Hjälp

Nya Levande Bibeln

Hälsning

1 Från Paulus, som genom Guds vilja är sändebud1 åt Jesus Kristus.Till alla dem i Efesos som tillhör Gud och troget lever i gemenskap med Kristus.
2 Jag ber att Gud, vår Far, och Herren Jesus Kristus ska visa er godhet och fylla er med frid.

Inledande hyllning till Gud

3 Låt oss hylla Gud, han som är Far till vår Herre Jesus Kristus. Gud har ju genom sin Ande gett oss allt sitt goda på grund av vår gemenskap med Kristus.
4 Redan innan världen skapades, hade ju Gud i sin kärlek bestämt, att den som lever i gemenskap med hans Son får tillhöra honom och en dag stå inför honom utan skuld.
5 Hans plan var hela tiden att vi skulle bli hans barn genom det som Jesus Kristus skulle göra för oss. Ja, detta var hans vilja, och han gladde sig åt den dag det skulle ske!
6 Så låt oss hylla Gud för den fantastiska nåd han har visat oss därför att vi tillhör hans älskade Son.
7 Ja, han visade oss en oändlig nåd när han lät Sonen offra sitt blod, för genom detta har vi köpts fria från vårt slaveri och har fått förlåtelse för våra synder.
8 I sin överflödande godhet gav Gud oss dessutom vishet och förstånd.
9 Han avslöjade nämligen sin hemliga2 plan för oss ‑ den plan som han hade gjort upp redan i tidens början.
10 Den gick ut på att Gud, när den rätta tiden hade kommit, skulle låta Kristus bli härskare över hela skapelsen ‑ över allting som finns både i himlen och på jorden.
11 Och eftersom vi nu lever i gemenskap med Kristus, ska vi också få ärva allt det goda som finns hos Gud. Detta enligt den plan som han gjorde upp, för när Gud tänker ut något blir det alltid som han vill.
12 Och hans syfte med allt detta var att vi judar, som var de första att börja hoppas på Kristus, skulle hylla och ära Gud.
13 Men nu har också ni icke-judar fått höra budskapet om Jesus, det sanna budskap som kan rädda er. Och eftersom ni tror på Kristus och lever i gemenskap med honom, har Gud också gett er sin heliga Ande som ett tecken på att ni tillhör honom, precis som han lovade för länge sedan.
14 Guds Ande är garantin för att Gud verkligen ska låta oss ärva allt det goda som finns hos honom, den dag han befriar oss som är hans eget folk. Och detta är ännu ett skäl till att hylla och ära Gud.

Paulus tackar för församlingen och ber om andlig vishet

15 Ända sedan jag fick höra om er tro på Herren Jesus och om den kärlek ni visar alla de troende,
16 har jag ständigt tackat Gud när jag har bett för er.
17 Jag ber att Gud, vår Herre Jesus Kristus mäktiga och underbara Far, ska låta sin Ande ge er vishet och förstånd, så att ni för varje dag lär känna Gud bättre.
18 Jag ber också att ni ska inse vilken underbar framtid Gud har erbjudit oss. Han har nämligen bestämt att vi som tillhör honom ska få ärva alla de stora och härliga rikedomar som finns hos honom.
19 Och jag ber att ni ska förstå hur otroligt stark den kraft är som han låter verka i oss. Det är samma mäktiga kraft
20 som han lät verka i Kristus, när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen för att han skulle regera med honom.3
21 Och Kristus regerar nu över alla härskare och makter och krafter och väldiga änglar.4 Ja, han står över allting som finns både i den här världen och i den kommande.
22 Gud har gett Kristus makt över allting.5 Och han som har fått makten över hela universum har också blivit ledare och huvud för församlingen.
23 Församlingen är hans kropp, och genom den är Kristus fullständigt närvarande bland människorna, han som uppfyller hela himlen och jorden.6
1 1:1 ”Kristus” betyder ”den smorde” på grekiska. Bland Israels folk smordes kungar, präster och profeter med olja innan de började sin uppgift. Gud hade genom profeterna lovat att sända en smord kung som skulle härska över alla folk. Det hebreiska ordet ”Messias” betyder också ”den smorde”.
2 1:9 Paulus använde ordet ”hemlig” för att gå emot den religionsblandning som förekom i området, och för vilken detta var en viktig term.
3 1:20 Jämför Psaltaren 110:1. Den som sitter på Guds högra sida delar hans makt och regerar tillsammans med honom.
4 1:21 Området där Efesos låg var känt för sin ängladyrkan, och Paulus ville visa att änglarna står under Jesus.
5 1:22 Se Psaltaren 8:7.
6 1:23 Jämför Jeremia 23:24.
© 2019 ERF Medien