Hjälp

Nya Levande Bibeln

Varning till rika människor

1 Jag vill också varna människor som är rika: Gråt och jämra er över den olycka som ska drabba er.
2 Er rikedom ska förlora sitt värde och era fina kläder ska förvandlas till trasor.
3 Ja, ert guld och silver ska förstöras som av rost, och bli ett tecken på vad som ska drabba er själva. Ni ska brännas upp som av eld, eftersom ni samlade på er rikedomar under den här världens sista tid.
4 Ni lät människor arbeta för er, så att ni kunde bli rika, men ni gav dem ingen lön. Och nu har deras rop på rättvisa nått Herren Gud, han som har all makt.1
5 Ni har levt i lyx och överflöd här på jorden. Ni är färdiga för Guds straff, precis som djur som har ätit sig feta inför slakten.2
6 Ni har dömt och dödat oskyldiga människor, som inte ens gjorde motstånd mot er.

Herren Jesus kommer snart tillbaka

7 Kära syskon, vänta tåligt på att Herren Jesus ska komma tillbaka. Var som jordbrukaren som tåligt väntar på höstregn och vårregn, eftersom han vet att marken sedan kommer att bära en rik skörd.
8 Ja, visa tålamod och håll fast vid er tro, för Herren Jesus kommer snart tillbaka.
9 Klaga inte på varandra, kära syskon, så att inte Gud en dag anklagar er. Herren Jesus, den store Domaren är snart här.
10 Tänk på alla profeterna, som framförde budskap från Herren Gud.3 Låt dem vara ert föredöme när det gäller att lida och visa tålamod.
11 Tänk också på Job och den uthållighet han visade. Lyckliga är de som på samma sätt som han håller fast vid sin tro när de får lida. Gud lät ju också Jobs liv sluta lyckligt, eftersom Gud är full av kärlek och medlidande.4
12 Framför allt, kära syskon, ska ni inte förstärka era löften genom att svära några eder. Ni ska inte svära vare sig vid himlen eller vid jorden eller vid något annat, för allt detta tillhör Gud. Säg bara ett enkelt ja eller nej, så att ni inte bryter ett löfte ni har svurit inför Gud och blir straffade av honom.5

Bönens kraft

13 Om någon av er får lida, ska han be Gud om hjälp. Och om någon är glad, ska han sjunga glädjesånger till Gud.
14 Om någon är sjuk, ska han kalla på församlingens ledare, och de ska be för honom och smörja honom med olja, så att kraften från Herren Jesus kan bota den sjuke.6
15 Om församlingens ledare då litar på att Herren svarar på deras bön, ska Herren rädda den sjuke och göra honom frisk. Och om den sjuke har syndat ska han bli förlåten.
16 Bekänn därför era synder för varandra och be för varandra, så att ni kan bli botade.7 Den som har fått sin synd förlåten förmedlar Guds kraft när han ber. Därför kan en sådan person uträtta mycket.
17 Tänk på Elia. Han var en människa precis som vi. Men när han ivrigt bad till Gud att det inte skulle regna i Israels land, då regnade det inte på tre och ett halvt år.
18 När han sedan bad att det skulle regna igen, då kom regnet, och allt började växa som förut.8

Rädda den som har kommit bort från Jesus

19 Kära syskon, om någon av er har kommit bort från det sanna budskapet om Jesus, så försök att hjälpa den personen tillbaka igen. Ni ska veta att den som lyckas föra någon tillbaka till Jesus, han räddar den personen från en evig död, och gör så att alla hans synder blir förlåtna.
1 5:4 Jämför Femte Moseboken 24:14-15.
2 5:5 Jämför Jeremia 25:34.
3 5:10 Profeternas budskap finns nedskrivna i Bibelns första del, den som kallas Gamla testamentet.
4 5:11 Jämför Job 42.
5 5:12 Jämför vad Jesus säger i Matteus berättelse om Jesus 5:33-37.
6 5:14 Olivolja var en välkänd medicin på den här tiden. Men här användes oljan antagligen som en symbol för att kraften från Herren Jesus skulle bota den sjuke.
7 5:16 Förutsättningen för att Gud ska bota oss, är att vi tror på honom och ber om förlåtelse för det onda vi har gjort. Det betyder inte att sjukdomen är ett straff från Gud. Jämför vad Jesus säger i Johannes berättelse om Jesus 9:2-3.
8 5:17-18 Jämför Första Kungaboken 17:1 och 18:41-45.
© 2018 ERF Medien