kvar i världen, så att de ska bli helt fyllda av min glädje.
14 Jag har fört ditt budskap vidare till dem. Och världens människor har hatat dem, därför att de inte tillhör den här världen, på samma sätt som jag inte tillhör den.
15 Jag ber inte att du ska ta bort dem från den här världen, utan att du ska bevara dem från den Onde.
16 De tillhör inte den här världen, liksom jag inte tillhör den.
17 Hjälp dem att lyda ditt sanna budskap, så att de kan leva helt för dig.
18 På samma sätt som du sände mig till världen, sänder jag ut dem i världen.
19 Och för deras skull överlämnar jag mitt liv som ett offer till dig, så att de också kan överlämna sina liv åt dig, genom att följa ditt sanna budskap.
20 Men jag ber inte bara för dem, utan också för alla som i framtiden ska börja tro på mig genom deras budskap.
21 Far i himlen, jag ber att de ska leva i fullständig enhet, precis som du och jag gör. Låt dem vara i oss, på samma sätt som du är i mig och jag är i dig, så att människorna kan tro att du har sänt mig.
22 Den härlighet du gav till mig, den har jag gett till dem, så att de kan leva i fullständig enhet, precis som du och jag gör.
23 Jag ska vara i dem och du ska vara i mig, så att deras enhet blir total. Och då ska världen förstå att du har sänt mig och att du älskar dem lika mycket som du älskar mig.
24 Far i himlen, jag vill att alla de som du har gett mig ska vara tillsammans med mig, så att de kan se den härlighet du gav mig, eftersom du älskade mig redan innan världen skapades.
25 Far i himlen, du som alltid handlar rätt, världens människor känner dig inte, men jag gör det, och mina efterföljare vet att du har sänt mig.
26 Jag har hjälpt dem att lära känna dig, och jag ska fortsätta att hjälpa dem, så att de kan älska varandra på samma sätt som du har älskat mig, och så att jag kan vara förenad med dem.”
1 17:12 ”Skriften” för judarna är Bibelns första del, den som kallas Gamla testamentet.
© 2018 ERF Medien