Hjälp

Nya Levande Bibeln

Skuldfri genom tron på Kristus

1 Nu vill jag, kära syskon, uppmana er att vara glada över er gemenskap med Herren Jesus. Jag kommer att påminna er om saker som ni redan har hört förut. Men det är inget besvär för mig, och det är en trygghet för er att veta vad som gäller.
2 Akta er noga för hundarna1, dessa onda människor som skär sönder kroppen, eftersom de anser att man inte kan bli räddad om man inte håller fast vid ceremonin med att omskära alla pojkar.
3 Men verklig omskärelse handlar inte om en yttre förvandling. Det handlar om att vi är stolta över vår gemenskap med Jesus Kristus, och i vårt inre tillber och tjänar Gud, ledda av hans Ande.
4 Fast om det räckte med att lita till vem man är, och till vad man gör, då skulle jag själv ligga mycket bra till, för om någon kan skryta över sådant så är det jag.
5 Jag blev omskuren när jag var åtta dagar gammal, jag tillhör Israels folk och Benjamins stam. Jag är en äkta jude, född av judiska föräldrar, och jag gjorde allt för att följa Moses lag2, som en äkta farisé.
6 Ja, jag gick så långt i min fanatism att jag förföljde alla troende. När det gällde att hålla lagens alla bud, var jag felfri i människors ögon.
7 Men allt detta, som jag en gång tyckte var så viktigt, anser jag nu vara helt värdelöst, på grund av det som Kristus har gjort för oss.
8 Ja, allt annat är värdelöst, när man jämför det med den oändliga rikedom det är att få känna Jesus Kristus, min Herre. För hans skull har jag kastat bort allt detta som värdelöst skräp, så att jag får uppleva värdet av att tillhöra Kristus
9 och leva i gemenskap med honom. Jag försöker inte längre bli skuldfri inför Gud genom att följa hela Moses lag, utan litar på att min tro på Kristus räddar mig, eftersom Gud låter den som tror bli skuldfri inför honom.
10 Det enda jag vill nu är att lära känna Kristus och få uppleva den mäktiga kraft som uppväckte honom från de döda. Ja, jag är villig att lida för hans skull och till och med dö på samma sätt som han.
11 Och jag hoppas att en dag få uppstå från de döda till evigt liv.

Kämpa för att nå målet

12 Jag vill verkligen inte påstå att jag har nått mitt mål, och att jag är färdig. Men jag arbetar vidare på att lära känna Jesus Kristus. Jag vill leva helt för honom, eftersom han har räddat mig och låter mig tillhöra honom.
13 Nej, kära syskon, jag inbillar mig inte att jag är färdig. Men en sak är säker: jag försöker glömma det som ligger bakom mig och strävar mot det som ligger framför mig.
14 Jag spurtar mot målet för att kunna ta emot priset, det eviga liv som Gud har erbjudit oss genom det som Jesus Kristus gjorde.
15 Jag hoppas att alla ni som har en mogen tro har samma inställning. Men om ni har en annan uppfattning på någon punkt, så ska Gud visa er vad han vill även på det området.
16 Se bara till att ni praktiserar de sanningar ni redan har förstått.
17 Kära syskon, ta mig till föredöme, och lär er av dem som lever efter det exempel jag och mina medarbetare har gett er.
18 Jag har ju ofta sagt er, och jag säger det igen med stor sorg, att det finns många som är fiender till budskapet om att Kristus dog på korset för vår skull.
19 Dessa människor är på väg att gå evigt förlorade, för de tänker bara på att tillfredsställa sina kroppsliga begär. De skryter över sådant som de borde skämmas över, och är helt inriktade på livet här på jorden.
20 Men vårt hemland är hos Gud i himlen, och från honom ska Herren Jesus Kristus komma tillbaka för att rädda oss för alltid.
21 Han ska genom sin kraft förvandla våra dödliga kroppar, så att de blir lika den kropp han fick då han uppväcktes från de döda, för han är Herre över allt och alla.
1 3:2 Judarna ansåg hunden som ett orent djur, och att kallas hund var att anklagas för att inte lyda Gud.
2 3:5 Fariseerna var ett religiöst parti bland judarna. De var mycket noga med att följa hela Moses lag och hade dessutom lagt till egna regler och föreskrifter.
© 2018 ERF Medien