Hjälp

Nya Levande Bibeln

Lev nära Gud

1 Vad är det som orsakar gräl och strider ibland er? Är det inte de själviska begär som vill ta makten över er kropp och ert handlande?
2 Ni vill ha sådant som andra har, men ni får ingenting. Ni är avundsjuka på varandra och förstör varandras liv, för att få det som ni själva vill ha. Ja, ni grälar och strider men blir ändå inte tillfredsställda, eftersom ni inte ber Gud att fylla era behov.
3 Och när ni ber, får ni ändå inte det ni ber om, eftersom ni har fel motiv. Ni är bara ute efter att tillfredsställa era egna begär.
4 Varför överger ni Gud? Förstår ni inte att om ni älskar den här världen blir ni Guds fiender? Ni kan inte vara vän med Gud om ert mål är att njuta av den här världen.
5 Tror ni inte att Gud talar sanning när det står i Skriften1: ”Vår egen ande, som Gud har låtit bo i oss, är ständigt avundsjuk”?
6 Men Gud vill i sin godhet hjälpa oss att stå emot dessa själviska begär. Därför heter det i Skriften: ”Gud står emot dem som är stolta, men han är god mot dem som erkänner sitt behov av honom.”2
7 Erkänn alltså ert behov av Gud. Stå emot djävulen, så ska han fly ifrån er.
8 Håll er nära Gud, så ska han hålla sig nära er. Be Gud om förlåtelse för era synder. Tvivla inte mer, utan tro på Gud av hela hjärtat.
9 Gråt över det onda ni har gjort. Visa en verklig ånger. Sluta skratta och låt tårarna strömma. Låt er ytliga glädje vändas i sorg.
10 Ja, erkänn ert behov av Herren Gud, så ska han upphöja er.

Varning för att döma andra

11 Tala inte illa om varandra, kära syskon, för den som talar illa om andra och dömer dem, han talar illa omMoses lag3 och dömer ut den. Men ni har ingen rätt att tala illa om lagen och göra er till domare över den. Er uppgift är att följa lagen.
12 Det finns bara en som har rätt att döma, och det är Gud, han som gav oss lagen och ensam har makt att rädda eller förinta oss. Men du som är människa, vilken rätt har du att döma andra?

Varning för falsk säkerhet

13 Och nu en varning till er som säger: ”Idag eller imorgon ska vi åka till den eller den staden, stanna där ett år och göra goda affärer.”
14 Hur kan ni veta vad som ska hända imorgon, eller hur ert liv ska bli? Människan är ju som morgondimman ‑ ena stunden syns hon, och nästa stund är hon borta.4
15 Ni borde istället säga: ”Om Herren Gud vill, får vi leva och göra det eller det.”
16 Men nu skryter ni med era egna planer, och en sådan självsäkerhet är ond.
17 Kom ihåg att ni syndar mot Gud, om ni vet hur man bör handla men inte gör det.
1 4:5 Annan tolkning: Den Ande som Gud har gett oss vakar svartsjukt över att vi håller oss till honom. Eller: Gud vakar svartsjukt över vår egen ande, som han har låtit bo i oss. Jämför Andra Moseboken 34:14.
2 4:6 Se Ordspråksboken 3:34.
3 4:11 Jämför Tredje Moseboken 19:16.
4 4:14 Jämför Psaltaren 144:4.
© 2018 ERF Medien