Hjälp

Nya Levande Bibeln

Lasaros uppväcks från de döda

1 En man som hette Lasaros låg sjuk. Han bodde i Betania tillsammans med sina systrar Maria och Marta
2 (Det var hans syster Maria som smorde Herren Jesus med välluktande olja och torkade hans fötter med sitt hår).
3 De två systrarna skickade nu ett meddelande till Jesus och lät säga: ”Herre, din vän Lasaros är sjuk.”
4 Men när Jesus hörde det sa han: ”Hans sjukdom ska inte leda till döden utan ska visa Guds härlighet, så att jag, Guds Son, blir upphöjd och ärad genom detta.”
5 Så trots att Jesus tyckte mycket om Marta, Maria och Lasaros,
6 stannade han därför kvar där han var i ytterligare två dagar.
7 Sedan sa han till sina efterföljare: ”Låt oss gå tillbaka till Judeen.”
8 Men hans efterföljare protesterade: ”Mästare, för bara några dagar sedan försökte de judiska ledarna i Judeen att stena dig. Ska du verkligen gå dit igen?”
9 Då svarade Jesus: ”Det är ljust tolv timmar om dagen. Om man går under dagen snubblar man inte, för då ser man det ljus som lyser för människorna.
10 Men om man går i mörkret, då snubblar man, eftersom man inte har släppt in ljuset.”
11 Sedan sa han: ”Vår vän Lasaros sover, men nu ska jag gå och väcka honom.”
12-13 Hans efterföljare trodde då att Jesus talade om vanlig sömn, så de sa: ”Vad bra! Om han sover så blir han snart frisk.” Men Jesus menade att Lasaros hade dött.
14 Därför sa Jesus rent ut till dem: ”Lasaros är död.
15 Och för er skull är jag glad att jag inte var där, för hans död ska hjälpa er att tro på mig. Men nu måste vi gå till honom.”
16 Tomas, som kallades Tvillingen, sa då till de andra efterföljarna: ”Kom, låt oss gå med, så att vi kan dö tillsammans med honom.”
17 När Jesus kom fram till Betania berättade man för honom att Lasaros redan hade legat i graven i fyra dagar.
18 Betania låg bara några kilometer från Jerusalem,
19 och många människor hade kommit därifrån för att trösta Marta och Maria i deras sorg.
20 Men när Marta nu hörde att Jesus var på väg gick hon ut för att möta honom, medan Maria stannade hemma.
21 Marta sa till Jesus: ”Herre, om du hade varit här, så hade min bror inte dött.
22 Men jag vet ändå att Gud ska ge dig vad du än ber honom om.”
23 Jesus svarade: ”Din bror ska bli levande igen.”
24 Då sa Marta: ”Ja, jag vet att han ska bli levande igen den dag alla de döda väcks upp och Gud ska döma människorna.”
25 Men Jesus sa till henne: ”Jag är den som uppväcker de döda och ger dem liv igen. Den som tror på mig ska leva, även om han dör.
26 Han får evigt liv därför att han tror på mig och ska aldrig någonsin dö. Tror du det, Marta?”
27 ”Ja, Herre”, svarade hon. ”Jag tror att du är Messias, den utlovade kungen och Guds Son, som skulle komma hit till världen.”
28 Sedan lämnade hon honom och gick hem igen. Där tog hon Maria åt sidan och viskade till henne: ”Jesus är här och vill träffa dig.”
29 Och när Maria hörde det, reste hon sig genast upp och gick ut för att möta honom.
30 Jesus hade stannat utanför byn på den plats där Marta hade mött honom.
31 Så när människorna, som var i huset för att trösta Maria, såg henne skynda sig ut trodde de att hon skulle gå till Lasaros grav för att gråta, och de följde efter henne.
32 Och då Maria kom fram till Jesus föll hon ner vid hans fötter och sa: ”Herre, om du hade varit här, så hade min bror inte dött.”
33 När Jesus såg hur hon grät och klagade och hur de andra som följt med henne också sörjde och grät, blev han starkt upprörd och skakad, och han frågade:
34 ”Var har ni begravt honom?”De sa: ”Kom och se.”
35 Och Jesus började gråta.
36 Då sa de som stod runt omkring: ”Se hur mycket han älskade honom.”
37 Men några av dem sa: ”Om han kunde bota en blind, då kunde han väl ha sett till att Lasaros inte behövde dö?”
38 Och än en gång blev Jesus upprörd, och han gick till graven, som var en grotta med en sten framför öppningen.
39 Jesus sa nu: ”Rulla undan stenen.” Men Marta, den döda mannens syster, protesterade: ”Lukten kommer att vara fruktansvärd, för han har varit död i fyra dagar.”
40 Då sa Jesus till henne: ”Sa jag dig inte att om du tror på mig, så ska du få se Guds härlighet?”
41 Och då rullade de undan stenen. Sedan såg Jesus upp mot himlen och sa: ”Far i himlen, tack för att du har hört mig.
42 Själv vet jag att du alltid hör mig, men för alla de människors skull som står här säger jag det ändå, så att de ska tro att du har sänt mig.”
43 Sedan ropade han med hög röst: ”Lasaros, kom ut!”
44 Och Lasaros kom ut inlindad i liksvepningen och med ansiktet täckt av en duk. Jesus sa då till dem: ”Ta av honom svepningen och låt honom gå.”

Det judiska rådet planerar att döda Jesus

45 Många av de människor som kommit ut tillsammans med Maria och sett vad Jesus gjorde, började nu tro på honom.
46 Men några av dem gick bort till fariseerna1 och rapporterade vad Jesus hade gjort.
47 Då kallade översteprästerna och fariseerna samman hela det judiska rådet2 för att diskutera situationen. De sa: ”Vad ska vi göra? Den här mannen gör ju många under.
48 Om vi låter honom fortsätta börjar snart hela folket att tro på honom, och då kommer den romerska armén att förstöra vårt tempel och utplåna vårt folk.”
49 En av dem, Kajafas, som var överstepräst det året, sa då till dem: ”Nu är ni allt bra dumma!
50 Självklart kan vi inte låta hela folket gå under. Det är bättre för er om en enda människa dör, så att folket kan räddas.”
51 Detta sa inte Kajafas av sig själv. Nej, eftersom han var överstepräst det året lät Gud honom förutsäga att Jesus skulle dö för hela det judiska folket,
52 och inte bara för dem, utan också för att samla och förena alla Guds barn som finns spridda över världen.
53 Från den stunden var de judiska ledarna fast beslutna att döda Jesus.
54 Jesus vandrade därför inte längre öppet omkring i Judeen utan drog sig bort till utkanten av öknen, till staden Efraim, där han stannade med sina efterföljare.
55 Den judiska påskhögtiden3 närmade sig nu, och många människor från hela landet kom till Jerusalem flera dagar i förväg för att gå igenom reningsceremonierna innan påsken började.
56 De ville gärna träffa Jesus, och medan de stod i templet frågade de varandra: ”Vad tror ni? Har han inte tänkt komma till påskhögtiden?”
57 Men översteprästerna och fariseerna hade befallt att den som visste var Jesus höll hus genast måste rapportera om detta, så att de kunde arrestera honom.
1 11:46 Fariseerna var ett religiöst parti bland judarna.
2 11:47 Det judiska rådet hade cirka 70 medlemmar, och bestod av alla de religiösa och politiska ledarna i Israel. Rådet fungerade under den romerska ockupationen som domstol, men hade också rätt att besluta i vissa politiska frågor.
3 11:55 ”Påsk” kommer från hebreiskans “pésach” eller “pasách” som betyder “gå förbi” eller “skona”. Judarnas påsk firas till minne av hur Gud räddade dem ut ur slaveriet i Egypten. Jämför Andra Moseboken 12:1-27.
© 2018 ERF Medien