Hjälp

Nya Levande Bibeln

1 Låt mig förklara genom ett exempel: om någon ska ärva sin fars förmögenhet den dag han blir myndig, är det innan myndighetsdagen ingen skillnad mellan honom och en slav, trots att han egentligen äger allt.
2 Han måste rätta sig efter vad hans förmyndare och förvaltare säger, ända tills han når den ålder hans far har bestämt.
3 Så var det också för oss innan Kristus kom. Vi var slavar under den här världens onda makter.
4 Men när den tid hade kommit som Gud bestämt, sände han sin Son. Han föddes av en kvinna, och var själv tvungen att lyda Moses lag1.
5 Sonen kom för att köpa oss fria från vårt slaveri under Moses lag, så att vi kunde bli Guds egna barn.
6 Och eftersom vi som tror nu är Guds barn, har han gett oss sin Sons Ande, som inom oss ropar till Gud: ”Pappa2, min Far”.
7 Den som har Guds Ande är alltså inte längre slav, utan Guds barn. Och som Guds barn ska vi också få ärva allt det goda som finns hos honom.

Vänd inte tillbaka till slaveriet

8 Innan ni galater kände Gud, var ni slavar under makter som ni trodde var gudar.
9 Hur kan ni då när ni har lärt känna Gud, eller rättare sagt, sedan Gud har lärt känna er, vilja vända tillbaka och bli slavar igen under den här världens svaga och ynkliga makter?
10 Ni försöker ju tillfredsställa Gud genom att följa en massa regler om olika dagar och månader och högtider och år.
11 Jag är orolig för er. Har mitt arbete bland er varit bortkastat?
12 Jag vädjar till er, kära syskon, att leva i samma frihet som jag gör. Jag har ju blivit som ni icke-judar, fri från Moses lag3.Kom ihåg hur det var när jag först kom till er, då behandlade ni mig aldrig illa.
13 Ni vet att det var på grund av sjukdom jag första gången kom till er stad och fick berätta det glada budskapet om Jesus.
14 Men trots att min kroppsliga svaghet kunde ha frestat er att se ner på mig, hånade ni mig inte eller stötte bort mig. Nej, ni välkomnade mig som om jag hade varit en ängel från Gud, eller till och med Jesus Kristus själv.
15 Ni var så lyckliga och glada. Men var är er glädje nu? Jag vet ju att ni på den tiden skulle ha gjort vad som helst för mig. Ni skulle ha rivit ut era ögon och gett dem till mig om det hade varit möjligt.
16 Men nu verkar jag ha blivit er fiende, eftersom jag säger er sanningen!
17 Dessa människor som sprider falska budskap, gör det inte för ert bästa. De försöker bara få er bort från mig, så att ni ska bli hängivna dem istället.
18 Och visst är hängivenhet bra, bara den gäller en god sak, så var hängivna det goda budskapet även när jag inte är hos er.
19 Men, mina kära barn, det ser ut som om jag än en gång måste gå igenom den smärtsamma processen att föda er fram till ett liv i gemenskap med Kristus.
20 Jag önskar att jag var hos er nu, så att jag kunde tala på ett sätt som nådde in i era hjärtan. Jag vet verkligen inte vad jag ska ta mig till med er.

Abrahams två barn

21 Lyssna på mig, ni som vill lyda Moses lag4. Vet ni egentligen vad Mose har skrivit?
22 Det står ju att Abraham hade två söner, en med sin slavkvinna Hagar och en med sin fru Sara, som var en fri kvinna.5
23 Slavkvinnans son föddes enligt naturens lagar, men den fria kvinnans son föddes som ett resultat av Guds löfte.
24 Men berättelsen om de här två kvinnorna har en djupare mening. De representerar två olika förbund som Gud har ingått med människorna. Det första förbundet är det som ingicks på berget Sinai, där Gud gav Israels folk sin lag, och det representeras av slavkvinnan Hagar. Alla som föds inom det förbundet blir slavar.
25 Detta berg, Sinai i Arabien, är en symbol för det nuvarande Jerusalem, centrum och huvudstad för alla judar som lever i slaveri under Moses lag.
26 Men Sara, den fria kvinnan, representerar ett annat förbund. Hon är en symbol för det nya Jerusalem, det som finns i himlen. Och alla vi som tillhör Kristus lever i frihet och har Sara till mor, hon som förut inte kunde få barn.
27 Det är därför det står i Skriften6:”Var glad, du kvinna som inte kan få barn. Jubla av glädje, du som aldrig har känt några värkar och fött fram ett barn. Den övergivna frun får många barn, fler än den kvinna som har en man.”
28 Ni, kära syskon, är alltså de barn som Gud lovade Abraham, precis som Isak var det.
29 Och därför blir vi förföljda idag, på samma sätt som Isak blev: han var född på ett övernaturligt sätt och förföljdes av slavkvinnans son, och vi är födda av Guds Ande och förföljs av dem som är slavar under Moses lag.
30 Vad finns det då för lösning i Skriften på detta problem? Jo, det står: ”Driv bort slavkvinnan och hennes son, för slavkvinnans son ska inte få dela arvet tillsammans med den fria kvinnans son.”7
31 Alltså, mina kära syskon, är vi inte födda till att leva i slaveri, utan till att leva i frihet.
1 4:4 Moses lag, eller den judiska lagen, finns nedtecknad i Första till Femte Moseboken.
2 4:6 Grundtexten har ordet ”abba”, som betyder ”pappa” på Jesus modersmål, arameiska.
3 4:12 Moses lag, eller den judiska lagen, finns nedtecknad i Första till Femte Moseboken.
4 4:21 Moses lag, eller den judiska lagen, finns nedtecknad i Första till Femte Moseboken.
5 4:22 Jämför Första Moseboken 16:1-4 och 21:1-3.
6 4:27 Se Jesaja 54:1.
7 4:30 Se Första Moseboken 21:10.
© 2017 ERF Medien