Hjälp

Nya Levande Bibeln

Välsignelse till alla folk

1 Var rättvisa och ärliga mot alla, säger Herren Gud! Gör det som är rätt och riktigt, för jag kommer snart för att rädda er!
2 Välsignad är den som i stället för att arbeta på sabbaten, min vilodag, hedrar den genom att ge akt på sig själv och inte göra något som är orätt.
3 Mina välsignelser är till också för främlingar, som tar emot Herren. Tro inte att jag tänker hålla dem utanför mitt folk. Detta gäller också alla som har kastrerats och fråntagits möjligheten att få barn. De tillhör också mig.
4 När de håller sabbaten helig och gör vad som behagar mig och håller mina lagar, lovar jag dem att
5 de i mitt hus och inom mina väggar ska få en ställning som är förmer än den ära söner och döttrar kunnat ge dem. Det jag ska ge dem är ett evigt namn och delaktighet i en familj, som aldrig ska dö ut.
6 Också till främlingar och utomstående, som förenar sig med Herrens folk och tjänar honom och älskar hans namn, de som är hans tjänare och inte missbrukar sabbaten och som håller hans förbund och lyder honom, ger han sitt löfte:
7 "Jag ska också föra er till mitt heliga berg i Jerusalem och låta er uppleva fullkomlig glädje i mitt bönehus. Jag ska ta emot era brännoffer och slaktoffer. Mitt tempel ska kallas ett bönehus för alla folk!
8 Herren Gud, som hämtar tillbaka dem som förskingrats från Israel, säger att han tillsammans med dem också ska föra andra till sig."
9 Kom, alla rovdjur, kom och slit sönder fåren! Kom, ni skogens vilddjur och uppsluka mitt folk!
10 Ledarna för mitt folk, Herrens vakter, Herrens herdar, är blinda för varje fara. De har inget förstånd, och de varnar ingen när det är fara å färde. De är som hundar som inte kan skälla. De ligger och drömmer och sover gärna.
11 De är glupska och får aldrig nog med mat. De är ansvarslösa och tänker bara på sig och sitt, och försöker få ut så mycket som möjligt åt sig själva av varje situation.
12 "Kom", säger de. "Vi ska hämta vin och ställa till en fest. Låt oss dricka oss riktigt berusade! Det här är livet, och i morgon blir det ännu bättre!"
© 2017 ERF Medien