Hjälp

Nya Levande Bibeln

Profetia över Moab

1 Detta är Guds budskap till Moab: Över en natt ska dina städer Ar och Kir läggas i ruiner.
2 Folket i Dibon ska gå till sina tempel för att gråta över det öde som drabbat Nebo och Medeba. Man ska raka av sig håret och skägget i sorg
3 och gå omkring på gatorna klädda i säcktyg. Överallt hörs jämmer och klagan.
4 Klagoropen i Hesbon och Eleale ska höras ända bort till Jahas. Moabs soldater kommer att ropa högt, bleka av skräck.
5 Jag gråter och sörjer över Moab! Dess folk flyr till Soar och Eglat-Selisia. Gråtande tar man sig uppför vägen till Halluhit, och jämmer och klagan hörs efter vägen till Horonaim.
6 Till och med floden Nimrim torkar ut! Gräset utmed stranden vissnar bort, och växtligheten dör.
7 I en desperat flykt släpar man sina ägodelar över Pilträdsbäcken.
8 Förtvivlade rop hörs längs hela Moabs gräns ända bort till Eglaim och Beer-Elim.
9 Dimons vatten är rött av blod, men mer ska komma! Lejon ska jaga dem som överlever, både bland de flyende och dem som stannar kvar.
© 2018 ERF Medien