Hjälp

Nya Levande Bibeln

Förlora inte den frihet Kristus har gett er

1 Kristus har befriat oss från vårt slaveri, så att vi för all framtid kan leva i frihet. Håll därför fast vid er tro, och låt ingen tvinga er att bli slavar under Moses lag1.
2 Lyssna på mig, Paulus, för jag vet vad jag talar om: om ni troende män låter omskära er för att bli skuldfria inför Gud, så har ni ingen nytta av att Kristus dog för att ta ert straff.
3 Ja, jag säger det en gång till: den man som försöker bli skuldfri inför Gud genom att låta omskära sig och bli som judarna, han måste också lyda alla de andra buden i Moses lag.
4 Men om ni vill bli skuldfria inför Gud genom att lyda Moses lag, då har ni inte längre någon gemenskap med Kristus. Ni har tackat nej till det erbjudande om förlåtelse som Gud i sin godhet gav er.
5 Hans Ande har ju gett oss det säkra hoppet att vi en dag ska stå skuldfria inför Gud genom vår tro på Kristus.
6 När vi lever i gemenskap med Kristus spelar det därför ingen roll för en man om han är omskuren eller ej. Det enda som betyder något är tron på Kristus som får oss att älska våra medmänniskor.
7 Ni började med att följa det sanna budskapet om Jesus Kristus och sprang i god fart mot målet. Vem är det nu som har ställt sig i vägen så att ni inte längre följer det sanna budskapet?
8 Det är i alla fall inte Gud, han som inbjöd er att få tillhöra honom.
9 Se upp med denna falska undervisning, för den sprider sig som jästen i en deg.
10 Jag litar på att Herren Jesus ska få er att tänka på samma sätt som jag när det gäller dessa saker. Men den som försöker lura er bort från det sanna budskapet, han ska drabbas av Gud dom, vem det än är.
11 En del människor påstår, kära syskon, att jag uppmanar alla troende män att låta omskära sig och bli som judarna. Men om jag fortfarande höll fast vid denna judiska ceremoni, varför skulle jag då hela tiden vara förföljd? Då behövde ju inte judarna reta sig på budskapet om att Kristus dog på korset för vår skull.
12 Nej, jag önskar att de som ställer till med oro bland er, skulle skära av sig så mycket att de blev kastrerade.

Låt Guds Ande leda er

13 Kära syskon, ni är inbjudna till att leva i frihet och slipper att följa Moses lag2. Men utnyttja inte friheten till att följa er gamla mänskliga natur, utan hjälp varandra och visa varandra kärlek.
14 Ni måste nämligen följa det bud som sammanfattar lagen: ”Du ska älska din medmänniska som dig själv.”3
15 Men om ni istället sårar och gör varandra illa, då är risken stor att ni skadar varandras tro.
16 Jag uppmanar er därför att låta Guds Ande leda er, så att ni inte ger efter för de begär som finns i er mänskliga natur.
17 Er mänskliga natur vill ju få er att göra det som är ont, medan Guds Ande vill få er att göra det som är gott. Det är en strid som ständigt pågår inom er, och som hindrar er att göra det ni vill.
18 Men om Guds Ande får leda er, är ni inte längre slavar under den syndens lag som finns i er gamla natur.
19 Vad resultatet blir om man låter den mänskliga naturen styra, det vet vi alla: sexuell lössläppthet, omoral och hejdlösa orgier,
20 avgudadyrkan, magi och ockultism, hat och fiendskap, avundsjuka och vredesutbrott, egoism, oenighet och intriger, falska läror,
21 maktkamp, fylleri, vilda fester och mycket annat. Låt mig varna er än en gång: den som lever på ett sådant sätt får inte tillhöra Guds eget folk.
22 Men när Guds Ande får leda oss, får det till resultat att vi älskar våra medmänniskor, att vi fylls av glädje och frid och tålamod, att vi blir vänliga och goda mot varandra, att vi blir pålitliga,
23 att vi behandlar andra med mildhet och visar självbehärskning. Och det är just detta som är sammanfattningen av Moses lag.
24 De som tillhör Jesus Kristus har spikat fast sitt gamla jag, med alla dess begär och onda lustar, på Kristus kors.
25 Och om Guds Ande har gett oss liv, ska vi också låta Guds Ande leda oss.
26 Se till att ni aldrig är malliga eller avundsjuka, och att ni inte utmanar varandra.
1 5:1 Moses lag, eller den judiska lagen, finns nedtecknad i Första till Femte Moseboken.
2 5:13 Moses lag, eller den judiska lagen, finns nedtecknad i Första till Femte Moseboken.
3 5:14 Se Tredje Moseboken 19:18.
© 2018 ERF Medien