Hjälp

Nya Levande Bibeln

Jesus är överstepräst i ett nytt förbund mellan Gud och människor

1 Huvudpunkten i det vi vill säga är alltså att Jesus är vår överstepräst, och att han sitter på Guds högra sida i himlen och regerar.1
2 Han tjänar som präst inför Gud i himlen, i en gudstjänstbyggnad som inte är gjord av människor, utan av Gud själv.
3 En översteprästs uppgift är att bära fram gåvor och offer till Gud, och därför var också Jesus tvungen att bära fram ett offer.
4 Om han fortfarande levde här på jorden, skulle han inte ens vara präst, för här finns det redan präster som bär fram de offer Moses lag2 kräver.
5 Men dessa präster tjänar i en jordisk gudstjänstbyggnad som bara ger oss en ofullständig bild av den som finns i himlen. När Mose skulle resa upp det tält som Israels folk använde för gudstjänst i öknen, sa ju Gud till honom: ”Se till att du gör allt efter den förebild jag visade dig på berget Sinai.”3
6 Jesus Kristus däremot är en präst med en mycket viktigare uppgift, för han är medlare i ett nytt och bättre förbund mellan Gud och människor, ett förbund som vilar på bättre löften.
7 Om det första förbundet mellan Gud och hans folk hade kunnat hjälpa oss att följa Guds vilja, hade Gud inte behövt ersätta det med ett annat.
8 Men Gud anklagade Israels folk för att inte följa hans vilja, och sa:”Det ska komma en dag då jag ingår ett nytt förbund med det folk som bor i Israel och Juda.4
9 Det ska inte likna det förbund jag ingick med deras förfäder när jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egypten. De höll ju inte fast vid mitt förbund, och därför brydde jag mig inte om dem längre.
10 Men detta är det nya förbund jag en dag ska ingå med Israels folk, säger Herren: Jag ska låta dem förstå min vilja och mina lagar, och jag ska göra så att de lyder mig av hela hjärtat. Jag ska vara deras Gud, och de ska vara mitt folk.
11 Då ska ingen längre behöva undervisa någon annan och säga: ’Se till att du lär känna Herren’, för då ska alla känna mig, både stora och små.
12 Jag ska förlåta dem deras ondska, och jag ska aldrig mer komma ihåg deras synder.”5
13 Gud talar alltså om ett nytt förbund, och det betyder att det första förbundet är gammalt och föråldrat och snart ska försvinna.
1 8:1 Jämför Psaltaren 110:1. Den som sitter på Guds högra sida delar hans makt och regerar tillsammans med honom.
2 8:4 Moses lag, eller den judiska lagen, finns nedtecknad i Första till Femte Moseboken.
3 8:5 Se Andra Moseboken 25:40.
4 8:8 Israels folk blev efter kung Salomo oeniga. De valde två olika kungar och bodde uppdelade i två länder.
5 8:8-12 Se Jeremia 31:31‑34.
© 2018 ERF Medien