Hjälp

Nya Levande Bibeln

Prästernas uppgift i det första förbundet

1-2 I det första förbundet mellan Gud och hans folk fanns det en rad regler för hur prästerna skulle tjäna Gud i det tält1 man använde som gudstjänstbyggnad här på jorden. Tältet bestod av två rum. Det första innehöll en ljusstake och ett bord med tolv bröd som representerade Israels tolv stammar. Det rummet kallades det heliga.
3 Längst bak i det rummet fanns ett förhänge, och bakom förhänget fanns ett rum som kallades det allra heligaste.
4 Där inne stod ett rökelsealtare av guld och en guldöverdragen kista som kallades förbundsarken. I arken förvarade man tre olika saker: en kruka av guld fylld med manna2, Arons stav, som en gång hade skjutit gröna skott, och stentavlorna med de tio budorden.
5 Ovanpå arken stod två statyer av keruber3, en symbol för Guds närvaro. Deras vingar sträckte sig ut över arkens lock, som kallades ”platsen där Gud förlåter”. Men vi har inte tid att gå in på varje detalj här.
6 Efter att allt detta hade ställts i ordning, gick prästerna ständigt in i det första rummet i tältet för att utföra sin tjänst inför Gud.
7 Men i det allra heligaste, det innersta rummet i tältet, fick bara översteprästen gå in. Och det gjorde han en gång om året, och då alltid med blod, som han offrade till Gud, för att både han och folket skulle få förlåtelse för de synder de hade begått i sin tanklöshet.
8 Genom denna beskrivning visar Guds heliga Ande att vägen in till Gud och det allra heligaste var stängd för människor, så länge det första rummet och den ordning med präster som det representerade fanns kvar.
9 Det är också en bild som syftar på vår egen tid, för människor bär fortfarande fram gåvor och offer som inte kan göra dem felfria eller ge dem ett rent samvete.
10 Människor följer en massa regler om vad man får äta och dricka och går igenom olika reningsceremonier för att bli värdiga att komma inför Gud. Men allt detta är bara yttre regler om hur man tjänar Gud, och de skulle bara gälla tills det nya förbundet kom med en ny och bättre ordning.

Jesus Kristus offrade sitt blod

11 Men nu har alltså Jesus Kristus kommit som överstepräst för detta nya förbund, med allt det goda det för med sig. Han har gått in i den stora och felfria gudstjänstbyggnad, som inte är gjord av människor och därför inte tillhör den här världen.
12 En gång för alla gick han in med blod i det allra heligaste4 i himlen. Men det var inte med blod från getter och kalvar. Nej, han offrade sitt eget blod, och genom det har vi fått förlåtelse för våra synder och blivit räddade för evigt.
13 Om människorna i det första förbundet hade gjort något som enligt Moses lag5 var förbjudet, kunde blodet från getter och tjurar, och vatten blandat med aska från en kviga, i yttre mening befria dem från skuld och göra dem värdiga att komma inför Gud.
14 Hur mycket mer ska då inte blodet från Kristus befria oss från skuld, så att vi blir värdiga att tjäna Gud, han som ger liv. Kristus bar ju fram sig själv som ett felfritt offer åt Gud genom kraften i Guds eviga Ande.
15 Kristus är alltså medlare i ett nytt och bättre förbund mellan Gud och människor. Han dog för att ta straffet för de synder människor begått under det första förbundet, ja, han köpte oss fria från vårt slaveri under synden. Och genom detta kan alla som tackar ja till Guds erbjudande få del av Guds arv, det eviga liv han har lovat oss.
16-17 Ett förbund fungerar nämligen som ett testamente6. Ingen får ärva något förrän det är bevisat att personen som skrev testamentet är död. Då först träder det i kraft.
18 Därför var blodet, beviset för någons död, nödvändigt också för att det första förbundet skulle träda i kraft.
19 När Mose hade läst upp alla lagens regler för hela folket, tog han blod från slaktade kalvar och getter och blandade det med vatten. Sedan doppade han isopstjälkar och lysande röd ull i blodet och stänkte det över lagboken och över allt folket.
20 Sedan sa han: ”Detta blod bekräftar det förbund Gud har befallt er att hålla.”
21 På samma sätt stänkte han blod på gudstjänstbyggnaden och alla föremål som skulle användas där.7
22 Ja, Moses lag kräver att nästan allt och alla som ska komma inför Gud måste gå igenom denna reningsceremoni och bestänkas med blod. Utan blod och död finns det ingen förlåtelse.
23 Gudstjänstbyggnaden och allt som fanns i den, det vill säga avbilderna av det som finns i himlen, måste alltså renas genom denna ceremoni innan man kunde använda dem i gudstjänsten. Men förebilderna i himlen, den verkliga gudstjänstbyggnaden, krävde ett mycket bättre offer.
24 Kristus har ju inte gått in i någon vanlig gudstjänstbyggnad, som är gjord av människor och bara är en bild av den verkliga. Nej, han gick in i själva himlen med sitt blod och trädde fram inför Gud för vår skull.
25 Och hans offer var inte ett offer som måste göras om många gånger, precis som de offer av djurblod som översteprästerna varje år bär in i gudstjänstbyggnaden här på jorden.
26 Nej, då hade ju Kristus behövt lida och dö gång på gång ända sedan världens skapelse. Men nu kom han till jorden vid tidens slut för att en gång för alla offra sig själv på korset, för att vi skulle få förlåtelse för våra synder.
27 Gud har bestämt att vi människor ska dö bara en gång, och att vi sedan ska dömas av honom.
28 Därför dog också Kristus bara en gång, för att ta straffet för människornas synder. Men Kristus ska ändå komma till jorden en andra gång, fast inte för att offra sig själv för våra synder. Nej, den gången kommer han för att för evigt rädda alla dem som väntar på honom.
1 9:1-2 Tältet restes upp under ledning av Mose och finns beskrivet i Andra Moseboken 25‑31.
2 9:4 Jämför Fjärde Moseboken 17:8‑10.
3 9:5 Keruberna var en slags änglar.
4 9:12 Jämför Tredje Moseboken 16:14‑15.
5 9:13 Jämför Fjärde Moseboken 19.
6 9:16-17 Grekiskan har samma ord för förbund och testamente.
7 9:19-21 Jämför Andra Moseboken 24:3‑8.
© 2018 ERF Medien