Hjälp

Nya Levande Bibeln

Jesus är vägen till Gud

1 Jesus sa: ”Var inte oroliga, utan lita på Gud, och lita på mig.
2-3 I min Fars hus finns det många rum, och jag går nu i förväg för att göra i ordning en plats åt er. Lita på att det är så, eftersom jag säger det till er. När allt är färdigt ska jag komma tillbaka och hämta er, så att också ni kan vara där jag är.
4 Nu vet ni vart jag går, och ni känner till vägen som leder dit.”
5 Men Tomas sa: ”Herre, vi har fortfarande ingen aning om vart du går. Hur ska vi då kunna känna till vägen?”
6 Jesus svarade: ”Jag är vägen till Fadern, för jag har visat vem han verkligen är, och jag är den som ger liv. Ingen kan komma till Fadern utom genom mig.
7 Om ni har lärt känna mig, ska ni också lära känna min Far i himlen. Och ni känner honom redan och har sett honom.”
8 Filippos sa: ”Herre, visa oss Fadern, så blir vi nöjda.”
9 Jesus svarade: ”Vet du inte vem jag är, Filippos, trots att jag har varit hos er så länge? Den som har sett mig har sett Fadern. Varför ber du då att få se honom?
10 Tror du inte att jag är i min Far och att min Far är i mig? När jag talar till er, så är det inte mina egna tankar. Nej, min Far är i mig och handlar genom mig.
11 Tro på mig när jag säger att jag är i min Far och att min Far är i mig, eller tro åtminstone på grund av de under ni har sett mig göra.
12 Jag försäkrar er, att den som tror på mig ska göra samma under som jag har gjort, och till och med ännu större, för jag går för att vara hos min Far i himlen.
13 Ni som tillhör mig kan be om vadsomhelst,1 och jag ska göra det, så att Fadern blir upphöjd och ärad på grund av det som Sonen gör för er.
14 Ja, om ni ber om något i mitt namn, ska jag göra det.”

Löftet om Guds heliga Ande

15 Jesus fortsatte: ”Om ni älskar mig, så lyd det som jag har befallt er.
16 Jag ska be min Far i himlen, att han sänder er en annan Hjälpare, som för alltid ska vara hos er.
17 Det är Guds egen Ande, som visar sanningen om honom. De som inte tror på Gud kan inte ta emot honom, för de ser honom inte och känner honom inte. Men ni känner honom, eftersom han är hos er nu och kommer att vara i er.
18 Nej, jag ska inte lämna er föräldralösa, utan jag ska komma till er.
19 Mycket snart ska ingen här i världen se mig längre, men ni ska se mig, för jag ska bli levande igen, och genom det ska ni också få liv.
20 När jag har uppstått från de döda ska ni förstå att jag är i min Far och att ni är i mig och att jag är i er.
21 Den som har hört mina befallningar och lyder dem, han älskar mig, och den som älskar mig ska bli älskad av min Far i himlen, och jag ska älska honom och visa mig för honom.”
22 Judas (inte Judas Iskariot, utan den andre efterföljaren med samma namn) sa då till honom: ”Herre, varför ska du visa dig bara för oss och inte för alla människor?”
23 Jesus svarade: ”Om någon älskar mig, så lever han enligt min undervisning, och då ska min Far älska honom, och min Far och jag ska komma till honom och stanna hos honom.
24 Den som inte älskar mig, han lever inte enligt min undervisning. Kom ihåg att budskapet ni har fått höra från mig inte är mina egna tankar, utan att det kommer från min Far i himlen som har sänt mig.
25 Jag säger er detta medan jag fortfarande är hos er.
26 Men när min Far har sänt er Hjälparen, sin heliga Ande, som ska vara hos er i mitt ställe, då ska Hjälparen lära er allt och påminna er om allt som jag har lärt er.
27 Jag lämnar en gåva efter mig, och det är frid. Ni ska få av min frid, en frid som ingen här i världen kan ge er. Var därför inte oroliga och rädda.
28 Kom ihåg att jag sa till er: ’Jag går bort, men jag ska komma tillbaka till er.’ Om ni verkligen älskar mig, var då glada över att jag får gå till min Far i himlen, för min Far är större än jag.
29 Detta har jag berättat för er innan det händer, så att ni ska tro på mig när det sedan händer.
30 Jag kan inte prata med er så mycket längre till, för Satan, den här världens härskare, närmar sig. Han har ingen makt över mig,
31 men jag ska göra det som min Far i himlen har befallt mig, för att människorna ska förstå att jag älskar min Far. Kom, så går vi härifrån.”
1 14:13 På grekiska: vad ni än ber om i mitt namn.
© 2017 ERF Medien