Hjälp

Nya Levande Bibeln

Guds heliga folk ska renas

1 På den tiden ska det finnas så få män, att sju kvinnor kommer att ta samma man och säga: "Vi ska själva skaffa oss mat och kläder, om vi bara får använda ditt namn och slipper vara ogifta och utlämnade."
2 Men de som överlever kommer att kunna glädja sig och vara stolta över att Herren välsignat landet med underbara och rika skördar av all slags gröda.
3 De som blir kvar i Jerusalem kommer att anses som särskilt utvalda och kallas heliga.
4 Herren ska tvätta av Jerusalem all förnedring och rena staden som i eld från allt blod som flutit.
5 Herren ska låta ett moln överskugga och beskydda Jerusalem under dagen och en eld om natten.
6 Jerusalem kommer än en gång att bli ett skydd för dagens hetta och en tillflykt undan storm och regn.
© 2018 ERF Medien