Hjälp

Nya Levande Bibeln

Råd angående föräldrar och barn

1 Ni som är barn ska lyda era föräldrar, för det är vad Herren Jesus vill att ni ska göra.
2 Det står ju i Skriften1: ”Visa respekt för dina föräldrar,” Och det är det första av de tio budorden som följs av ett löfte:
3 ”så ska du få ett långt och lyckligt liv på jorden.”2
4 Och ni pappor ska inte missbruka er makt och göra era barn bittra, utan fostra och undervisa dem så som Herren Jesus vill.

Råd angående slavar

5 Ni som är slavar ska lyda era jordiska herrar. Visa dem en ärlig och uppriktig respekt, på samma sätt som ni ärar och lyder Kristus.
6 Se till att ni alltid gör det ni ska, även när de inte ser er. Var tjänare åt Kristus, så att ni gör Guds vilja av hela ert hjärta.
7 Arbeta hårt och med ett glatt humör, som om ni gjorde det för Herren Jesus och inte för människor.
8 Kom ihåg att Herren en dag ska ge oss lön för allt gott vi har gjort, vare sig vi är slavar eller fria.
9 Och ni som är slavägare måste visa respekt för era slavar och behandla dem väl. Tala vänligt och utan hot till dem. Kom ihåg att både ni och de har samma Herre i himlen, och han gör ingen skillnad på människor.

Ta på er Guds rustning

10 Till sist: Låt er tro bli stark genom gemenskapen med Herren Jesus och den väldiga kraft som finns hos honom.
11 Ta på er hela Guds rustning, så att ni kan stå emot djävulens lömska attacker.
12 Det är ju inte människor vi strider mot, utan mot ondskans andemakter i den andliga världen, mot de härskare, makter och krafter som styr i vår mörka värld.
13 Ta därför på er hela Guds rustning, så att ni kan stå emot när ni attackeras av ondskan, och behålla era ställningar tills striden är över.
14 Ja, behåll era ställningar! Spänn på er trofastheten till Jesus som ett bälte, och er lojalitet som en bröstsköld.
15 Som skor på era fötter ska ni sätta villigheten att sprida budskapet om att Gud har slutit fred med människorna.
16 Och i varje drabbning måste ni hålla trons sköld framför er, för med den kan ni släcka den Ondes alla brinnande pilar.
17 Ta emot Guds räddning, för den är en hjälm som skyddar era huvuden, och ta emot Guds budskap, för det är det svärd som Guds Ande ger er.
18 Och medan ni kämpar striden, ska ni ständigt be till Gud och vädja om hans hjälp. Be alltid med den kraft ni får av Guds Ande. Tappa inte koncentrationen utan be för alla de troende utan att tröttna.
19 Be också för mig, att Gud ska ge mig de rätta orden, så att jag utan rädsla kan berätta det glada budskapet om Jesus, som Gud nu vill avslöja för alla människor.
20 Ja, jag är en Guds representant här i min fångenskap.3 Be att jag kan sprida budskapet utan rädsla, precis som jag har fått i uppdrag att göra.

Slutönskan

21 Min käre bror Tychikos, som troget sprider budskapet om Herren Jesus tillsammans med mig, kommer att berätta för er hur jag har det och hur situationen här ser ut.
22 Jag har skickat honom till er, för att ni ska få veta hur det står till med oss, och för att han ska uppmuntra er.
23 Mina kära syskon4, jag ber att Gud, vår Far, och Herren Jesus Kristus ska låta er leva i frid och kärlek med varandra, eftersom ni tror på Kristus.
24 Med önskan om att Guds godhet och kärlek ska följa alla er som älskar vår Herre Jesus Kristus med en kärlek som aldrig dör.
1 6:2 ”Skriften” för judarna är Bibelns första del, den som kallas Gamla testamentet.
2 6:2-3 Se Andra Moseboken 20:12 och Femte Moseboken 5:16.
3 6:20 Paulus satt antagligen i husarrest i Rom, där han hade full frihet att berätta budskapet om Jesus. Jämför Apostlagärningarna – historien om de första troende 28:16-30‑31.
4 6:23 På grekiska: bröder.
© 2018 ERF Medien