Hjälp

Nya Levande Bibeln

Förmaningar

1 Därför, mina kära syskon, ska ni hålla fast vid er tro på Herren Jesus, ni som jag älskar och längtar efter, ni som är min glädje och min stolthet.
2 Så vill jag be Euodia och Syntyche att försöka vara eniga, eftersom ni båda lever i gemenskap med Herren Jesus.
3 Och jag ber dig, min trogna medarbetare1, att hjälpa dessa kvinnor, för de har spridit det glada budskapet om Jesus tillsammans med mig. De har arbetat tillsammans med mig, precis som Clemens och mina övriga medarbetare som har sina namn skrivna i livets bok.
4 Känn glädje i er gemenskap med Herren Jesus! Ja, jag säger om igen: Känn glädje i hans gemenskap!
5 Låt alla se hur vänliga och omtänksamma ni är mot andra. Tänk på att Herren kommer snart!
6 Oroa er inte för någonting, utan be till Gud och fråga honom om hjälp. Tala om för honom vad ni behöver och tacka honom ständigt.
7 Då ska Gud ge er av sin frid, som är djupare än vi någonsin kan förstå. Och hans frid ska skydda era hjärtan och era tankar, eftersom ni lever i gemenskap med Jesus Kristus.
8 Och nu, mina syskon, vill jag uppmana er att fylla era sinnen med det som är sant, det som är värt respekt och det som är rätt. Låt tankarna vara upptagna med sådant som är bra i Guds ögon, sådant som är värt att älska och tala väl om, ja, allt som är utmärkt och värt beröm.
9 Fortsätt att leva enligt den undervisning ni har fått av mig, muntligt eller i brev, och handla på samma sätt som ni såg mig göra när jag var hos er. Då ska Gud, han som ger frid, stötta och hjälpa er.

Paulus tackar för gåvan

10 Jag är så glad, och jag tackar Herren Jesus, för att ni nu äntligen har fått tillfälle igen att visa att ni vill hjälpa mig.
11 Det betyder inte att jag tidigare led brist på något, för jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har.
12 Jag klarar både fattigdom och överflöd, för jag har erfarenhet av båda. Jag vet hur det är att vara mätt, och jag vet hur det är att vara hungrig. Ibland har jag haft för mycket och ibland har jag haft för lite.
13 Allt klarar jag av, eftersom Herren Jesus ger mig kraft.
14 Men jag är ändå väldigt tacksam för att ni ville hjälpa mig i min svåra situation.
15 Ni filipper vet ju också själva hur det var när ni just hade tagit emot det glada budskapet om Jesus. Ni var den enda församling som gav mig ekonomisk hjälp när jag lämnade Makedonien för att sprida budskapet på andra platser.
16 Ja, till och med innan jag hade lämnat Makedonien, och var kvar i Thessalonike, skickade ni mig hjälp mer än en gång.
17 Men även om jag är tacksam över era gåvor, så gläder jag mig mest över att ni en dag ska få lön för er givmildhet.
18 Nu har jag fått allt jag behöver, och mer än så. Jag saknar inget sedan jag fick den gåva ni skickade med Epafroditos. Och ni kan vara säkra på att er gåva är ett offer som gläder och tillfredsställer Gud.
19 Den Gud jag tjänar är oändligt rik. Och genom Jesus Kristus ska han ge också er allt vad ni behöver, eftersom ni lever i gemenskap med Kristus.
20 Äran tillhör vår Gud och Far i all evighet. Ja, det är sant!2

Sluthälsningar

21 Hälsa alla de som tillhör Gud genom sin gemenskap med Jesus Kristus. De troende bröder som är hos mig hälsar till er.
22 Alla de troende här hälsar till er, särskilt de som arbetar vid kejsarens hov.
23 Med önskan om att Herren Jesus Kristus i sin godhet och kärlek ska skydda er.
1 4:3 Ett register över alla som får evigt liv. Jämför Andra Moseboken 32:32 och Psaltaren 69:29.
2 4:20 I grundtexten: Amen!
© 2018 ERF Medien