Hjälp

Nya Levande Bibeln

Bilden om vinstocken och grenarna

1 Jesus sa: ”Jag är den sanna vinstocken, och min Far i himlen är trädgårdsmästaren.
2 Han skär bort varje gren i mig som inte bär frukt. Och han beskär de grenar som bär frukt, så att de kan bära ännu mer frukt.
3 Ni har redan blivit beskurna genom det budskap ni har fått höra från mig.
4 Fortsätt därför att vara i mig, så ska jag vara i er. En gren kan inte bära frukt om den inte sitter kvar på vinstocken. På samma sätt kan inte ert liv bära frukt om ni inte är kvar i mig.
5 Ja, jag är vinstocken, och ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom, så bär han mycket frukt, men utan mig kan ni inget göra.
6 Den som inte är kvar i mig, blir bortkastad på samma sätt som en vissen gren. Och alla sådana grenar ska kastas i elden och brännas upp.
7 Men om ni är kvar i mig och mitt budskap är kvar i er, så kan ni be om vad ni vill, och ni ska få det.
8 Den som verkligen är min efterföljare bär mycket frukt, och genom det blir min Far i himlen upphöjd och ärad.
9 Jag har älskat er, på samma sätt som min Far i himlen har älskat mig. Bli därför kvar i min kärlek.
10 Om ni lyder det som jag har befallt er är ni kvar i min kärlek, på samma sätt som jag är kvar i min Fars kärlek eftersom jag gör det som han har befallt mig.
11 Detta har jag sagt till er för att min glädje ska fylla er, så att er glädje blir total.
12 Och detta är min befallning: att ni ska älska varandra på samma sätt som jag har älskat er.
13 Det största beviset någon kan ge på sin kärlek, är att han offrar livet för sina vänner.
14 Ni är mina vänner om ni gör det jag befaller er.
15 Jag kallar er inte längre tjänare, för en tjänare får aldrig reda på vad hans herre tänker göra. Från och med nu är ni mina vänner, för jag har sagt er allt som min Far i himlen har låtit mig få veta.
16 Ni valde inte att följa mig, utan jag har valt ut er till en bestämd uppgift. Ni ska gå ut i världen och bära frukt som finns kvar för evigt. Och då ska Fadern ge er vad ni än ber honom om, därför att ni tillhör mig.1
17 Ja, detta är vad jag befaller er: att ni ska älska varandra.”

Jesus varnar för hat och förföljelse

18 Jesus fortsatte: ”När människorna hatar er, kom då ihåg att de hatade mig innan de hatade er.
19 Om ni tillhörde den här världen, skulle människorna älska er, eftersom ni var en av dem. Men nu tillhör ni inte den här världen, eftersom jag har inbjudit er att få tillhöra en annan värld, och därför hatar människorna er.
20 Kom ihåg vad jag sa till er: ’En tjänare står inte över sin herre.’ Om de har förföljt mig, kommer de också att förfölja er. Men har de levt enligt min undervisning, kommer de också att rätta sig efter det ni säger.
21 Människorna ska förfölja er därför att ni tillhör mig, och därför att de inte känner Gud, honom som har sänt mig.
22 Om jag aldrig hade kommit och talat till dem, så skulle de ha varit oskyldiga. Men nu har de ingen ursäkt för sin synd.
23 Den som hatar mig hatar också min Far i himlen.
24 Om jag inte hade utfört större under än någon annan mitt ibland dem, så skulle de har varit oskyldiga. Men nu hatar de både mig och min Far, trots att de har sett dessa under.
25 Och genom detta blir det som står skrivet om mig i deras lag2 verklighet: ’De har hatat mig utan anledning.’
26 Men jag ska sända Hjälparen till er, Guds Ande, som visar sanningen om Gud. Hjälparen ska komma till er från Gud Fadern, och när han kommer ska han berätta för er om mig.
27 Också ni måste berätta för andra om mig, för ni har varit med mig från början.
1 15:16 På grekiska: vad ni än ber honom om i mitt namn.
2 15:25 Se Psaltaren 35:19 och 69:5.
© 2018 ERF Medien