Hjälp

Nya Levande Bibeln

Var noga med era ord

1 Kära syskon, inte alla av er ska undervisa i församlingen, för Gud granskar dessa människors ord extra noga.
2 Alla gör vi fel på olika sätt, men det som är allra svårast är att kontrollera sin egen tunga och sina ord. Den som lyckas med det är en felfri människa, som också har kontroll över sina handlingar.
3 Låt mig ge er två bilder: Genom att lägga ett betsel i munnen på en häst, kan vi få den att vända och gå dit vi vill.
4 Och med ett litet roder kan styrmannen få ett stort fartyg att åka precis dit han vill, även om vindarna är starka.
5 På samma sätt är det med tungan. Den är en liten del av vår kropp, men den kan skryta med att få oss precis dit den vill. En annan bild är, att en liten gnista kan sätta eld på en hel skog.
6 På samma sätt är det med tungan. Denna lilla del av vår kropp är som en gnista från helvetet självt. Den brinner av den här världens ondska, och kan förvandla våra liv till ett flammande eldhav som ödelägger hela vår tillvaro.
7 Människor har också i alla tider lyckats tämja och kontrollera alla slags djur, både sådana som flyger, sådana som lever på land och sådana som lever i vatten.
8 Men sin egen tunga kan ingen människa tämja. Den lever sitt eget liv, full av ondska och dödligt gift.
9 Ena stunden använder vi den för att hylla vår Gud och Far, och i nästa stund använder vi den till att förbanna människorna, som Gud har skapat till att vara lika honom.1
10 Ur samma mun kommer både lovsång och förbannelser. Kära syskon, ni förstår ju själva att detta inte är rätt!
11-12 Samma källa kan väl inte ge både sötvatten och saltvatten? Det är ju lika omöjligt som att oliver skulle växa på fikonträd eller fikon på vinrankor.

Tecken på sann vishet

13 Om någon bland er påstår sig ha fått andlig insikt och vishet från Gud, då måste han gå före med gott exempel och visa detta i praktisk handling utan att framhäva sig själv.
14 Men om någon är fylld med avundsjuka och själviskhet, då avslöjar han att allt detta prat om andlig insikt bara är lögn och tomt skryt.
15 En sådan vishet kommer inte från Gud, utan är jordisk och mänsklig och inspirerad av djävulen.
16 Avundsjuka och själviska ambitioner leder ju till oordning och all slags ondska.
17 Nej, den vishet som kommer från Gud inspirerar oss till att göra det som är rätt i Guds ögon. Den orsakar inte konflikter, utan gör oss vänliga och hänsynsfulla mot varandra. Den hjälper oss att visa medlidande, så att vi kan göra gott mot andra. Den lär oss att behandla alla lika och att vara öppna och ärliga.
18 Om vi medverkar till att lösa konflikter, sår vi frid bland våra medmänniskor, och resultatet blir att de följer Guds vilja.
1 3:9 Jämför Första Moseboken 1:26-27.
© 2018 ERF Medien