Hjälp

Nya Levande Bibeln

Avslutande förmaningar

1 Fortsätt att älska varandra så som syskon bör göra.
2 Kom ihåg att ta emot människor i era hem, för genom detta har somliga fått änglar som gäster utan att veta om det!
3 Tänk på dem som sitter i fängelse, som om ni satt fängslade tillsammans med dem. Dela smärtan med dem som blir misshandlade, som om det var er egen kropp det gällde.
4 Se till att alla respekterar äktenskapet. Var trogen mot den du är gift med, för Gud kommer att straffa alla som lever i sexuell lössläppthet och alla som är otrogna i sina äktenskap.
5 Lev inte för pengar, utan nöj er med vad ni har! Gud har ju sagt: ”Jag ska aldrig överge dig eller svika dig.”1
6 Därför kan vi också tryggt säga: ”Herren är min hjälpare, jag behöver aldrig vara rädd. Vad kan en människa göra mig.”2
7 Tänk på era ledare, de som först undervisade er om Guds budskap. Tänk på hur de höll fast vid sin tro ända till livets slut, och ha dem som föredöme.
8 Jesus Kristus är densamma igår, idag och i evighet.
9 Låt er därför inte lockas av nya och främmande läror som för er vilse. Ert inre blir inte stärkt av att ni äter en viss sorts mat. Nej, inre styrka är en gåva från Gud. Regler om mat har aldrig hjälpt någon.
10 Vi har fått något som är bättre än reglerna i Moses lag3. Vi har fått en överstepräst som har offrat sig själv på korset för att ge oss förlåtelse för våra synder, och vi kan alla få del av hans offer. Men när de judiska översteprästerna slaktade djur på altaret, fick de aldrig äta av de offer som skulle utplåna folkets synder.
11 De bar in blodet av de slaktade djuren i det allra heligaste4, och sedan brändes djurens kroppar utanför lägret.
12 På samma sätt led Jesus och dog utanför stadsporten, för att hans blod skulle befria oss från skuld och göra oss värdiga att komma inför Gud.
13 Så låt oss gå ut till Jesus utanför lägret och vara villiga att bli hånade tillsammans med honom.
14 Den här världen är ju inte vårt hem för all framtid. Nej, vi ser fram emot att en dag för evigt få bo hos Gud.
15-16 Låt oss därför ständigt hylla Gud för det som Jesus har gjort för oss. Låt oss tacka Gud och öppet bekänna vår tro på Jesus. Glöm inte heller att göra gott mot andra och dela med er av det ni har, för allt detta gläder Gud och är de enda offer han vill ha av oss.
17 Lyssna till ledarna i församlingen och gör som de säger. De har fått i uppgift att ta hand om er, och ska en dag stå till svars inför Gud för hur de har skött sitt arbete. Låt dem känna att deras uppgift är en glädje, och inte en tung börda. Det vinner ni alla på.

Slutord

18 Fortsätt att be för oss, för vi vet att vi har rena motiv och vill handla rätt i allt vad vi gör.
19 Särskilt vill jag att ni ska be för att jag snart ska kunna komma till er.
20-21 Själv ber jag att Gud, han som ger frid, på allt sätt ska stötta och hjälpa er så att ni alltid kan göra hans vilja. Ja, jag ber att han genom kraften från Jesus Kristus ska hjälpa er att alltid göra det som gläder honom. Gud uppväckte vår Herre Jesus från de döda, sedan Jesus hade offrat sitt blod och instiftat ett evigt förbund mellan Gud och människor, och genom detta blev Jesus Kristus den store herden för alla sina får. Hans är äran i all evighet. Ja, det är sant!5
22 Till sist ber jag er, kära syskon, att noga ta vara på de förmaningar som jag har skrivit här i mitt korta brev.
23 Jag kan berätta för er att vår bror Timotheos har sluppit ut ur fängelset, och om han kommer hit snart, ska jag besöka er tillsammans med honom.
24 Hälsa alla era ledare och alla de troende. De troende som är från Italien hälsar till er. Men önskan om att Guds godhet och kärlek ska följa er alla.
1 13:5 Se Femte Moseboken 31:6.
2 13:6 Se Psaltaren 118:6.
3 13:10 Det fanns andra offer som prästerna hade rätt att äta av.
4 13:11 Jämför Tredje Moseboken 16:27.
5 13:21 På grekiska: Amen!
© 2017 ERF Medien