Hjälp

Nya Levande Bibeln

Jesus är Guds Son

1 För länge sedan talade Gud, många gånger och på olika sätt, till våra förfäder genom att låta profeterna framföra hans budskap.1
2 Men nu vid den här tidens slut har han talat till oss genom sin Son. Gud lät Sonen skapa hela universum och har bestämt att allt till sist ska tillhöra honom.
3 Sonen utstrålar Guds egen härlighet. Han är den synliga bilden av Gud själv, och han bär upp hela universum med sitt mäktiga ord. Han dog för att människorna skulle få förlåtelse för sina synder, och han sitter nu på Guds högra sida i himlen och regerar.2

Guds Son är mäktigare än änglarna

4 Guds egen Son står alltså långt över änglarna, och Gud tilltalar honom på ett sätt som visar att han är mycket mäktigare än de.
5 Gud har ju aldrig sagt till någon ängel:”Du är min Son. Idag har jag blivit din Far.”Eller:”Jag ska vara hans Far, och han ska vara min Son.”3
6 Och när Gud låter Sonen, han som är den främste,4 komma till jorden, säger Gud:”Alla Guds änglar ska tillbe honom.”
7 När Gud talar om änglarna, säger han:”Jag gör mina änglar till vindar och mina tjänare till eldslågor.”5
8 Men till Sonen säger han:”Gud, din tron ska stå kvar i all evighet. Du regerar över ditt folk med rättvisa.
9 Du älskar det som är rätt och hatar det onda. Därför har jag, din Gud, gjort dig till kung och gett dig mer ära och glädje än någon annan.”6
10 Och:”Herre, i tidens början la du jordens grund och formade himlen med dina händer.
11 Allt detta ska en dag försvinna och bli till ingenting, men du kommer att finnas i evighet. Ja, himlen och jorden ska nötas ut precis som kläder.
12 Och du ska rulla ihop dessa utslitna kläder och byta ut dem mot något nytt. Men du själv förändras aldrig, och du ska aldrig dö.”7
13 Och aldrig har Gud sagt till någon ängel, det han säger till Sonen:”Kom och sitt på min högra sida och regera, tills jag har lagt dina fiender som en pall under dina fötter.”8
14 Nej, änglarna är bara tjänare. De är andar som Gud har sänt ut för att hjälpa dem som blir räddade till evigt liv.
1 1:1 Profeternas budskap finns nedskrivna i Bibelns första del, den som kallas Gamla testamentet.
2 1:3 Jämför Psaltaren 110:1. Den som sitter på Guds högra sida delar hans makt och regerar tillsammans med honom.
3 1:5 Dessa ord användes i Mellanöstern förr i tiden då en kung började sin uppgift, om han lydde under en annan mäktigare kung. För att visa att den nya kungen representerade den kung som styrde hela riket, kallades de ”far” och ”son”. Se Psaltaren 2:7 och Andra Samuelsboken 7:14.
4 1:6 Se Femte Moseboken 32:42-43.
5 1:7 Se Psaltaren 104:4.
6 1:8-9 Se Psaltaren 45:7‑8.
7 1:10-12 Se Psaltaren 102:26‑28.
8 1:13 Se Psaltaren 110:1. Den som sitter på Guds högra sida delar hans makt och regerar tillsammans med honom.
© 2019 ERF Medien