Hjälp

Nya Levande Bibeln

Gud visar sin hemliga plan

1 Därför ber jag ständigt för er, jag, Paulus, som tjänar Kristus och sitter i fängelse på grund av mitt uppdrag till er icke-judar.
2 Ni har säkert redan hört hur Gud gav mig uppdraget att berätta om den godhet han nu vill visa mot alla folk.
3 Gud avslöjade denna hemlighet1 för mig genom att visa den plan som jag nämnde om tidigare.
4 Och om ni läser det jag har skrivit, kommer ni att förstå att jag känner till Guds hemliga plan, som Kristus nu har genomfört.
5 Gud avslöjade aldrig sin plan för tidigare generationer, men nu har han genom sin Ande visat den för sina egna sändebud och profeter, dessa som framför hans budskap.
6 Och detta är hemligheten: De icke-judiska folken har samma rätt som judarna att en dag få ärva allt det goda som finns hos Gud. Alla som tror på det glada budskapet om Jesus och lever i gemenskap med honom, tillhör ju samma kropp, det vill säga församlingen, och har del i de löften Gud gav judarna.
7 Det var detta glada budskap Gud i sin godhet gav mig i uppdrag att föra vidare, då han på ett så mäktigt sätt förvandlade mitt liv.
8 Ja, tänk att Gud ville använda mig, jag som var den största syndaren av alla dem som nu tillhör Gud.2 Men han gav mig förmånen att få gå till icke-judiska folk och sprida det glada budskapet om alla de ofattbara rikedomar som finns hos Kristus.
9 Jag skulle avslöja Guds hemliga plan för alla människor, den plan som har varit gömd hos Gud ända sedan han skapade världen.
10 Och syftet med detta var att änglavärldens härskare och makter3, när de nu ser församlingen, skulle förstå på hur många olika sätt Guds vishet kan uttryckas.
11 Ja, detta har varit Guds plan ända från tidens början, och den förverkligades genom det som Jesus Kristus, vår Herre, gjorde för oss.
12 Den som tror på Kristus och lever i gemenskap med honom kan utan rädsla komma inför Gud och vara säker på att bli välkomnad.
13 Var därför inte ledsna över det jag måste gå igenom för er skull, för mitt lidande leder till att ni en dag får dela Guds härlighet.

Paulus ber för församlingen

14 När jag tänker på denna fantastiska plan, faller jag ner och tillber Gud, vår Far,
15 han som är Far och Skapare till allt i himlen och på jorden.
16 Och jag ber att Gud, han som är så rik på härlighet, ska låta sin Ande ge er kraft och inre styrka.
17 Ja, jag ber att ni ska tro på Kristus av hela ert hjärta. Håll fast vid den kärlek han har visat er och hämta er kraft från den.
18 Då ska ni tillsammans med alla dem som tillhör Gud förstå den oändliga kärlek som finns hos Kristus ‑ hur vid och bred och djup och hög den är.
19 Ja, ni ska lära känna hans kärlek, som är större än vi någonsin kan förstå. Och genom detta ska ni bli mer och mer lika Gud.4
20 Låt oss därför ära Gud, som verkar i oss med sin kraft och kan göra långt mer än vi någonsin kan be om eller tänka oss.
21 Ja, han ska bli ärad av församlingen i alla generationer i all evighet på grund av det Jesus Kristus gjorde för oss.
1 3:3 Paulus syftar antagligen på 1:9‑10, där han beskriver hur Kristus enligt Guds plan nu är härskare över hela universum.
2 3:8 Paulus hade förföljt och låtit döda Jesus efterföljare. Jämför Apostlagärningarna ‑ historien om de första troende 7‑9.
3 3:10 Området där Efesos låg var känt för sin ängladyrkan, och Paulus ville visa att änglarna står under Kristus.
4 3:19 På grekiska: bli uppfyllda av Guds fullhet. Paulus använde ordet ”fullhet” för att gå emot gnosticismen, en falsk lära som sa att ”den gudomliga fullheten” styr människors öde. Enligt gnosticismen var ”fullheten” summan av många mindre andemakter.
© 2018 ERF Medien