Help

Nya Levande Bibeln

Hälsning

1 Från Paulus, ett sändebud1 som inte har fått sitt uppdrag av någon människa, eller genom någon människa. Nej, jag har blivit utsänd av Jesus Kristus själv och av Gud Fadern som har uppväckt honom från de döda.
2 Jag och alla de troende här hälsar till församlingarna i provinsen Galatien.
3 Jag ber att Gud, vår Far, och Herren Jesus Kristus ska visa er godhet och fylla er med frid.
4 Kristus dog för att ta straffet för våra synder och rädda oss från den här onda världen, precis som vår Gud och Far hade planerat.
5 Äran tillhör Gud i all evighet. Ja, det är sant!2

Galaterna har övergett det sanna budskapet

6 Jag är förvånad över att ni så snart vänder er bort från Gud, som i sin godhet har inbjudit er att få evigt liv genom det som Kristus gjorde. Ni har börjat tro på ett annat budskap om räddning,
7 trots att det inte finns något annat budskap som kan rädda er. Nej, det är bara några som vill ställa till med förvirring bland er genom att förvränga sanningen om Kristus.
8 Men om någon försöker få er att tro på ett annat budskap än det vi har berättat för er, så ber jag att han ska drabbas av Guds dom, även om det skulle vara jag själv eller till och med en ängel från himlen som kom med det nya budskapet.
9 Ja, jag upprepar det jag redan tidigare har sagt: om någon försöker få er att tro på ett annat budskap än det ni redan har tagit emot, så ska han drabbas av Guds dom.
10 Som ni förstår säger jag inte detta för att hålla mig väl med människor, utan för att bli godkänd av Gud. Jag struntar i vad människor tänker, för om jag fortfarande försökte hålla mig väl med människor skulle jag inte kunna tjäna Kristus.

Paulus budskap kommer från Jesus själv

11 Kära syskon3, jag försäkrar er att det glada budskapet om Jesus som jag sprider inte är någon lära som människor har tänkt ut.
12 Jag har inte heller fått budskapet genom någon människa, utan genom att Jesus Kristus själv avslöjade det för mig. Ingen annan har undervisat mig.
13 Ni vet ju hurdan jag var förut, när jag var en övertygad anhängare av den judiska religionen. Jag förföljde alla som tillhörde Guds församling och gjorde allt för att utrota dem.
14 Jag var en av de mest fanatiska judarna i min egen ålder och var extremt noga med att följa alla de traditioner vi ärvt av förfäderna.
15 Men något hände! Redan innan jag föddes hade Gud bestämt att jag skulle tjäna honom, och han gav mig sedan förmånen att få bli hans sändebud.
16 Han lät en dag sin Son Jesus visa sig för mig, för att jag skulle sprida budskapet om honom till icke-judiska folk. Och när detta hände sökte jag inte upp någon människa för att fråga om råd.
17 Jag reste inte till Jerusalem för att leta upp de män som tidigare hade blivit utsedda till Jesus sändebud4. Nej, jag begav mig istället direkt till Arabien, och återvände sedan till staden Damaskus.
18 Det dröjde hela tre år innan jag reste till Jerusalem för att besöka Petrus5, och jag stannade då hos honom i två veckor.
19 Det enda sändebud jag träffade, förutom Petrus, var Jakob, Herren Jesus egen bror.
20 Och vad jag skriver här är sant. Gud själv kan intyga att jag inte ljuger för er.
21 Efter besöket i Jerusalem fortsatte jag sedan norrut till provinserna Syrien och Kilikien.
22 Jag träffade aldrig de andra troende i Judeen.
23 Det enda de hade hört var ett rykte som sa: ”han som förut förföljde oss sprider nu själv budskapet om Jesus och övertygar andra om den tro han ville utrota.”
24 Och de hyllade Gud för min skull.
1 1:1 ”Kristus” betyder ”den smorde” på grekiska. Bland Israels folk smordes kungar, präster och profeter med olja innan de började sin uppgift. Gud hade genom profeterna lovat att sända en smord kung som skulle härska över alla folk. Det hebreiska ordet ”Messias” betyder också ”den smorde”.
2 1:5 I grundtexten: Amen!
3 1:11 På grekiska: bröder. Samma tolkning används genom hela brevet.
4 1:17 Paulus gick kanske ut i ödemarken för att meditera, och återvände sedan till staden där han hade börjat tro på Kristus.
5 1:18 I grundtexten: Kefas. Det är arameiska och betyder ”klippa”. Petrus är grekiska och betyder samma sak. Vi använder Petrus genom hela brevet.
© 2019 ERF Medien