Hjälp

Nya Levande Bibeln

Enhet genom Guds Ande

1 Därför vill jag, som sitter fängslad för att ha spridit budskapet om Herren Jesus, nu uppmana er att leva på ett sätt som är värdigt dem som är inbjudna att tillhöra Gud.
2 Erkänn ert behov av varandra, och behandla varandra med mildhet och tålamod. Älska varandra och ha överseende med varandras brister.
3 Se till att leva i frid med varandra, så att ni kan behålla den enhet som Guds Ande har gett er.
4 Vi är ju alla delar av samma kropp, vi har fått samma Ande, och har alla blivit erbjudna samma hopp om att till slut räddas för evigt.
5 Det finns bara en Herre, en tro och ett dop.
6 Och det finns bara en Gud, som är Far till oss alla, står över oss alla, verkar genom oss alla och bor i oss alla.
7 Men Kristus har i sin godhet också gett var och en av oss förmågan att utföra vissa uppgifter.
8 Därför står det i Skriften1: ”Han steg upp i höjden, han tog fångar, och han gav människorna gåvor.”
9 Lägg märke till att det står ”han steg upp”. Det måste ju betyda att han först hade kommit hit ner till jorden.2
10 Och han som kom hit ner är också den som steg upp till Gud i himlen för att fylla hela universum med sin närvaro.
11 Och detta är de förmågor och gåvor han gav oss: Några blev sändebud som skulle grunda församlingar på nya platser, andra blev profeter som fick förmågan att framföra budskap från Gud, några skulle sprida de glada nyheterna om Jesus och andra skulle bli ledare för församlingen och kunna undervisa den.3
12 Dessa människors ansvar är att utrusta de troende, så att de i sin tur kan tjäna Kristus och bygga upp hans kropp, som är församlingen.
13 Och målet är att vi alla ska vara eniga i vår tro och i vår kunskap om Guds Son, så att vi blir fullvuxna och helt lika Kristus i vår tillit till Gud.
14 Då kommer vi inte längre att vara barnsliga och omogna och ständigt ändra oss när det gäller vår tro. Ingen kommer längre att kunna lura oss genom falsk undervisning och påhittade lögner som låter som sanning.
15 Nej, då kommer vi att hålla fast vid det sanna budskapet om Jesus Kristus, och fyllas av kärlek. Ja, för varje dag kommer vi att bli mer och mer lika Kristus, han som är ledare och huvud för sin kropp, det vill säga församlingen.
16 Det är han som fogar samman hela kroppen och håller ihop den med hjälp av de leder den har. Och genom att varje del i kroppen utför den uppgift han har gett den, växer hela kroppen och byggs upp till en enhet där alla älskar varandra.

Regler för det nya livet

17 På Herren Jesus uppdrag vill jag därför uppmana er: Lev inte längre som de människor som inte känner Gud. Deras tankar är förvirrade,
18 och deras sinnen är fyllda av andligt mörker. De har ingen del i det liv som Gud ger, för de vet inget om Gud, och vill inte heller veta något.
19 Utan att skämmas kastar de sig ut i ett vilt och omoraliskt liv, och kan inte få nog av alla slags skamliga handlingar.
20 Men ni som har lärt känna Jesus Kristus har fått lära er att leva på ett annat sätt.
21 Ni har fått höra budskapet om honom, och har genom detta fått reda på vad gemenskapen med Kristus betyder för er.
22 Därför måste ni sluta leva som ni gjorde förut. Ni måste kasta av er ert gamla jag som om det var smutsiga kläder. Ert gamla jag var ju dömt till evig undergång och fyllt av begär som lockade er att synda.
23 Ni måste ha ett nytt sätt att tänka, och ett nytt förhållande till Gud.
24 Ni ska ta på er nya rena kläder, en ny mänsklig natur, som är skapad till att likna Gud. Och då kommer ni att göra det som är rätt och leva helt för Gud, precis som det sanna budskapet lär er.
25 Ljug därför inte längre, utan var ärliga mot varandra.4 Vi hör ju ihop, som delar i samma kropp.
26 Om ni blir arga på varandra, så akta er för att synda.5 Se till att ni försonas och bli vänner innan dagens slut.
27 Låt inte djävulen få en chans att fresta er att synda.
28 Den som är tjuv, måste sluta att stjäla och istället börja arbeta och göra rätt för sig. Då kan han också dela med sig till människor i nöd.
29 Tala aldrig på ett sådant sätt att ni sårar och gör andra illa, utan försök istället att uppmuntra andra och stärka deras tro där det behövs, så att de som lyssnar får nytta av det ni säger.
30 Gör inte Guds heliga Ande ledsen genom ert sätt att handla. Kom ihåg att han är tecknet på att ni tillhör Gud och en dag ska bli befriade för evigt.
31 Lägg av med all bitterhet, ilska och alla vredesutbrott. Sluta att förolämpa varandra och såra varandra med hårda ord. Var inte elaka,
32 utan se till att ni är goda och kärleksfulla mot varandra. Förlåt varandra, precis som Gud har förlåtit er på grund av det som Kristus har gjort.
1 4:8 Se Psaltaren 68:19.
2 4:9 Eller: till underjorden. Dvs de dödas värld.
3 4:11 På grekiska: apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare.
4 4:25 Se Sakarja 8:16.
5 4:26 Se Psaltaren 4:5.
© 2018 ERF Medien