Hjälp

Nya Levande Bibeln

Vad man sår, det får man skörda

1 Kära syskon, om någon ändå syndar mot Gud, så ska ni som leds av Guds Ande hjälpa den personen att få ett gott förhållande till Gud. Men gör det utan att framhäva er själva, och se till så att ni inte själva faller för samma frestelse.
2 Stötta andra på de områden där de är svaga, för då lyder ni den kärlekens lag som Kristus har gett oss.1
3 Den som inbillar sig att han är bättre än andra, trots att han själv har en massa svagheter, han lurar bara sig själv.
4 Var och en måste utvärdera sina egna handlingar, och inte jämföra sig med andra. Var inte stolta över er själva, bara för att andra kanske är sämre.
5 Var och en är ansvarig för sina egna handlingar inför Gud.
6 Men den som blir undervisad om Guds budskap har ansvar att dela med sig av vad han har till den som undervisar.
7 Bedra inte er själva! Det går inte att lura Gud. Det man sår får man också skörda.
8 Om vi låter den mänskliga naturen styra vårt handlande, får vi till slut skörda evig undergång. Men om vi låter Guds Ande styra vårt handlande, ska Anden en dag låta oss få skörda evigt liv.
9 Låt oss inte tröttna på att göra det som är gott, för bara vi inte ger upp ska vi få njuta av det eviga livet när den tid kommer som Gud har bestämt.
10 Ta därför vara på varje tillfälle att göra gott mot andra människor, och särskilt mot dem som tror på Kristus.

Avslutande förmaning

11 För att riktigt understryka vad jag vill ha sagt, skriver jag här själv med stora bokstäver:
12 De människor som försöker tvinga er troende män att låta omskära er, gör det bara för att hålla sig väl med judarna. De vill inte bli förföljda för sin tro på att Kristus dog på korset.
13 Men dessa som påstår att alla troende män måste omskäras lyder inte själva hela Moses lag2. De vill bara att ni ska låta omskära er, så att de kan skryta över att ha gjort er till judar.
14 Men det enda jag vill skryta över är att vår Herre Jesus Kristus dog på korset för vår skull. På grund av hans död har den här onda världen inte längre någon makt över mig, eftersom mitt gamla jag spikades fast på korset tillsammans med honom.
15 Så om en troende man är omskuren eller ej spelar absolut ingen roll. Det handlar istället om att Kristus måste förvandla hela människan och göra henne till en ny skapelse.

Slutönskan

16 Jag ber att Gud ska ha omsorg om er som vill leva efter denna princip och fylla er med sin frid, för ni är Guds eget folk, det verkliga Israel.
17 Ge mig nu inte mer bekymmer när det gäller den här frågan, för det är jag som har fått lida för Jesus och tillhör honom, inte dessa män som vill förvirra er.
18 Med önskan om att vår Herre Jesus Kristus i sin godhet och kärlek ska skydda er, kära syskon. Ja, det är min bön!3
1 6:2 Jämför Johannes berättelse om Jesus 13:34-35, där Jesus säger: ”Så nu befaller jag er något nytt: älska varandra…”
2 6:13 Moses lag, eller den judiska lagen, finns nedtecknad i Första till Femte Moseboken.
3 6:18 I grundtexten: Amen!
© 2018 ERF Medien