Hjälp

Nya Levande Bibeln

Sändebud från Babylon

1 Strax efteråt skickade kungen i Babylon, Merodak-Baladan, Baladans son, gåvor och hälsningar till Hiskia, därför att han hört att denne varit svårt sjuk men blivit frisk igen.
2 Hiskia uppskattade detta mycket och tog med sig sändebuden från Babylon på en rundvandring i palatset och visade dem allt silver och guld, alla välluktande kryddor och parfymer. Han lät dem också komma in i skattkammaren och öppnade kassakistan. Han undanhöll inte något för dem.
3 Profeten Jesaja kom då till kungen och frågade: "Vad ville dina besökare? Var kom de ifrån?""De kom ända bortifrån Babylon", svarade Hiskia.
4 "Hur mycket lät du dem se?" undrade Jesaja."Jag visade dem allt. Jag dolde ingenting."
5 Då sa Jesaja till honom: "Hör här vad Herren, härskarornas Gud, säger till dig:
6 'Den tid ska komma då allt du äger, alla skatter som dina förfäder har samlat, ska föras bort till Babylon. Ingenting kommer att lämnas kvar.
7 Och några av dina egna söner kommer att bli slavar i den babyloniske kungens palats.' "
8 "Jaha", kommenterade Hiskia. "Allt som Herren säger är rätt och riktigt." Men för sig själv tänkte han: "Det kommer åtminstone att vara fred under min livstid!"
© 2018 ERF Medien