Hjälp

Nya Levande Bibeln

1 Detta har jag sagt er för att ni inte ska förlora er tro på mig.
2 Ni kommer att bli uteslutna ur de judiska församlingarna, ja, det ska gå så långt att de som dödar er tror att de tjänar Gud genom sina handlingar.
3 Och denna missuppfattning beror på att de aldrig har lärt känna min Far i himlen, och inte heller mig.
4 Jag säger er detta nu, så att ni den dag det händer, ska komma ihåg att jag varnade er. Jag har inte sagt det till er tidigare, eftersom jag hela tiden har varit hos er.”

Jesus undervisar om Guds Ande

5 Jesus fortsatte: ”Nu går jag bort till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar vart jag går.
6 Ni är alltför bedrövade och sorgsna över det jag har sagt er.
7 Men sanningen är att det är bäst för er att jag går bort, för annars kan inte Hjälparen, Guds Ande, komma till er. När jag har gått bort, då ska jag sända honom till er.
8 Och när Guds Ande kommer ska han visa människorna att de är syndare, att jag är skuldfri inför Gud och att Guds dom ska drabba dem.
9 Syndare är de för att de inte tror på mig.
10 Att jag är skuldfri inför Gud visar sig då Fadern upphöjer mig till att regera med honom, så att ni inte kan se mig mer.
11 Och att Guds dom drabbar var och en som syndar, det förstår vi när vi ser att Gud har dömt Satan, den här världens härskare.
12 Det är så mycket jag vill säga er, men ni kan inte förstå det nu.
13 Men när Guds Ande kommer, ska han visa er hela sanningen om Gud. Han ska inte framföra sina egna tankar, utan bara berätta det han hör. Och han ska låta er veta vad som kommer att hända i framtiden.
14 Han ska upphöja och ära mig, för allt han låter er veta har han fått från mig.
15 Allt som min Far har, det tillhör mig. Därför kan jag säga, att allt Guds Ande låter er veta har han fått från mig.
16 Snart ser ni mig inte längre. Men lika snart ska få ni se mig igen.”

Sorgen ska vändas i glädje

17-18 Några av Jesus efterföljare frågade då varandra: ”Vad menar han egentligen när han säger att vi snart inte kan se honom längre, men att vi lika snart ska få se honom igen? Och vad kan det betyda när han säger att han går till sin Far? Och hur snart ska det ske? Vi fattar ingenting av vad han säger.”
19 Jesus visste att de ville fråga honom, så han sa till dem: ”Ni undrar vad jag menade när jag sa att ni mycket snart inte kan se mig längre, men att ni lika snart ska få se mig igen.
20 Ja, jag försäkrar er, att ni kommer att gråta och klaga över det som ska hända mig, men människorna ska bli glada. Ni ska sörja, men er sorg ska vändas i glädje när ni ser mig igen.
21 Det blir som när en kvinna föder barn. Medan förlossningen håller på, har hon det svårt. Men när hon har fött sitt barn glömmer hon smärtan och gläder sig bara över att en människa har fötts till världen.
22 Ni har det också svårt just nu, men jag ska träffa er igen, och då ska ni bli glada, och ingen ska ta er glädje ifrån er.
23 Den dagen behöver ni inte fråga mig om någonting. Jag försäkrar er, att från den dagen ska Fadern ge er vad ni ber om, därför att ni tillhör mig.1
24 Ni har bett förut, men aldrig därför att ni tillhör mig. Be nu i mitt namn, så ska ni få, och er glädje ska bli total.2
25 Allt detta har jag talat till er i bilder, men det kommer en tid då jag kan tala till er öppet och utan bilder, och då ska ni få veta mer om min Far i himlen.
26 Den dagen ska ni be till Fadern, och han ska svara er därför att ni tillhör mig.3 Jag behöver inte be åt er,
27 för min Far själv älskar er, därför att ni har älskat mig och tror att jag kommer från Gud.
28 Ja, jag kom till världen från min Far i himlen, och jag ska lämna världen för att återvända till honom.”
29 Då sa hans efterföljare: ”Äntligen talar du i klartext, och inte i bilder.
30 Nu förstår vi att du vet allt, innan någon ens har ställt en fråga till dig. Därför tror vi att du kommer från Gud.”
31 Jesus svarade: ”Nu äntligen tror ni.
32 Men den dagen kommer, ja, den är redan här, då ni ska skingras och återvända var och en till sitt och lämna mig ensam. Men inte ens då ska jag vara ensam, för min Far i himlen är med mig.
33 Detta har sagt er för att ni ska ha frid på grund av er gemenskap med mig. Här på jorden kommer ni att möta många sorger och bedrövelser, men var inte oroliga, jag har besegrat de onda krafterna i världen.”
1 16:23 På grekiska: ber Fadern om i mitt namn.
2 16:24 På grekiska: inte bett om något i mitt namn. Be nu…
3 16:26 På grekiska: Den dagen ska ni be i mitt namn…
© 2018 ERF Medien